Raasakka-hydropower-plant-maintenance-work.jpg © PVO-Vesivoima Oy
20.01.2021 Sijoittajauutinen

Caverionin pitkäaikainen kumppanuus PVO-Vesivoima Oy:n kanssa vesivoimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa jatkuu

Caverion on allekirjoittanut jatkosopimuksen PVO-Vesivoima Oy:n kanssa koskien Kokemäenjoen, Iijoen ja Kemijoen vesivoimalaitosten käyttö- ja kunnossapitotoimintoja. Sopimuksen myötä varmistetaan jatkossakin PVO-Vesivoiman vesivoimalaitosten kunnossapidon kustannustehokkuus ja korkea käytettävyys.

 

Caverionin yhteistyö PVO-Vesivoiman kanssa alkoi jo vuonna 2011. Hyvän turvallisuustyön ja -tulosten, laadukkaan työn ja jatkuvan kehittämisen ansiosta Caverion on osoittanut olevansa oikea kumppani laitosten kunnossapidossa ja paikalliskäytössä.

"On hienoa, että kumppanuutemme Caverionin kanssa jatkuu. Voimme jatkossakin luottaa siihen, että laitoksiamme kunnossapidetään vastuullisten ja osaavien ihmisten toimesta. Vesivoimatuotannon on oltava käytettävissä juuri silloin, kun säätövoimalle on tarvetta, joten ennakoivalla kunnossapidolla ja huoltojen ajoituksella on suuri merkitys laitosten toimintavarmuuden kannalta. Perinteisen kunnossapidon lisäksi on tärkeää, että pystymme yhdessä kehittämään laitoksiamme ja hyödyntämään uutta teknologiaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä", kertoo Jani Pulli, PVO-Vesivoima Oy:n toimitusjohtaja.

Ennakoivalla kunnossapidolla, työnsuunnittelulla sekä IoT:ta ja data-analytiikkaa hyödyntävillä digitaalisilla ratkaisuilla Caverion tarjoaa työkalut ennakoivaan ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon ennen mahdollisia laiterikkoja. Dataa hyödyntämällä löydetään mahdollisuuksia tuotannon tehostamiseen ja laitosten käytettävyyden parantamiseen.

"Yhteistyömme PVO-Vesivoiman kanssa on ollut aina avointa ja erittäin sujuvaa. Etsimme aktiivisesti yhdessä ratkaisuja ja kehitämme toimintaa. Energiamarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja vesivoima uusiutuvana energianlähteenä mahdollistaa ketterän sähköntuotannon säätämään ja paikkaamaan muita energian tuotannon muotoja. Olemme kiitollisia meille osoitetusta luottamuksesta ja työskentelemme sen mukaisesti fossiilivapaan energian tuotannon tehokkuutta ja työturvallisuutta edistäen", toteaa Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus.

Caverionin vesivoiman ja teollisuuden palveluiden ammattilaiset hoitavat PVO-Vesivoiman kohteita laaja-alaisesti hyödyntäen tarvittaessa koko vesivoiman 200 henkilön osaamista.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Elina Engman, divisioonajohtaja, Caverion Teollisuus, puh. +358 50 351 4673, elina.engman@caverion.com tai Jani Pulli, toimitusjohtaja, PVO-Vesivoima Oy, puh. +358 50 386 2680, jani.pulli@pvo.fi
Tilaa tiedotteet: