TM Voima group logo.png
27.10.2022 Sijoittajauutinen

Caverion ostaa TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan Suomessa ja Virossa

Caverion on allekirjoittanut sopimuksen TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan hankkimiseksi. Sähköntuotannon hajautuminen ja siirtymä kohti uusiutuvaa energiaa luovat merkittävää tarvetta sähkön siirto- ja jakelujärjestelmien parantamiselle. Yritysosto vahvistaa Caverionin asemaa energiasektorilla ja mahdollistaa erityisesti sähköasemaliiketoiminnan kasvun.

Vuonna 2021 TM Voima -yhtiöiden sähköasema- ja voimajohtoliiketoiminnan liikevaihto oli yhteensä 30,5 miljoonaa euroa ja työntekijöitä oli 66. Yritysoston toteutus edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kauppahintaa ei julkisteta.

TM Voima -yhtiöiden sähköasemaurakat koostuvat pääasiassa 110-400 kV kantaverkon sähköasemien suunnittelusta ja rakentamisesta Suomessa ja Virossa. Voimajohtourakoissa yhtiö keskittyy 110-400 kV voimajohtojen suunnitteluun ja rakentamiseen Suomessa. Yhtiön tuulivoimaliiketoiminta jää yrityskaupan ulkopuolelle.

"Projektien koot kasvavat, ja toimijoilta vaaditaan yhä enemmän osaamista ja resursseja. Osana Caverionia liiketoiminnallamme on paremmat mahdollisuudet vastata tähän muutokseen. Lisäksi Caverionin työntekijöiden osaamista arvostava ja asiakaslähtöinen toiminta vastaavat täysin TM Voima -yhtiöiden toimintatapaa," sanoo Kim Tahkoniemi, TM Voima -yhtiöiden toimitusjohtaja. "Yrityskaupan myötä TM Voima keskittyy jatkossa uusiutuvan energian hankkeiden kehittämiseen Suomessa ja Virossa."

"Käynnissä oleva energiamurros ja uusiutuvien ratkaisujen kasvava kysyntä edellyttävät merkittäviä investointeja sähkön siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin. Caverion on jo valmiiksi hyvässä asemassa tukemaan energiasektoria, ja uuden osaamisen sekä resurssien ansiosta voimme tarjota entistä laajemmin palveluita asiakkaillemme. Odotamme innolla voidaksemme toivottaa osaavat ammattilaiset tervetulleiksi joukkoomme," sanoo Caverionin Teollisuusdivisioonan johtaja Elina Engman.

Yritysosto käsittää TM Voima -yhtiöihin kuuluvat TMV Service Oy:n, TMV Line Oy:n ja TMV Power Oü:n.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus, puh. 050 351 4673, elina.engman@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: