Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020 (julkaistu 5.11.2020)

Koronapandemian puhkeamisella on ollut merkittävä vaikutus toimintaympäristöön vuonna 2020. Yleinen markkina- ja kysyntätilanne alkoi heikentyä maaliskuun puolivälissä. Tämän jälkeen Caverionin työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia erityisesti huhti-toukokuussa. Useimmat Caverionin toimintamaista olivat myös suljettuja toisen vuosineljänneksen alkupuolella, jonka jälkeen hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas koronan toinen aalto alkoi näkyä kolmannen vuosineljänneksen lopulla, mikä jälleen lisää riskitasoa. Positiivista on, ettei Caverion ole kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan.

Minimoidakseen pandemian negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa Caverion on tehnyt kulusäästötoimenpiteitä ja sopeuttanut resurssejaan. Useimmissa toimintamaissa tärkeinä joustokeinoina olivat lomautusten käyttö sekä alihankinnan vähentäminen. Koronapandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi Caverionin toimitusjohtaja ja ylin johto päättivät vapaaehtoisesti alentaa omaa palkkaustaan vuodelta 2020.

Palvelut

Koronapandemian ensimmäisen aallon vaikutukset olivat enemmän näkyvillä maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä, jolloin oli rajoituksia työmaille pääsyssä ja vähemmän pienempiä lisätöitä, mikä vaikutti liikevaihtoa ja kannattavuutta heikentävästi. Hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas koronan toinen aalto alkoi näkyä kolmannen vuosineljänneksen lopulla. Teollisuuden divisioonassa koronatilanne lykkäsi myös useita vuosittaisia kevät- ja kesäseisokkeja Suomessa loppusyksyyn ja vuoteen 2021 asti, joiden odotetaan olevan seuraava huippusesonki teollisuuden seisokeille. Hinnoitteluympäristö myös kiristyi Palveluissa toisesta vuosineljänneksestä lähtien.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut.

Projektit

Koronapandemian ensimmäisen aallon vaikutukset olivat enemmän näkyvillä maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä. Työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia. Hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas koronan toinen aalto alkoi näkyä kolmannen vuosineljänneksen lopulla.

Koronapandemia vaikutti negatiivisesti uusien rakennusprojektien kysyntään, kuitenkin vähemmän korjausrakentamiseen. Hinnoitteluympäristö kiristyi yleisesti Projekteissa toisesta vuosineljänneksestä lähtien. Tukipaketit eivät vielä vaikuttaneet yleiseen kysyntään.