ryhmä henkilöitä neuvotteluhuoneessa
Juho Tuomisalo,
10.02.2021
Teollisuus

Teollisuuden kunnossapito: Lisää tehoa + vähemmän kiirettä = mahdoton yhtälö?

Olen kohdannut teollisuuden kunnossapidossa tilanteita, joissa kiireen tunne on läsnä päivittäin. Toisaalla vikakorjaukset tuotannonkatkoineen täyttivät työpäivät, toisaalla liian laajan ennakkohuolto-ohjelman toteuttaminen tuntui liki mahdottomalta tehtävältä senhetkisillä resursseilla.

Kiirettä voidaan helpottaa joko lisäämällä työvoimaa, keventämällä työkuormaa tai tekemällä työt tehokkaammin. Usein resurssien lisääminen ei tule kysymykseen, joten tulee pysähtyä ja miettiä, käytetäänkö aika oikeisiin asioihin ja voisiko toimintaa tehostaa.

Kuinka vähennät kiirettä kunnossapitotoiminnassa?


1. Pidä kunnossapitojärjestelmä ajan tasalla. Kattava ja oikein rakennettu laitehierarkia helpottaa ja nopeuttaa töiden kohdistusta. Laitteiden kriittisyydet ja tekniset tiedot antavat arvokasta etukäteistietoa huoltokohteesta. Ohjaamalla kunnossapitotöitä ja varaosia järjestelmän kautta et hukkaa aikaa.

Lue lisää kunnossapidon kehittämisestä ja kunnossapitojärjestelmistä »

2. Priorisoi työtilaukset kriittisyysluokittelun avulla. Tuotannolle ja turvallisuudelle kriittiset laitteet korjataan ja huolletaan ensin. Näin tuotantokatko on mahdollisimman lyhyt, eikä turvallisuus vaarannu. Vähemmän kriittisten laitteiden toimenpiteet voidaan tehdä myöhemmin.

Lue lisää kriittisyysluokittelusta »

3. Rakenna ennakkohuolto-ohjelma kriittisyysluokittelun pohjalta. Ennakkohuolloilla on suuri rooli vikaantumisten ehkäisyssä ja vikakorjausten määrän alentamisessa. Tunnista laitteet, jotka tarvitsevat ennakkohuoltoja, sekä laitteet, jotka voidaan ajaa loppuun ilman huoltoa.

Huolto-ohjelman pitää olla selkeä, toimenpiteiden ytimekkäitä ja perusteltuja. Ota huomioon käytössä olevat resurssit: täysin valmistajan ohjeisiin perustuvana huolto-ohjelmasta voi tulla tarpeettoman vaativa. Pyri jatkuvasti optimoimaan huoltokohteita, -välejä ja -toimenpiteitä kokemustiedon karttuessa.

Lue lisää ennakkohuolloista »

4. Vastuuta operaattoreita enemmän laitteiden ylläpidosta. Anna käyttäjille tehtäväksi laitteiden yksinkertaiset voitelut, puhdistukset, tuotteenvaihdot ja säädöt. Tällöin kunnossapidon työkuorma kevenee ja heille jää enemmän aikaa erikoisosaamista vaativiin tehtäviin.

Lue lisää laitteiden huolloista ja kunnossapidosta »

5. Ota kunnonvalvonta laajemmin käyttöön. Sen avulla laitteet voidaan huoltaa kuntoon perustuen, jolloin vältetään yllättäviä tuotannonkatkoja ja liiallista huoltamista. Kunnonvalvontaa ovat esimerkiksi värähtelymittaukset, lämpökamerakuvaukset tai öljyanalyysit.

Lue kunnonvalvontapalveluistamme lisää täältä »

Edelläkävijät hyödyntävät jo reaaliaikaista, ennustavaa kunnonvalvontaa, joka osaa varoittaa tuotannon häiriöistä paljon muita ennen. Se analysoi prosessin signaalitasojen muutoksia tekoälyä ja asiantuntijaosaamista yhdistämällä, jolloin osa fyysisistä tarkastuskierroksista voidaan jättää väliin.

6. Hyödynnä automaation tarjoamaa dataa enemmän. Tarkasta jo ennen kohteelle lähtemistä automaation signaalitiedot. Saat ensikäsityksen tilanteesta. Esimerkiksi kaukolämpökohteissa on tullut vastaan tilanteita, joissa turhia vikakeikkoja olisi voitu välttää tarkastamalla ensin automaation signaalitasot.

Lue IoT- ja tekoälypohjaisista ratkaisuistamme kunnonvalvontaan ja käytön optimointiin täältä »

7. Tee tarvittaessa investointeja. Kunnostamalla tai uusimalla epäluotettavat laitteet krooniset ongelmakohteet saadaan poistettua ja resursseja vapautettua.

Lue lisää konepajoilla tehtävistä kunnostustöistä >>

Tehokkuuden lisääminen on avain kiireen vähentämiseen. Voit tehostaa kunnossapitotoimintaa siirtymällä reagoivasta toiminnasta priorisoituun, suunnitelmalliseen tekemiseen, jossa toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Juho Tuomisalo
Juho Tuomisalo
Kehitysinsinööri, Caverion Industria