Nykyaikaiset liikenteenohjausjärjestelmät lisäävät turvallisuutta ja sujuvuutta

Toteutamme monipuoliset liikenteenohjausjärjestelmät ja telematiikan maanteille, tunneleihin ja erilaisiin pysäköintitiloihin. Tarjoamme asiakkaillemme suunnittelun, toteutuksen, käyttöönoton ja ohjelmoinnit avaimet käteen -periaatteella tai asiakkaan niin halutessa vain jonkin näistä alueista.

Tarjoamme valtakunnallisesti

  • Asiantuntijapalvelut: Maantietunneleiden LVIA- ja sähkötyöt, sprinkleriratkaisut, savunpoisto ja tunneleiden ilmanlaatumittaukset
  • Suunnittelu ja hankekehitys: Kokonaistoimitus suunnittelusta käyttöönottoon
  • Projektin johtaminen ja toteutus
  • Elinkaarihankkeet ja -palvelut: mm. PPP-mallin mukaan toteutetut tiehankkeet
  • Tekninen huolto ja kunnossapito

Hyvin suunniteltu, kohteeseen sopiva ja toimiva liikenteenohjausjärjestelmä takaa liikenteen sujuvuuden oli sitten kyseessä mittava liikennetunnelihanke tai kiinteistön pysäköintihalli. Suunnittelemme pitkällä kokemuksella parhaan ratkaisun asiakkaan tarpeisiin.

Nykyaikaiset liikenneohjausjärjestelmät perustuvat pitkälle kehittyneeseen tietotekniikkaan ja telematiikkaan, joiden avulla ohjataan ja seurataan liikennettä. Kerätyn datan avulla reagoidaan nopeasti ja tehokkaasti erilaisiin ongelma- ja onnettomuustilanteisiin. Tietoja käytetään myös tien kunnossapidon ohjausta varten, joka vähentää yllättäviä kunnossapitotarpeita ja helpottaa myös kustannusten arviointia.

Meillä on laajat referenssit ja tyytyväiset asiakkaat, joita palvelevat osaavat ja luotettavat ammattilaiset. Jatkuva yhteistyö erilaisten yhteistyökumppanitahojen kanssa ja omat kehityshankkeemme takaavat, että olemme kehityksen kärjessä nykyaikaisten liikenteenohjausjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Referenssejä