Maintpartnerin ohjeet alihankkijoille

Uudet laskutustietomme 1.6. alkaen 

Maintpartnerin Suomen yhtiöiden - Maintpartner Group Oy, Maintpartner Oy ja Maintpartner Expert Services Oy - yhdistyessä Caverion Industria Oy:öön 31.5. myös laskutustietomme muuttuvat. 

Maintpartnerin laskutusjärjestelmään tulevien laskujen tulee olla perillä järjestelmässä 24.5. jotta ehdimme käsitellä ne ennen järjestelmän sulkeutumista. Kiitos ymmärryksestänne!

Katso muutostiedote laskutusohjeineen ja muine liitteineen täältä »


Laskutusohje, vanhenee 24.5.

Käsittelemme vain sähköisiä laskuja ja laskurivejä. Laskut voitte toimittaa joko suoraan sähköisinä, Basware Network -portaalin kautta tai paperisina Baswaren skannauspalvelun kautta, jota varten laskutusosoitteemme ja y-tunnuksemme löytyvät sivuiltamme.

Työn ja materiaalin osuus on eriteltävä laskulle

Jos yritys laskuttaa samalla laskulla sekä palveluja, että materiaaleja, on ne eroteltava selkeästi omiksi riveikseen ja välisummikseen Flow-työnumeroittain. Urakkaluontoisista töistä työn ja materiaalin jakautuminen tulee olla niin ikään eritelty.

Maintpartnerin Flow-työnumero on mainittava laskulla

Mikäli yritys laskuttaa Maintpartnerin suoraan palvelutuotantoon liittyviä töitä tai materiaaleja, on laskulla eriteltävä kullekin Maintpartnerin työnumerolle erikseen kuuluvat työt ja materiaalit. Maintpartnerin yhteyshenkilö on velvollinen ilmoittamaan tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassaolevan työnumeron. Pyydämme uudelleenpäivätyt korjatut laskut kaikkien saapuneiden laskujen tilalle, joilla ei ole tilaajan ilmoittamaa työnumeroa.

Rivitason Flow-numerot / työnumerot
TEAPPS: INVOICE/ROWS/ROW/RECEIVER_PRODUCT_CODE
FINVOICE: Finvoice/InvoiceRow/BuyerArticleIdentifier

Henkilöviite
TEAPPS: INVOICE/RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
FINVOICE: Finvoice/BuyerContactPersonName

Ostotilauksen numerot
TEAPPS: INVOICE/HEADER/INVOICE_ORDER_NUMBER
FINVOICE: Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier

Ostotilausnumero on jätettävä tyhjäksi sähköisille laskuille, jos sitä ei ole tilauksen yhteydessä mainittu.

Tiedustelut lähettämistämme laskuista pyydämme osoitteeseen myyntilaskutus@maintpartner.com

Tiedustelut meille osoitetuista laskuista ja niiden hyvityksistä pyydämme osoittamaan suoraan tilauksen/hankinnan tehneelle henkilöllemme.

Paperilaskuja lähettäessä tulee huomata, että skannaukseen ei voi lähettää muuta materiaalia kuin laskuja ja niihin kuuluvia liitteitä, sillä ne eivät välity eteenpäin skannauspalvelun kautta. Mahdollisten paperilaskujen vastaanottohetkeksi katsotaan viisi päivää laskun päiväyksestä.