Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019 (julkaistu 26.4.2019)

Toimintaympäristö vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Yleinen markkinatilanne oli koko kauden myönteinen ja vakaa. Kysyntä kehittyi suotuisasti Suomen, Norjan ja Saksan markkinoilla. Ruotsissa aktiivisuustasot projekteissa osoittivat merkkejä asteittaisesta hidastumisesta. Teollisuuden ratkaisuiden divisioonassa markkina pysyi vakaana teollisuuden kunnossapitopalveluissa. Tanskan, Itävallan sekä Muiden maiden markkinat säilyivät myös vakaina.

Palvelut

Palveluiden kysyntä jatkui edelleen vahvana. Nähtävissä on suuntaus kohti tiiviimpää yhteistyötä liiketoimintahyötyjen saavuttamiseksi pelkkien kustannussäästöjen sijasta. Kansainväliset asiakkaat hakevat yhtenäisiä, maiden rajat ylittäviä toimintamalleja, erityisesti Pohjoismaissa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta.

Projektit

Projektien markkinat olivat edelleen positiiviset. Asuinrakentamisen markkinasegmentissä oli viitteitä markkinan hidastumisesta. Caverionin kannalta merkityksellisempi liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentti pysyi kuitenkin vahvana. Talotekniikan kokonaistoimitusten, elinkaarihankkeiden sekä erilaisten kumppanuusmallien, kuten allianssiprojektien, asiakaskysyntä on ollut kasvussa, pääasiassa riskienhallinnan ohjaamana. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö nostavat talotekniikan investointien kustannuksia. Kasvukeskuksissa on ollut jonkin verran resurssipulaa projektinjohdosta ja asentajista. Saksassa alihankinnan kustannukset ovat myös nousseet.