Millaisia tiloja yritykset nykyisin etsivät? Millaisia asioita uusissa tiloissa arvostetaan ja millä perusteella tilavalinnat tehdään?

Millaisia tiloja suomalaisyritykset haluavat? – Caverionin Vuokralaistutkimus 2018

Millaisia tiloja yritykset nykyisin etsivät? Millaisia asioita uusissa tiloissa arvostetaan ja millä perusteella tilavalinnat tehdään? Halusimme selvittää vastaukset mm. näihin kysymyksiin, joten toteutimme uusia tiloja etsiville yrityksille kyselyn. Tähän kirjoitukseen olemme tiivistäneet tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Koko raportin voit ladata tästä. 

Miksi uudet tilat?

Kyselyssä selvitimme aluksi syitä uusien tilojen etsinnälle. Koska syitä harvoin on yksi, emme kyselyssäkään rajanneet vastauksia yhteen, vaan vastaajat saivat valita useamman syyn. Noin kolmannes vastaajista ilmoitti, että tiloja etsitään useimmiten, kun nykyiset tilat eivät enää vastaa yrityksen muuttuneita tarpeita.

Tyytymättömyys vuokranantajaan (7%) oli myös yllättävän yleinen vastaus.

graafit-blogi_miksi-tilat.jpg

Tärkeimmät kriteerit tilaa etsittäessä

Millä kriteereillä uusia tiloja etsitään? Kyselyssä vastaajilla oli mahdollisuus valita enintään kolme vaihtoehtoa tärkeimmiksi kriteereikseen. Tilojen sijainti oli luonnollisesti enemmistölle yksi tärkeimmistä kriteereistä (92%) samoin hinta (84%). 

graafit-blogi_mitka-kriteerit.jpg

Yllättävämpää oli, että tilojen nykyinen kunto oli tärkeää vain reilulle kolmasosalle vastaajista. Tämä viittaisi siihen, että päättäjille on tärkeää saada muokata tilat omiin tarpeisiin sopiviksi, eli remontointia ei pelätä. Noin joka kuudes vastaaja valitsi yhteistyön vuokranantajan kanssa yhdeksi tärkeimmäksi kriteeriksi. Toimivalle yhteistyölle laitetaan siis painoarvoa.

Sisäilmaa, kulujen ennustettavuutta ja saavutettavuutta arvostetaan

Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan valikoituja talotekniikan ja toimitilojen ominaisuuksia asteikolla 1 (ei lainkaan tärkeä) – 5 (erittäin tärkeä).

Sisäilman laatu nousi kyselyssä erittäin tärkeäksi (vastausten keskiarvo 4,4). Yrityksissä selkeästi tiedostetaan sisäilman merkitys työhyvinvoinnille ja tehokkuudelle, joten tämä on valttikortti, jota kannattaa käyttää tilojen markkinoinnissa. 

”Sisäilma on viime vuosina ollut kaikkien huulilla, joten tulokset eivät yllätä.” toteaa Caverionin myyntijohtaja Asko Laine. ”Sisäilman laadun määrittäminen ei ole täysin suoraviivaista ja laatuun vaikuttavat monet osatekijät, joten sisäilma on tilojen omistajillekin monesti hankala keskustelunaihe.”

graafit-blogi_kuinka-tarkeaa-pallot.jpg

Toiseksi tärkein kriteeri oli hoitovuokran ennustettavuus (ka. 4,1). Hoitovuokran ennustettavuus on toki riippuvainen kiinteistön ja sen tekniikan hyvinvoinnista, mutta ennustettavuuden parantaminen vaikuttaisi olevan panostamisen arvoista.

Lainetta tämäkään tulos ei yllätä: ”On selvää, että oli tila mikä tahansa, vuokralaiselle budjetin tietäminen etukäteen on äärimmäisen tärkeää. Niinpä kiinteistöjen omistajien kannattaa ehdottomasti kiinnittää entistä enemmän huomiota hoitovuokran ennustettavuuteen. Ennustettavuutta voidaan parantaa ammattitaitoisella kiinteistöjohtamisella: otetaan käyttöön laadukkaat raportointi- ja ohjausjärjestelmät, seurataan dataa ja hyödynnetään sitä huoltojen ja kustannusten optimoinnissa.”

Kolmanneksi tärkeimmäksi kriteeriksi koettiin saavutettavuus julkisilla kulkuneuvoilla (ka. 3,9). Yritykset haluavat mahdollistaa joukkoliikenteen käytön työntekijöilleen sekä olla lähellä asiakasvirtoja.

Tilojen ympäristöystävällisyys ei noussut vahvasti esiin tärkeimpiä kriteerejä kysyttäessä, mutta ympäristö ja vastuullisuus koettiin kuitenkin tärkeäksi asteikkovalinnassa (ka. 3,6), samoin energiatehokkuus (ka. 3,4). Tämä kertoo kenties siitä, että energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys nähdään arvostettavina bonuksina, vaikka ne eivät olekaan ensisijaisten kriteerien joukossa.

Kiinnostavaa oli, että selvästi vähiten arvoa annettiin kiinteistöjen lisäpalveluille, esim. ravintola tai kuntosali (ka. 2,1). Laine arvioi syyn olevan vastaajayritysten suhteellisen pieni koko: ”Pieniä neliömääriä etsivät yritykset eivät halua maksaa turhasta. Uskoisin, että suuremmissa yrityksissä lisäpalveluja kaivataan enemmän.”

graafit-blogi_kuinka-tarkeaa-yhteenveto.jpg

Yhteenveto ja tärkeimmät löydökset

Ei ole yllättävää, että tärkeimmät valintakriteerit tiloille ovat usein sijainti ja vuokran määrä. Sijainti määrittää yrityksen asiakasvirtoja, henkilöstön työmatkoja ja myös yrityksen identiteettiä.

Kenties tärkeintä kuitenkin on, että perusasiat ovat kunnossa, kun houkuttelee uusia vuokralaisia ja ylläpitää suhteita nykyisiin vuokralaisiin. Esimerkiksi lisäpalveluita markkinoidaan usein runsaasti, mutta näille ei kyselymme mukaan anneta juurikaan painoarvoa. Laadukas sisäilma ja kustannusten ennakoitavuus sen sijaan ovat tärkeitä tekijöitä toimitiloja vuokrattaessa. 

Tämä blogikirjoitus on tiivistys tuloksista. Mikäli kaikki tulokset kiinnostavat, lataa koko raportti.


Tutkimuksesta

Kysely toteutettiin nettilomakkeena yrityksille yhteistyössä Oikotie Toimitilat -palvelun kanssa kesäkuussa 2018. Kyselyyn vastasi 247 henkilöä, joista 97,2 % edusti alle 50 työntekijän yrityksiä. 1,6 % vastaajista edusti 50-250 hengen yrityksiä ja 1,2 % yli 250 hengen yrityksiä. Kyselyn tulokset kertovat siis pääsääntöisesti pienempien yritysten mieltymyksistä.

Toteutimme laajan vuokralaiskyselytutkimuksen vuonna 2018, jossa selvitettiin toimitiloja etsivien…

Toteutimme laajan vuokralaiskyselytutkimuksen vuonna 2018, jossa selvitettiin toimitiloja etsivien yritysten toiveita uusilta tiloiltaan.

Lataa tutkimusraportti

 

Aiheeseen liittyvät muut sisällöt