STAO New Myllypuro campus Helsinki.jpg
14.10.2021 Artikkeli

Maailman älykkäin rakennusalan kampus on hyvissä käsissä

Rakentamista ja talotekniikkaa elinkaaripalveluna - Maailman älykkäin kampus on hyvissä käsissä 

Suomen ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava ammattiopisto, Myllypuron kiinteistö- ja rakennusalan kampus, kohoaa Firan ja Caverionin yhteistyöllä. Elinkaaripalvelu varmistaa kampuksen toimivuuden niin sopimuskaudella kuin sen päättyessä, tukee kestävää kehitystä sekä auttaa Helsingin kaupunkia toteuttamaan strategiaansa.

Helsingin kaupungin tavoite on luoda Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksesta kansainvälisesti kiinnostava, alansa älykkäin oppimisympäristö, jossa työnantajat ja -tekijät kohtaavat. Vuonna 2023 toimintansa aloittava kampus on osoitus kestävästä strategiatyöstä, nykyaikaisesta rakentamisesta sekä älykkäästä talotekniikasta.

Yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun rakennusalan AMK- sekä sosiaali- ja terveysalan yksikön kanssa siitä muodostuu eri koulutusasteet yhdistävä osaamiskeskittymä, jossa opitaan rakentamisen vaikutuksista terveyteen sekä sovelletaan terveysteknologiaa.

Sen lisäksi, että opiskelijat osallistuvat rakentamiseen, kampukselle on valittu ratkaisuja siten, että oppilaitoksen rakenteet toimivat havainnollistamisen välineenä. Oppilaitoksen rakennusosasto on puurakentamiseen painottuva, minkä vuoksi kohteessa päädyttiin puuelementointiin. Näin ollen ulkoseinärakenteen toimivuutta pystyy seuraamaan opetuksen ohessa. Talotekniikan järjestelmiä on sijoitettu lasiseinien taakse, ja niihin voi perehtyä tietomallien avulla. Lisäksi Caverionin SmartView-järjestelmästä tuodaan kiinteistöä koskevaa ajantasaista tietoa kampuksen omaan info-TV-järjestelmään. 

Helsingin kaupunki, Caverion ja Fira yhteisellä matkalla

Helsingin kaupunki on päättänyt Myllypuron kampuksen investoinnissa hyödyntää elinkaarimallia. Hankkeen arkkitehtuurista ja rakennusteknisestä suunnittelusta sekä rakentamisesta vastaa Fira ja talotekniikan toteuttamisesta sekä 20 vuoden mittaisesta palvelujaksosta Caverion.  Elinkaarimallissa tilaaja määrittelee sopimusjaksolle tavoitteet koskien esimerkiksi rakennuksen toiminnallisuutta, teknisiä vaatimuksia sekä energiankulutusta ja olosuhteita, joita seurataan elinkaaren aikana. Rakentamisen jälkeen tilaajan vastuulle jää kuukausittainen palvelumaksu ja ainoaksi muuttujaksi jää energian hinta. Rakennuksen ylläpitovastuu siirtyy tilaajalle vasta sopimusjakson päätyttyä, ja silloinkin rakennuksen kunnon on oltava sopimuksen mukainen. 

Elinkaarihankkeilla on keskeinen rooli Helsingin kaupungin strategiassa. Sen tavoitteet rakentamisessa ovat korkealla, ja esimerkiksi energiatehokkuusvaatimukset ovat kansallista asetusta tiukemmat.

– Elinkaarimalli tarjoaa meille paitsi turvallisemman investoinnin ja varmuutta budjetointiin, myös paremman mahdollisuuden rakentaa maailman toimivinta ja hiilineutraalia Helsinkiä. Elinkaaripalvelujen potentiaali niin uudisrakentamisessa kuin saneerauksissa on merkittävä, ja siksi tarvitsemme Firan ja Caverionin kaltaisia osaajia, kertoo Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja energiatiimin päällikkö Sara Tapiala.

Sara Tapiala johtaa Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristö- ja energiatiimiä.  Kuva: Martti Vaalahti


Kampus, joka kestää elämää

Myllypuron kampus tullaan rakentamaan sekä A-energialuokkaan että suomalaisen RTS-ympäristöluokituksen neljän tähden tasoon. Ratkaisuissa on panostettu pitkäikäisyyteen ja ylläpidon helppouteen. Runkojärjestelmäksi on valittu pilari-palkkiratkaisu, jolloin tiloja pystytään joustavasti muuntamaan rakennuksen elinkaaren aikana ilman, että kantavat rakenteet aiheuttavat merkittävää haittaa. Osa materiaaleista on kierrätettäviä, ja myös työmaalla ja jätehuollossa noudatetaan kestäviä käytäntöjä. 

Yli 15 prosenttia kampuksen kokonaisenergiantarpeesta tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten aurinkosähköllä ja lämpöpumpuilla. Hiilijalanjälki on minimoitu elinkaaren alusta loppuun, ja vähäpäästöisyys  näkyy jo runkojärjestelmässä. Kampuksella sovelletaan viherkerroinmenetelmää, jossa huomioidaan se, kuinka paljon tontilla on erilaisia kasvillisuuspintoja ja hulevesiä viivyttäviä ratkaisuja suhteessa tontin pinta-alaan. Lisäksi kampus täyttää Terve Talo -kriteeristön ja S2-sisäilmastoluokituksen. Tämä edellyttää laadukasta rakentamista, sillä esimerkiksi ilmatiiveys on lopputuloksen kannalta ratkaisevaa. Kampuksen suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Kuivaketju10-järjestelmää, jolla varmistetaan kosteusteknisesti oikea suunnittelu ja toteutus.

Kokonaisuutta rakentamassa, käyttäjiä kuunnellen

Elinkaarimalli edellyttää urakoitsijoilta saumatonta yhteistyötä, sillä liitto on pitkä ja tavoitteet yhteisiä. Suunnittelijoiden on tiedostettava se, kuinka valitut ratkaisut vaikuttavat kokonaisuuteen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Mikä tärkeintä, kaikessa on huomioitava se, miksi ja miten tiloja käytetään –  toisin sanoen kuunneltava ensin käyttäjiä.

– Hankkeen suunnittelijat ovat osaavia ja laatutietoisia sekä ymmärtävät rakentamiseen liittyvät näkökulmat, toteaa suunnittelupäällikkö Aini Karling-Kuhlberg Firalta.

– Yhteistyön talotekniikan ja rakentamisen välillä on oltava avointa, aktiivista ja luottamuksellista. Firan kanssa näin on asian laita, jatkaa hankekehityspäällikkö Tomi Nurminen Caverionilta.

Firan suunnittelupäällikkö Aini Karling-Kuhlberg ja Caverionin hankekehityspäällikkö Tomi Nurminen korostavat Firan ja Caverionin aktiivisen yhteistyön merkitystä Myllypuron kampuksen kaltaisissa elinkaarihankkeissa.  Kuva: Martti Vaalahti

Molemmissa yrityksissä ollaan erityisen innoissaan siitä, että kampuksella rakennetaan paitsi ainutlaatuisia tiloja, myös koko toimialan tulevaisuutta. 

Elinkaarimallin edut

  • Kiinteistö valmiina palveluna: turvallinen ja vaivaton investointi.
  • Kestävä kehitys etenee: elinkaarirakentaminen tukee Helsingin kaupungin strategiaa sekä turvaa ympäristöä.
  • Budjetoinnin helppoutta: kiinteät kustannukset aina tiedossa.
  • Lisää vetovoimaa: kampus, jossa opiskelijat viihtyvät nyt ja tulevaisuudessa. 
  • Innovatiivinen oppimisympäristö: kampus yhdistää opiskelijat, yritykset ja eri toimialat.

Hankkeen osapuolet 

  • Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka tavoitteena on olla hiilineutraali sekä maailman toimivin kaupunki. Myllypuron kiinteistö- ja rakennusalan kampus on Suomen ensimmäinen elinkaarimallilla toteutettava ammattiopisto. 
  • Fira vastaa kampuksen suunnittelusta ja rakentamisesta.
  • Caverion Suomi vastaa talotekniikan kokonaistoimituksesta suunnitteluineen ja rakennuksen valmistumisen jälkeen 20 vuotta kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta sekä tavoitteen mukaisesta energiankulutuksesta.  

Kiinnostuitko?

Ota selvää, miten elinkaarihankkeet ja -palvelut takaavat hyvät olosuhteet kiinteistöösi. 

Tutustu myös elinkaarihankkeena toteutettuun Jyväskylän Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskukseen

Tahdotko kuulla, kuinka elinkaarirakentaminen voi auttaa saavuttamaan tavoitteesi?

Havainnekuva: P&R Arkkitehdit

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Ota yhteys asiantuntijaamme:  Jani Orava, liiketoimintapäällikkö, Caverion Suomi, puh. +358 40 7461608
Tilaa tiedotteet: