18.06.2013 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n listalleottohakemus hyväksytty

CAVERION OYJ:N LISTALLEOTTOHAKEMUS HYVÄKSYTTY

YIT Oyj (”YIT”) jätti 17.6.2013 YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän uuden yhtiön Caverion Oyj:n (”Caverion”) puolesta NASDAQ OMX Helsinki Oy:lle (”Helsingin pörssi”) hakemuksen Caverionin osakkeiden ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalla.

Helsingin pörssi on 18.6.2013 hyväksynyt Caverionin osakkeita koskevan listalleottohakemuksen. Kaupankäynti Caverionin osakkeilla alkaa Helsingin pörssin pörssilistalla maanantaina 1.7.2013. Kaupankäynnin kohteeksi otettavien osakkeiden lukumäärän odotetaan olevan 125 598 591 kappaletta.

YIT:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 17.6.2013 YIT:n osittaisjakautumisesta siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Caverion Oyj. YIT:n rakentamispalvelut-liiketoiminta jää YIT:lle. YIT:n osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Caverionin osakkeen jokaista omistamaansa YIT:n osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei kuitenkaan anneta YIT:n omistamille osakkeille. Osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille arviolta 30.6.2013.

Perjantai 28.6.2013 on viimeinen kaupankäyntipäivä, jolloin oikeus jakautumisvastikkeeseen sisältyy YIT:n osakkeeseen ja sen hintaan. Maanantaista 1.7.2013 alkaen Caverionin osakkeella käydään kauppaa omana osakelajinaan.  Tilanteessa, jossa YIT:n osakkeenomistaja on myynyt osakkeensa, mutta kauppaa ei ole selvitetty ennen jakautumisen täytäntöönpanopäivää (30.6.2013), oikeus jakautumisvastikkeeseen on yleisen markkinakäytännön mukaisesti YIT:n osakkeen ostajalla ja jakautumisvastike siirretään tämän arvo-osuustilille yhdessä ostettujen YIT:n osakkeiden kanssa kun kauppa on selvitetty. Normaalissa pörssikaupankäynnissä kauppojen selvitysaika on kolme pankkipäivää.

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors.

Lisätietoja antaa:
Jonne Heino, lakiasiainjohtaja, puh. 020 43 32469, jonne.heino@yit.fi 

YIT OYJ

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki,
Keskeiset tiedotusvälineet,

www.yit.fi,
www.caverion.fi

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tässä mainittuja arvopapereita millään alueella. Arvopapereita ei ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tässä mainittuja arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomiariskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: