Toimintaympäristö

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 (julkaistu 6.8.2020)

Toimintaympäristö vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Yleinen markkina- ja kysyntätilanne heikentyi edelleen huhtikuussa koronaviruspandemian vuoksi. Työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia erityisesti huhti-toukokuussa. Useimmat Caverionin toimintamaista olivat myös suljettuja toisen vuosineljänneksen alkupuolella, mutta hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Positiivista oli, ettei Caverion kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan.

Minimoidakseen pandemian negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa Caverion jatkoi kulusäästötoimenpiteitään ja sopeutti resurssejaan. Useimmissa toimintamaissa tärkeinä joustokeinoina olivat lomautusten käyttö sekä alihankinnan vähentäminen. Koronaviruspandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi Caverionin toimitusjohtaja ja ylin johto päättivät vapaaehtoisesti alentaa omaa palkkaustaan. Caverionin toimitusjohtaja alensi kuukausipalkkaansa 20 prosentilla 6 kuukauden ajaksi ja siirsi tilikauden 2019 bonuksensa maksua 6 kuukaudella eteenpäin. Caverionin hallitus päätti myös 30.4.2020 johdon ehdotuksesta siirtää pitkän tähtäimen palkitsemisohjelman (PSP 2020-2022) alkamisajankohtaa eteenpäin viimeistään vuoden 2021 alkuun asti.

Palvelut


Koronaviruspandemian vaikutukset olivat enemmän näkyvillä maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä, jolloin oli rajoituksia työmaille pääsyssä ja vähemmän pienempiä lisätöitä, mikä vaikutti liikevaihtoa ja kannattavuutta heikentävästi. Hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Teollisuuden divisioonassa koronatilanne myös lykkäsi useita vuosittaisia kevät- ja kesäseisokkeja Suomessa syksyyn asti, minkä odotetaan olevan seuraava huippusesonki teollisuuden seisokeille. Hinnoitteluympäristö myös kiristyi Palveluissa toisella vuosineljänneksellä.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut.

Projektit


Koronaviruspandemian vaikutukset olivat enemmän näkyvillä maaliskuun puolivälin ja toukokuun lopun välillä, mutta hallitusten asettamat rajoitukset ja vaikutukset Caverionin liiketoimintaan alkoivat selvästi vähentyä kesäkuussa. Työvoiman poissaolojen määrä kasvoi ja työmailla oli enemmän viiveitä ja sulkemisia.

Koronapandemia vaikutti negatiivisesti uusien rakennusprojektien kysyntään, kuitenkin vähemmän korjausrakentamiseen. Hinnoitteluympäristö kiristyi yleisesti Projekteissa toisella vuosineljänneksellä. Tukipaketit eivät vielä vaikuttaneet yleiseen kysyntään.