05.08.2021 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021

Merkittävä kannattavuuden parannus toisella vuosineljänneksellä

1.4.–30.6.2021

 • Liikevaihto: 545,1 (518,5) milj. euroa, kasvua 5,1 prosenttia, 2,6 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli 3,3 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia, 7,1 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 33,2 (18,5) milj. euroa, eli 6,1 (3,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 19,7 (4,8) milj. euroa, eli 3,6 (0,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 18,0 (8,4) milj. euroa, eli 3,3 (1,6) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -3,4 (48,2) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,06 (0,01) euroa osakkeelta.

1.1.–30.6.2021

 • Tilauskanta: 1 789,0 (1 739,7) milj. euroa, kasvua 2,8 prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 10,7 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 060,4 (1 060,1) milj. euroa, laskua 1,8 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -1,1 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia, 1,8 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 62,6 (44,7) milj. euroa, eli 5,9 (4,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 36,1 (17,0) milj. euroa, eli 3,4 (1,6) prosenttia liikevaihdosta, kasvua 113,0 prosenttia.
 • EBITA: 33,1 (18,4) milj. euroa, eli 3,1 (1,7) prosenttia liikevaihdosta.
 • Liikevoitto: 24,9 (11,5) milj. euroa, eli 2,3 (1,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 37,2 (104,3) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,11 (0,02) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 0,4x (0,1x).

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.

AVAINLUVUT

Milj. e 4-6/21
 
4-6/20
 
Muutos
 
1-6/21
 
1-6/20
 
Muutos
 
1-12/20
 
Tilauskanta 1 789,0 1 739,7 2,8 % 1 789,0 1 739,7 2,8 % 1 609,1
Liikevaihto 545,1 518,5 5,1 % 1 060,4 1 060,1 0,0 % 2 154,9
Oikaistu käyttö-
kate
33,2 18,5 79,6 % 62,6 44,7 39,9 % 116,5
Oikaistu käyttö-
kateprosentti, %
6,1 3,6 5,9 4,2 5,4
Käyttökate 31,5 22,1 42,1 % 59,6 46,2 28,8 % 99,4
Käyttökate-
prosentti, %
5,8 4,3 5,6 4,4 4,6
Oikaistu EBITA 19,7 4,8 308,6 % 36,1 17,0 113,0 % 60,6
Oikaistu EBITA-
prosentti, %
3,6 0,9 3,4 1,6 2,8
EBITA 18,0 8,4 114,5 % 33,1 18,4 80,2 % 42,4
EBITA-prosentti, % 3,3 1,6 3,1 1,7 2,0
Liikevoitto 13,9 5,0 179,1 % 24,9 11,5 117,1 % 27,2
Liikevoitto-
prosentti, %
2,5 1,0 2,3 1,1 1,3
Katsauskauden tulos 8,8 2,1 326,8 % 15,6 3,7 325,5 % 8,6
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e
0,06 0,01 521,3 % 0,11 0,02 526,7 % 0,05
Operatiivinen
rahavirta ennen
rahoituseriä ja
veroja
-3,4 48,2 37,2 104,3 -64,3 % 157,6
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
80,3 160,7 158,5
Käyttöpääoma -139,9 -161,3 13,3 % -160,4
Korollinen netto-
velka
147,3 138,8 6,1 % 118,6
Nettovelat/Käyttö-
kate*
0,4 0,1 -0,2
Velkaantumisaste, % 79,9 72,5 60,4
Omavaraisuusaste, % 18,1 18,6 18,9
Henkilöstö kauden
lopussa
14 958 15 902 -5,9 % 15 163
*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.
 

Mats Paulsson, väliaikainen toimitusjohtaja:

“Olen tyytyväinen siihen, että suorituksemme parantuminen jatkui vahvana vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä. Vuosineljänneksen uudenlainen kohokohta oli, että liikevaihtomme kasvoi selvästi Palvelut-liiketoiminnan vahvan orgaanisen kasvun ohjaamana. Koronapandemian vaikutukset alkoivat vähitellen heikentyä vuosineljänneksen aikana. Tästä huolimatta olemme edelleen hieman varovaisia pandemian suhteen, sillä arvaamattomia virusmuunnoksia ja uusia pandemian aaltoja voi edelleen ilmetä. Kannattavuutemme parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna, liikevaihdon kasvun sekä aikaisemmin toteutettujen tehokkuus- ja tuottavuusparannustemme avustamina. Kuten ensimmäisellä vuosineljänneksellä, kannattavuuden kasvu oli peräisin sekä Palvelut- että Projektit-liiketoiminnasta.

Tilauskantamme kasvoi 2,8 prosenttia 1 789,0 (1 739,7) milj. euroon viime vuoteen verrattuna ja 10,0 prosenttia ensimmäiseen vuosineljänneksen loppuun verrattuna (1 626,7 milj. euroa). Tilauskanta kasvoi edelleen erityisesti Palveluissa, kasvua 10,7 prosenttia. Toisen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 545,1 (518,5) milj. euroon, kasvua 5,1 prosenttia tai 2,6 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 7,1 prosenttia ja Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 4,6 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Konsernin orgaaninen kasvu oli 3,3 prosenttia toisella vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli niinkin korkea kuin 8,0 prosenttia. Viime vuosina nähty liiketoimintajakauman muutos jatkui; Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65,1 (62,6) prosenttia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Suorituksen parantuminen toisella vuosineljänneksellä vastaa suunnitelmiamme. Toisen vuosineljänneksen oikaistu EBITA:mme parani 19,7 (4,8) milj. euroon eli 3,6 (0,9) prosenttiin liikevaihdosta. EBITA oli 18,0 (8,4) milj. euroa eli 3,3 (1,6) prosenttia liikevaihdosta. Molemmat liiketoimintayksiköt paransivat kannattavuuttaan. Olen erityisen tyytyväinen viimeaikaiseen edistymiseen Teollisuuden, Saksan, Norjan ja Ruotsin divisioonissa. Palveluiden myönteinen kehitys jatkui ja suoritus oli vahvalla tasolla. Näimme edelleen lisääntynyttä kysyntää elinkaaritarjoomaamme kohtaan asiakkaiden kestävää kehitystä edistävien palvelujen osalta. Projekteissa markkinakysyntä pysyi edelleen matalammalla tasolla, vaikka markkinan tasaantumisesta oli selviä merkkejä vuosineljänneksen loppua kohden. Olemme toistaiseksi sopeutuneet hyvin materiaalihintojen nousuun, jolla on vaikutusta erityisesti Projektit-liiketoimintaamme. Jatkoimme parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa ja liiketoiminnan suorituksen parantamista Projekteissa. Viimeisen jäljellä olevan suuren riskiprojektin loppuun saattaminen kestää todennäköisimmin vuoden loppuun asti.

Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli 37,2 (104,3) milj. euroa tammi-kesäkuussa 2021 ja kassakonversio (rullaava 12 kk) oli 80,3 (160,7) prosenttia. Kauden muutos oli odotustemme mukainen. Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä 29,6 milj. euron lykätyillä viranomaismaksulla oli myös positiivista vaikutusta operatiiviseen rahavirtaan. Likviditeettiasemamme oli vahva ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Korollinen nettovelkamme oli 147,3 (138,8) milj. euroa tai 23,7 (9,9) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja toisen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 0,4x (0,1x). Rahavaramme olivat 113,7 (130,2) milj. euroa. Saimme päätökseen pienehköt yritysostot Ruotsissa ja Itävallassa heinäkuussa ja etsimme edelleen aktiivisesti sopivia yritysostokohteita vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla.

Tätä vuotta ajatellen olemme hyvässä asemassa vastataksemme kasvavaan asiakaskysyntään uusien tarjoomiemme tukemana. Taloudellinen ympäristö on kääntymässä myönteisemmäksi ja kestävän kehityksen trendi ympärillämme kasvaa vahvasti. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on merkittävässä roolissa ympäristötavoitteiden, kuten EU:n “Fit for 55” ilmastopaketin, saavuttamisessa. Näimme selvää parannusta suorituksessamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja olen luottavainen kykyymme parantaa tästä edelleen jatkossa. Keskipitkän aikavälin marraskuussa 2019 julkistamamme taloudelliset tavoitteet ovat edelleen voimassa.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Caverion odottaa, että markkinakysyntä on yleisesti ottaen positiivista Palveluissa ja että se paranee vähitellen myös Projekteissa vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikana. Tässä skenaariossa oletetaan, että käynnissä olevat koronarokotusohjelmat toteutetaan onnistuneesti ja että vuonna 2021 ei ilmene merkittäviä, ennakoimattomia negatiivisia yllätyksiä. Kohonneilla materiaalihinnoilla voi yhä olla vaikutusta erityisesti Projektit-liiketoiminnan kehitykseen.

On yhä jossain määrin epävarmaa, kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta vuonna 2021. Ei myöskään voida vielä sulkea pois negatiivista skenaariota, jonka mukaan koronapandemia jatkuu pidempään kuin tällä hetkellä ennakoidaan esimerkiksi niin kutsutun delta-variantin vuoksi. Suuri osa Caverionin palveluista on kuitenkin erittäin tärkeitä myös kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta kaikkina aikoina.

Vallitseva raha- ja finanssipolitiikka tukee selvästi talouden elpymistä vuonna 2021. Kansallisten hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan esimerkiksi lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin kestävän kehityksen mukaisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella. EU:n tukipakettien pääteemoina ovat vihreä kasvu ja digitalisaatio. Caverion olettaa kansallisten ja EU:n ohjelmien lisäävän kysyntää myös Caverionin toiminta-alueilla vuoden 2021 toisesta vuosipuoliskosta alkaen.

Digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tavoin suotuisia Caverionille ja niiden uskotaan lisäävän Caverionin tarjoomien kysyntää jatkossa. Lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat kasvavat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen säilyvät vahvoina ja niiden odotetaan luovan edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Euroopan komission Revovation Wave -strategian tavoitteena on vähintään kaksinkertaistaa asuin- sekä liike- ja toimitilarakennusten vuotuinen energian korjausrakentamisaste vuoteen 2030 mennessä. Voimien yhdistämisen kaikilla tasoilla näiden tavoitteiden saavuttamiseksi odotetaan johtavan 35 miljoonan rakennusyksikön kunnostamiseen vuoteen 2030 mennessä. Korjausrakentamisaste ja -vauhti on säilytettävä myös vuoden 2030 jälkeen, jotta EU:n laajuinen ilmastoneutraalius voidaan saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Caverion on panostanut paljon tarjoomansa ja ratkaisuidensa kehittämiseen vastatakseen tähän kysyntään.

Euroopan komissio hyväksyi 14.7.2021 osana 55-valmiuspakettia (“Fit for 55”) joukon ehdotuksia, joilla EU:n ilmasto-, energia-, liikenne- ja veropolitiikkaa uudistetaan, jotta ne tukevat tavoitetta pienentää kasvihuonekaasujen nettopäästöjä vähintään 55 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoihin. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen, liikenneinfrastruktuurin sähköistäminen sähkölatausasemien avulla, uusiutuvien energiatekniikoiden lisääntyvä käyttö ja teollisuuden vihreä siirtymä puhtaisiin teknologioihin ovat kaikki merkittäviä mahdollisuuksia Caverionille.

EU:n hyväksymän rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaan kaikkien uusien rakennusten on oltava lähes nollaenergiarakennuksia vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi EU:n jäsenvaltioiden on säädettävä vaatimukset varmistamaan, että missä teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, ei-asuinrakennuksiin, joiden lämmitysjärjestelmien tai yhdistettyjen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien nimellisteho ylittää 290 kW, on asennettava rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmät vuoteen 2025 mennessä. Rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmien tulee voida (a) jatkuvasti seurata, tallentaa ja analysoida energiankäyttöä sekä mahdollistaa sen muokkausta; (b) vertailla rakennuksen energiatehokkuutta, havaita tehokkuuden laskua taloteknisissä järjestelmissä, ja tuoda kiinteistöstä tai teknisestä huollosta vastaavan henkilön tietoon mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta; sekä (c) mahdollistaa kommunikaatio taloteknisten järjestelmien ja muiden rakennuksen sisäisten laitteiden välillä.

Lähes nollatason tai tarvittavan hyvin matalan energiamäärän tulisi erittäin merkittäviltä osin olla peräisin uusiutuvista lähteistä. Koska energiatehokkuusdirektiivissä ei määritellä konkreettisia numeerisia raja-arvoja tai vaihteluvälejä, jättävät vaatimukset tilaa tulkinnoille ja antavat EU:n jäsenvaltioille vapauden tehdä omia joustavia määritelmiään lähes nollaenergiarakennuksille huomioiden maakohtaiset ilmasto-olosuhteet, ensisijaiset energianlähteet, kunnianhimon tason, laskentamenetelmät ja rakennusperinteet. Useissa Caverionin maissa on jo hyväksytty energiatehokkuusdirektiiviin liittyvä kansallinen lainsäädäntö.

Palvelut

Caverion odottaa, että markkinakysyntä on yleisesti ottaen positiivista vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikana. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on yleisesti ottaen luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Caverionin erityisenä painopisteenä jo useiden vuosien ajan on ollut niin sanotut talotekniikan älykkäät teknologiat sekä digitaalisten ratkaisuiden kehitys, joiden molempien uskotaan kasvavan peruspalveluita keskimääräistä nopeammin ja jotka mahdollistavat datalähtöistä toimintaa sekä toistuvaa huoltoa ja kunnossapitoa. Jäähdytysliiketoiminnassa on esimerkiksi meneillään tekninen muutos ympäristölle haitallisten F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta. Kestävän kehityksen trendi lisää myös rakennusautomaatioon liittyvien päivitysten kysyntää.

Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa avaa Caverionille myös edelleen mahdollisuuksia teollisuuden käytön ja kunnossapidon, kiinteistöjen ylläpidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa.

Projektit

Euroconstructin kesäkuussa 2021 julkaistujen raporttien mukaan Euroopan rakennusteollisuuden elpyminen on nopeampaa kuin alun perin odotettiin. Euroconstructin viimeisimpien arvioiden mukaan Länsi-Euroopan rakentamisen kokonaismäärän odotetaan kasvavan 4,1 prosenttia vuonna 2021 vuoden 2020 5,2 prosentin pudotuksen jälkeen. Kriisistä eniten kärsineessä liike- ja toimistorakentamisessa elpyminen on Euroconstructin mukaan asuntorakentamiseen verrattuna heikompaa vuonna 2021. Projektit-liiketoiminnan jälkisyklisen luonteen vuoksi kestää yleensä jonkin aikaa jopa talousympäristön elvyttyä ennen kuin Projektit-liiketoiminta kääntyy jälleen kasvuun. Tukipakettien odotetaan kuitenkin vaikuttavan myönteisesti yleiseen kysyntään myös Projektit-liiketoiminnassa. Caverion odottaa, että markkinakysyntä paranee vähitellen myös Projekteissa vuoden 2021 toisen vuosipuoliskon aikana.

Trendien näkökulmasta katsottuna digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit tukevat kysyntää myös Projekteissa, sillä Caverionin tavoitteena on tarjota pitkäaikaisia ratkaisuja, joissa Projektit ja Palvelut yhdistyvät toisiinsa. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä kysyntää tulevina vuosina.

Tulosohjeistus vuodelle 2021

Vuonna 2021 Caverion-konsernin oikaistu EBITA (2020: 60,6 milj. euroa) kasvaa vuoteen 2020 verrattuna.

ONLINE-TIEDOTUSTILAISUUS JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää puolivuosikatsauksesta englanninkielisen online-tiedotustilaisuuden torstaina 5.8.2021 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on ”3813833 / Caverion”. Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Osavuosikatsaus kolmannelta vuosineljännekseltä julkaistaan 4.11.2021 ja tammi–joulukuun 2021 tilinpäätöstiedote 10.2.2022 klo 8.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

 


Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: