16.08.2013 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ja YIT Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Caverion Oyj:n ja YIT Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

YIT Oyj:n Kiinteistötekniset palvelut -liiketoiminta siirtyi Caverion Oyj:lle YIT Oyj:n osittaisjakautumisessa 30.6.2013 ja YIT Oyj:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena Caverion Oyj:n osakkeita (1:1). Jakautumisen johdosta YIT Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n osakkeiden välillä. Hankintameno vaihtelee osakkeiden alkuperäisestä hankinta-ajankohdasta riippuen. Hankintamenon määrittäminen on tarpeen verotusta varten osakkeiden luovutuksessa syntyvän voiton tai tappion laskemiseksi.

Konserniverokeskus on osaltaan vahvistanut YIT:lle, että YIT Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jakautuu nettovarallisuuksien suhteessa YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n osakkeille.

YIT Oyj:n nettovarallisuus jakautui osittaisjakautumisessa YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n välillä seuraavasti:

  • YIT Oyj:lle jäi 77,37 % ja
  • Caverion Oyj:lle siirtyi 22,63 %.

Esimerkki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista YIT Oyj:n osakkeen hintaan 15 euroa, on YIT Oyj:n osakkeen hankintameno osittaisjakautumisen jälkeen 11,61 euroa (77,37 %) ja Caverion Oyj:n osakkeen hankintameno 3,39 euroa (22,63 %).

Yllä kuvattu hankintamenon jakautuminen ei koske Suomen ulkopuolella asuvia osakkeenomistajia. Suosittelemme muussa maassa verovelvollisten osakkeenomistajien selvittävän oman veroasiantuntijansa kanssa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa, miten osakkeen hankintameno määritetään heidän verotuksessaan.

Hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

Suomen tuloverotuksessa YIT Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan YIT Oyj:n ja jakautumisvastikkeena saatujen Caverion Oyj:n osakkeiden välillä joko yhtiöiden jakautumishetken nettovarallisuuksien jakautumisen suhteessa tai osakkeiden käypien arvojen suhteessa. Käypien arvojen suhdetta käytetään, jos nettovarojen jakosuhde poikkeaa olennaisesti osakkeiden käypien arvojen suhteesta. YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n osakkeiden käypien arvojen suhde ei olennaisesti poikkea nettovarallisuuksien suhteesta. Siten osakkeen hankintamenot määritetään yllä kerrotulla tavalla nettovarallisuuksien suhteessa.

Lisätietoja:
Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi

Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 558 1328, milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: