01.11.2013 Pörssitiedote

Caverion Oyj päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2014−2016

Caverion Oyj päivittää pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa strategiakaudelle 2014−2016

Caverion Oyj:n hallitus on hyväksynyt päivitetyt taloudelliset tavoitteet Caverion-konsernille. Operatiiviseen kassavirtaan investointien jälkeen liittyvä tavoite korvataan käyttöpääomaan liittyvällä tavoitteella. Tavoitteet liikevaihdolle ja käyttökatteelle säilyvät ennallaan 4.6.2013 julkistetun tiedon mukaisesti.

Yhtiön päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2016 loppuun saakka ovat:

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa
  • Käyttökate (EBITDA) yli 6 prosenttia liikevaihdosta
  • Negatiivinen käyttöpääoma (Uusi tavoite)

”Päivitetyt tavoitteet ovat osoitus halustamme panostaa liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden parantamisen ohella myös entistä tehokkaampaan pääoman käyttöön. Kiinnittämällä huomiota tähän tavoitteeseen voimme vapauttaa pääomaa ja edelleen parantaa kassavirtaamme”, kertoo Caverionin talousjohtaja Antti Heinola.

Osinkopolitiikka ennallaan

Caverionin osingonjakopolitiikka säilyy ennallaan. Yhtiön tavoitteena on jakaa osinkoina ja pääoman palautuksina osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen ilman käyvän arvon muutoksia.

Ei ole varmuutta, että yhtiö saavuttaa edellä esitetyt taloudelliset tavoitteet tai mahdollisesti saavutettuaan tavoitteensa kykenee pysymään niissä jatkossakin. Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan edellä mainittuja ja muita taloudellisia tavoitteita ja suoriutumisen mittareita valitsemillaan aikaväleillä. Vaikka suunnitteilla ei ole muuttaa osinkopolitiikkaa, yhtiö ei voi taata, että osinkoa tai pääoman palautusta todella maksetaan tulevaisuudessa, eikä sen minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen tai pääoman palautuksen määrästä voida antaa takeita.

Lisätietoja antavat:

Antti Heinola, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 352 1033, antti.heinola@caverion.fi
Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.fi

CAVERION OYJ

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: