19.11.2013 Pörssitiedote

Caverionin pääomamarkkinapäivä: Taloudelliset tavoitteet, tulosohjeistus ja näkymät ennallaan, toiminnan tehokkuus strategian ydin

Caverionin pääomamarkkinapäivä: Taloudelliset tavoitteet, tulosohjeistus ja näkymät ennallaan, toiminnan tehokkuus strategian ydin

Caverion Oyj järjestää tänään 19.11. pääomamarkkinapäivän Frankfurtissa, Saksassa. Tapahtumassa yhtiö antaa lisävalaistusta strategiaansa yhtenä Euroopan johtavista kiinteistöteknisten ja teollisuuden palveluiden tarjoajista. Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski esittelee muun muassa yhtiön strategiset virstanpylväät kannattavuustavoitteen saavuttamiseksi.  Johdon esityksissä käsitellään uuden yhtiön näkymiä sen kahdessa keskeisessä liiketoiminnassa, projekteissa sekä huollossa ja kunnossapidossa. Muita aiheita ovat yhtiön tuloskehitys, markkina- ja kilpailutilanne sekä yrityskauppamahdollisuudet. Päivän päättää työmaavierailu Euroopan keskuspankin uuteen pääkonttoriin, johon Caverion on toimittanut useita taloteknisiä järjestelmiä.

Toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski:

“Strategiakaudella 2014−2016 keskitymme ennen kaikkea toiminnan tehokkuuteen. Caverionin tavoitteena on olla markkinoiden johtava ja tehokkain kiinteistöteknisten palvelujen tarjoaja Euroopassa. Strategian päätavoitteita ovat kannattavuuden parantaminen Pohjois-Euroopassa, vahva kasvu Keski-Euroopassa orgaanisesti ja yritysostoin sekä laajojen, uusien ja edistyksellisten projektien ja palveluiden kehittäminen.”

Taloudelliset tavoitteet päivitetty hiljattain käyttöpääomaan liittyvällä tavoitteella

 Caverion julkisti 1.11. päivitetyt taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2014−2016. Operatiiviseen kassavirtaan investointien jälkeen liittyvä tavoite korvattiin käyttöpääomaan liittyvällä tavoitteella. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2016 loppuun saakka ovat liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa, käyttökate yli 6 prosenttia liikevaihdosta sekä negatiivinen käyttöpääoma. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia.

”Tulosohjeistuksemme on ennallaan. Toistamme kesäkuun alussa antamamme arvion, jonka mukaan vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla konsernin liikevaihto on yli 1,3 miljardia euroa ja käyttökate yli 50 miljoonaa euroa ”, kertoo Pitkäkoski.

Caverionin kilpailuetuja ovat sen laajat palvelut, jotka kattavat kaikki talotekniikan osa-alueet kiinteistön koko elinkaaren ajan, maantieteellisesti laaja toiminta 13 maassa sekä vahva markkina-asema kaikissa toimintamaissa. Yhtiöllä on vahvaa teknistä osaamista ja omia innovatiivisia ratkaisuja. Energiatehokkuus on osa kaikkia palveluja ja ratkaisuja. Vähäinen sitoutunut pääoma, laaja asiakaspohja sekä huollon ja kunnossapidon merkittävä osuus liiketoiminnasta luovat edellytykset vahvalle ja vakaalle kassavirralle.

Yritysostokohteita haetaan erityisesti saksankielisistä maista

Caverion pyrkii kasvattamaan liikevaihtoa sekä orgaanisesti että yritysostoin. Orgaanista kasvua yhtiö hakee pääasiassa huoltoa ja kunnossapitoa sekä pitkiä palvelusopimuksia lisäämällä. Tarkoituksena on myös nostaa niin kutsuttujen Design & Build -projektien osuutta .

”Tavoitteena  on, että noin puolet kasvusta yli syklin tulisi yrityskaupoista, joita meillä on aikeena toteuttaa erityisesti Saksassa ja saksankielisissä maissa. Meillä on vahvaa näyttöä kyvystä kasvaa yritysostojen kautta”, kertoo Pitkäkoski

Vahva markkina-asema tukee kasvumahdollisuuksia

Liiketoiminnan kehitysjohtaja Sakari Toikkanen jatkaa, että yhtiöllä on jatkossakin tavoitteena toteuttaa säännöllisesti merkittäviä yrityskauppoja.  Yhtiöllä on vahvoja kasvumahdollisuuksia Euroopan kiinteistöteknisten palvelujen hajanaisilla markkinoilla. Caverion on yksi Euroopan johtavista kiinteistöteknisten ja teollisuuden palvelujen palveluyrityksistä. Yhtiön arvion mukaan sillä on johtava markkina-asema Suomessa ja Norjassa. Ruotsissa, Tanskassa ja Itävallassa se on kolmanneksi suurin ja Saksassa viiden suurimman joukossa.

Lähitulevaisuudessa Caverion odottaa keskeisten markkinoidensa kasvavan jonkin verran.  Huollolle ja kunnossapidolle odotetaan olevan tasaista kysyntää vuosina 2014−2015, ja toimitilarakentamisen uusinvestointien odotetaan lisääntyvän kohtalaisesti.  Teknologian määrän kasvu rakennuksissa sekä energiatehokkuuden, digitalisoitumisen ja automaation lisääntyminen tukevat Caverionin liiketoiminnan kysyntää.

Projektiliiketoiminnassa tavoitellaan tasapainoisempaa liiketoimintaportfoliota

Keski-Euroopan kiinteistöteknisistä palveluista ja konsernin projektiliiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja Karl-Walter Schuster puhuu esityksessään projektien liiketoimintaportfolion jakauman parantamisesta, ja esittelee Design & Build -hankkeiden mahdollisuuksia. Design & Build -hankkeissa, joissa Caverion on mukana aina suunnittelusta lähtien, on perinteistä kilpailu-urakointia merkittävästi paremmat marginaalit. Lisäksi pitkäkestoinen ja vaativa prosessi houkuttelee vähemmän pienempiä kilpailijoita. Tutkimus- ja kehitystoiminta sekä omat tuotteet ovat Caverionin projektiliiketoiminnan olennaisia vahvuuksia. Yhtiön oma T&K-keskus Saksan Aachenissa on erikoistunut vaativien ilmastointiin, viilennykseen ja lämmitykseen liittyvien tuotteiden kehittämiseen.

Huollon tehokkuus keskeistä kannattavuuden parantamisessa

Pohjois-Euroopan kiinteistöteknisistä palveluista ja huollon tehokkuuden kehittämisestä vastaava johtaja Matti Malmberg kertoo  huollon tehokkuuden sekä toiminnan ja työkalujen jatkuvan  kehittämisen olevan ensisijaisen tärkeää  yhtiön kannattavuuden parantamisessa. Caverionin tavoitteena on kasvattaa huollon ja kunnossapidon pitkäaikaisia sopimuksia ServiFlex-palvelukonseptin mahdollisuuksia hyödyntämällä sekä panostamalla vahvasti kiinteistöjohtamispalveluihin.  Lisäksi yhtiö keskittyy luomaan asiakkailleen lisäarvoa tarjoamalla valvomopalveluita ja energiatehokkuuspalveluita.

Katse kassavirtaan ja pääoman entistä tehokkaampaan käyttöön

Talousjohtaja Antti Heinola puhuu Caverionin taloudellisesta kehityksestä. Kannattavuus parani suunnitelmien mukaan heinä heinä−syyskuussa 2013, joka oli samalla Caverionin ensimmäinen neljännes itsenäisenä yhtiönä. Käyttökate laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, mutta parani jo toisena perättäisenä neljänneksellä. Oikein mitoitettu organisaatio on keskeistä kannattavuuden parantamisessa.

Caverion on valinnut projektinsa entistä tarkemmin, mikä näkyi liikevaihdon laskuna heinä−syyskuussa. Tilauskanta on kuitenkin kasvanut erityisesti Saksassa, ja tilauskannan kasvun odotetaan vaikuttavan suotuisasti liikevaihdon kehitykseen vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla. Konsernin tilauskanta on kasvanut 8 prosenttia joulukuusta 2012, ja Keski-Euroopassa kasvua on ollut peräti 31 prosenttia.

Caverionin tavoitteena on parantaa kassavirtaansa vähentämällä taseen operatiivista käyttöpääomaa.
Syyskuun lopussa käyttöpääoma oli 120 miljoonaa euroa.  Yhtiö tavoittelee negatiivista käyttöpääomaa vuoden 2016 loppuun mennessä keskittymällä erityisesti liiketoimintaan liittyviin saamisiin ja velkoihin.

Pääomamarkkinapäivä alkaa klo 9.00 Keski-Euroopan aikaa (10.00 Suomen aikaa), jolloin kaikki esitykset ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Esityksiä voi seurata myös webcastina samassa osoitteessa koko päivän ajan noin klo 9.00-13.00. Puhelinkonferenssi on auki Juhani Pitkäkosken esityksen ajan klo 9.00-9.45 seuraavissa numeroissa:

Suomi: +358 (0) 800 9 14574
Saksa:  +49 (0) 69 566 036 000

Iso-Britannia: +44 (0) 203 059 5869

Lisätietoja antaa:

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: