01.07.2013 Pörssitiedote

Kaupankäynti Caverion Oyj:n osakkeilla alkaa Helsingin pörssissä tänään

Kaupankäynti Caverion Oyj:n osakkeilla Helsingin pörssissä tänään

Kaupankäynti Caverion Oyj:n osakkeilla Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki Oy) alkaa tänään 1.7.2013 klo 10.00. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on CAV1V. YIT Oyj:n osakkeenomistajat ovat saaneet YIT:n jakautumisessa jakautumisvastikkeena yhden (1) Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohden, ja siten Caverionilla on kaupankäynnin alkaessa noin 38 000 osakkeenomistajaa. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien osakkeiden lukumäärä on kaupankäynnin alkaessa 125 596 092 kappaletta.

Caverion Oyj syntyi YIT Oyj:n osittaisjakautumisessa 30.6.2013 kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden irtautuessa YIT-konsernista itsenäiseksi konsernikseen. Caverion suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää käyttäjäystävällistä ja energiatehokasta kiinteistötekniikkaa sekä teollisuuden palveluita. Sen vahvuutena ovat teknologinen osaaminen, joka kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet kiinteistön koko elinkaaren ajan. Caverionin vuoden 2012 liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa. Sillä on 13 toimintamaassa Pohjois- ja Keski-Euroopassa yhteensä yli 18 000 työntekijää.

Caverionin toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski:

”Caverion on uusi yhtiö, mutta takanamme on pitkä historia. Itsenäisenä yhtiönä voimme keskittyä ydinosaamiseemme entistä keskitetymmin, ja meillä on yhä paremmat mahdollisuudet tulla Euroopan johtavaksi kiinteistöteknisten palvelujen tarjoajaksi. Nyt on myös ainutlaatuinen tilaisuus kehittää uudenlaista liiketoimintaa ja palvelukulttuuria. Emme hae ainoastaan suurempaa markkinaosuutta, vaan haluamme olla myös alamme tehokkain ja innovatiivisin yritys. Huollon ja kunnossapidon hyvät näkymät, tekninen edelläkävijyytemme ja varsinkin saksankielisten alueiden laaja kasvupotentiaali antavat hyvät lähtökohdat uudelle yhtiölle. Meillä on laaja omistajakunta, ja uskomme, että selkeämpi liiketoimintarakenne luo edellytykset myös omistaja-arvon kasvattamiselle.”

Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 lähtien YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors. Esitettä on täydennetty 26.6.2013 päivätyllä täydennysasiakirjalla, joka on ollut saatavilla 27.6.2013 lähtien osana esitettä edellä mainituissa osoitteissa.

Lisätietoja antavat:

Juhani Pitkäkoski, toimitusjohtaja, Caverion Oyj, 050 409 1244, juhani.pitkakoski@caverion.fi
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu:
NASDAQ OMX,
keskeiset tiedotusvälineet,

www.caverion.fi

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: