Caverionin osakkeiden hankintamenon määrittäminen Suomen tuloverotuksessa

YIT Oyj:n osittaisjakautumisessa 30.6.2013 YIT:n osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhtä omistamaansa YIT:n osaketta vastaan yhden Caverion Oyj:n osakkeen (1:1). YIT Oyj:n osakkeen alkuperäinen hankintameno jaetaan Suomen tuloverotuksessa YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n osakkeiden välillä.

YIT Oyj:n nettovarallisuus jakautui YIT Oyj:n ja Caverion Oyj:n välillä seuraavasti:

  • YIT Oyj:lle jäi 77,37 % ja
  • Caverion Oyj:lle siirtyi 22,63 %.

Esimerki: Jos osakkeenomistaja on hankkinut ennen osittaisjakautumista YIT Oyj:n osakkeen hintaan 15 euroa, on YIT Oyj:n osakkeen hankintameno osittaisjakautumisen jälkeen 11,61 euroa (77,37 %) ja Caverion Oyj:n osakkeen hankintameno 3,39 euroa (22,63 %).

Yllä kuvattu koskee vain Suomessa asuvia osakkeenomistajia. Suosittelemme, että muissa maissa asuvat osakkeenomistajat selvittävät oman veroasiantuntijansa tai paikallisen veroviranomaisen kanssa miten osakkeen hankintameno määritetään kyseisen maan verotuksessa.

Tarkempaa tietoa 16.8.2013 julkaistusta pörssitiedotteessa