01.07.2013 Pörssitiedote

CAVERION OYJ TÄYDENTÄÄ REKISTERÖINTIASIAKIRJAANSA

CAVERION OYJ TÄYDENTÄÄ REKISTERÖINTIASIAKIRJAANSA

Caverion Oyj (”Caverion”) on täydentänyt 4.6.2013 julkistettua, YIT Oyj:n (”YIT”) Caverion Oyj:n puolesta laatimaa, Caverionia koskevaa rekisteröintiasiakirjaa sekä YIT:n osittaisjakautumista koskevaa arvopaperiliitettä ja tiivistelmää (yhdessä ”Esite”) YIT Oyj:n 28.6.2013 julkistamalla pörssitiedotteella, jonka mukaan YIT:n toukokuussa saksalaisen HOCHTIEF Service Solutionsin hankinnasta tekemän alustavan, ei-sitovan tarjouksen perusteella käynnistynyt due diligence ‑prosessi sekä myynti- ja ostosopimusneuvottelut ovat päättyneet tuloksettomina.

Finanssivalvonta on hyväksynyt täydennyksen 1.7.2013. YIT:n Caverionin puolesta laatimaan Esitteeseen liittyvät velvoitteet ja vastuut ovat YIT:n osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman mukaisesti siirtyneet Caverionille jakautumisen täytäntöönpanossa 30.6.2013.     

Täydennysasiakirja on saatavilla 1.7.2013 lähtien Caverionin verkkosivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat sekä YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Täydennysasiakirjan epävirallinen englanninkielinen käännös on 1.7.2013 lähtien saatavilla Caverionin verkkosivuilla www.caverion.com/investors sekä YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors.

YIT:n osittaisjakautumisessa syntyvän Caverionin arvopaperimarkkinalain mukainen rekisteröintiasiakirja, joka sisältää tietoja Caverionista sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta, sekä arvopaperiliite ja tiivistelmä (yhdessä rekisteröintiasiakirjan kanssa ”Esite”), liittyen YIT:n 5.2.2013 julkistamaan osittaisjakautumiseen ja sen yhteydessä jakautumisvastikkeena annettaviin osakkeisiin, ovat olleet saatavilla 5.6.2013 alkaen YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yit.fi/sijoittajat. Esitteen epävirallinen englanninkielinen käännös on ollut 5.6.2013 lähtien saatavilla YIT:n verkkosivuilla osoitteessa www.yitgroup.com/investors. Esitettä on jo täydennetty 26.6.2013 päivätyllä täydennysasiakirjalla, joka on ollut saatavilla 27.6.2013 alkaen osana esitettä edellä mainituissa osoitteissa.

CAVERION OYJ

Lisätietoja:

Milena Häeggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328 milena.haeggstrom@caverion.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.caverion.fi

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: