Yhtiökokous 2022

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa viimeistään 14.1.2022 kirjallisesti osoitteeseen Caverion Oyj, Anne Viitala, PL 71, 01601 Vantaa tai sähköpostitse osoitteeseen AGM@caverion.com.