Toimintaympäristö

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020 (julkaistu 30.4.2020)

Toimintaympäristö vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Yleinen markkina- ja kysyntätilanne oli vakaa useimmissa Caverionin toimintamaissa maaliskuun alkupuolelle asti. Vuosineljänneksen loppua kohden markkinatilanne alkoi heikentyä koronaviruspandemian puhkeamisen vuoksi. Viruksen leviämisellä oli kuitenkin vain rajallinen vaikutus Caverionin taloudelliseen kehitykseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä, liiketoiminnan jatkuessa lähes normaalitasolla. Caverion ei myöskään kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan.

Minimoidakseen pandemian negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa Caverion käynnisti jo kulusäästötoimenpiteitä ja sopeutti resurssejaan. Useimmissa toimintamaissa tärkeinä joustokeinoina olivat lomautusten käyttö sekä alihankinnan vähentäminen. Koronaviruspandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi Caverionin toimitusjohtaja ja ylin johto ovat lisäksi päättäneet vapaaehtoisesti alentaa omaa palkkaustaan. Caverionin toimitusjohtaja on alentanut kuukausipalkkaansa 20 prosentilla 6 kuukauden ajaksi ja siirtänyt tilikauden 2019 bonuksensa maksua 6 kuukaudella eteenpäin. Caverionin hallitus on myös 30.4.2020 päättänyt johdon ehdotuksesta siirtää pitkän tähtäimen palkitsemisohjelman (PSP 2020-2022) alkamisajankohtaa eteenpäin viimeistään vuoden 2021 alkuun asti.

Palvelut

Palveluiden kysyntä jatkui vahvana maaliskuun puoliväliin asti. Koronaviruspandemian vaikutukset alkoivat näkyä vuosineljänneksen loppua kohden. Teollisuuden ratkaisuiden divisioonassa koronatilanne lykkäsi useimpia vuosittaisia kevät- ja kesäseisokkeja Suomessa syksyyn asti, minkä odotetaan olevan seuraava huippusesonki teollisuuden seisokeille.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta ja asiantuntijapalvelut.

Projektit

Projektien markkinat säilyivät kokonaisuudessaan enimmäkseen normaalitasolla ensimmäisellä vuosineljänneksellä, vaikka koronaviruspandemian vaikutukset alkoivat näkyä vuosineljänneksen loppua kohden. Vain rajallinen määrä työmaita oli kauden aikana suljettuna Caverionin Projektit-liiketoiminnassa. Kauden loppua kohden uusien sopimusten neuvotteluissa oli kuitenkin hieman enemmän viiveitä koronavirukseen liittyvien varotoimenpiteiden vuoksi.

Asuinrakentamisen markkinasegmentissä oli viitteitä markkinan hidastumisesta, mihin vaikutti myös koronaviruspandemian eteneminen. Caverionin kannalta merkityksellisempi liike- ja toimistorakentamisen markkinasegmentti pysyi kuitenkin vakaampana.