Maintpartnerin ohjeet alihankkijoille

Vaadimme itseltämme ja kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Edistämme yhdessä työhyvinvointia ja turvallisuutta.

Käytämme vain sellaisia toimittajia ja alihankkijoita, jotka toimivat hyväksyttävällä tavalla noudattaen samoja korkeita turvallisuus-, ympäristö- ja laatustandardeja kuin mekin. Alihankkijamme tarjoavat työntekijöilleen työterveyshuoltolain mukaisen työterveyshuollon. 

Liitteessä ovat tiedot eettisistä ja liiketoimintaan, tietosuojaan, työturvallisuuteen, ympäristöön ja laatuun liittyvistä sitoumuksistamme, joita myös alihankkijoidemme tulee noudattaa.

Lue lisää: Konsernin vaatimukset alihankkijoille, Maintpartner

Maintpartnerin tai asiakkaan tiloissa työskentelevät alihankkijat arvioidaan ennen ensimmäistä toimeksiantoa. Jos yrityksen käyttö ei ole tilapäistä ja vuotuiset ostot ylittävät arviomme perusteella 5.000 euroa, yritys tulee lisäksi arvioida. Arviointi on voimassa kolme vuotta. Materiaalitoimittajista arvioinnin piirissä ovat valtakunnalliset raamisopimustoimittajat.

Jaottelemme yritykset neljään ryhmään niiden soveltuvuuden perusteella. Keskitämme valittujen avainkategorioiden ostot ainoastaan suositelluille toimittajille. Hyväksyttyjä yrityksiä käytämme kaikissa muissa kuin tilapäisissä hankinnoissa. Rajoitettujen toimittajien käyttö hankinnoissa vaatii Maintpartnerin maajohtoryhmään kuuluvan jäsenen luvan. Estettyjä toimittajia emme käytä.

Malli arviointilomakkeesta: Toimittajan ennakkoarviointilomake

Laskutusohje

Käsittelemme vain sähköisiä laskuja ja laskurivejä. Laskut voitte toimittaa joko suoraan sähköisinä, Basware Network -portaalin kautta tai paperisina Baswaren skannauspalvelun kautta, jota varten laskutusosoitteemme ja y-tunnuksemme löytyvät sivuiltamme.

Työn ja materiaalin osuus on eriteltävä laskulle

Jos yritys laskuttaa samalla laskulla sekä palveluja, että materiaaleja, on ne eroteltava selkeästi omiksi riveikseen ja välisummikseen Flow-työnumeroittain. Urakkaluontoisista töistä työn ja materiaalin jakautuminen tulee olla niin ikään eritelty.

Maintpartnerin Flow-työnumero on mainittava laskulla

Mikäli yritys laskuttaa Maintpartnerin suoraan palvelutuotantoon liittyviä töitä tai materiaaleja, on laskulla eriteltävä kullekin Maintpartnerin työnumerolle erikseen kuuluvat työt ja materiaalit. Maintpartnerin yhteyshenkilö on velvollinen ilmoittamaan tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassaolevan työnumeron. Pyydämme uudelleenpäivätyt korjatut laskut kaikkien saapuneiden laskujen tilalle, joilla ei ole tilaajan ilmoittamaa työnumeroa.

Rivitason Flow-numerot / työnumerot
TEAPPS: INVOICE/ROWS/ROW/RECEIVER_PRODUCT_CODE
FINVOICE: Finvoice/InvoiceRow/BuyerArticleIdentifier

Henkilöviite
TEAPPS: INVOICE/RECEIVER/CUSTOMER_INFORMATION/CONTACT_INFORMATION/CONTACT_PERSON
FINVOICE: Finvoice/BuyerContactPersonName

Ostotilauksen numerot
TEAPPS: INVOICE/HEADER/INVOICE_ORDER_NUMBER
FINVOICE: Finvoice/InvoiceDetails/OrderIdentifier

Ostotilausnumero on jätettävä tyhjäksi sähköisille laskuille, jos sitä ei ole tilauksen yhteydessä mainittu.

Tiedustelut lähettämistämme laskuista pyydämme osoitteeseen myyntilaskutus@maintpartner.com

Tiedustelut meille osoitetuista laskuista ja niiden hyvityksistä pyydämme osoittamaan suoraan tilauksen/hankinnan tehneelle henkilöllemme.

Paperilaskuja lähettäessä tulee huomata, että skannaukseen ei voi lähettää muuta materiaalia kuin laskuja ja niihin kuuluvia liitteitä, sillä ne eivät välity eteenpäin skannauspalvelun kautta. Mahdollisten paperilaskujen vastaanottohetkeksi katsotaan viisi päivää laskun päiväyksestä.