05.11.2020 Pörssitiedote

Caverion suunnittelee toiminnallisia parannuksia mukaan lukien uudelleenjärjestelyjä

Caverion suunnittelee toimintojensa ennakoivaa tehostamista ja sopeuttamista pitkittyneen koronakriisin ja sitä seuranneen taloudellisen taantuman vuoksi. Suunniteltujen toimenpiteiden seurauksena Caverion arvioi, että yhtiön henkilömäärä vähenee noin 500:lla vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä, ja suuri osa vähennyksistä on suunniteltu toteutettavan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Suunnitellut toimenpiteet käsittävät henkilöstövähennyksiä, uudelleenorganisoitumista ja toimintamallien kehittämistä. Toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin Caverionin maihin ja vähemmän parhaiten suoriutuviin maihin eli Suomeen ja Itävaltaan. Tästä syntyvien säästöjen yhdessä muiden kuluja leikkaavien toimenpiteiden kanssa arvioidaan olevan vähintään 25 milj. euroa vuonna 2021. Osa säästöistä investoidaan erityisesti digitaalisten ja älykkäiden teknologioiden liiketoimintojen kasvattamiseen kaikissa divisioonissa. Alustavasti arvioidut uudelleenjärjestelykulut ovat noin 10 milj. euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

"Kunnossa kasvuun –strategiamme ja marraskuussa 2019 pääomamarkkinapäivällämme julkistamamme taloudelliset tavoitteet ovat edelleen voimassa. Lyhyellä aikavälillä keskitymme kannattavuutemme parantamiseen pidentyneen koronapandemian negatiivisten vaikutusten vuoksi. Henkilöstömme on osoittanut vahvaa suoriutumista koronakriisin aikana, ja siksi vähennykset ovat erittäin valitettavia mutta silti välttämättömiä tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamiseksi. Samalla parannamme asiakaskeskeisyyttämme ja vahvistamme kannattavan kasvun perustaamme", sanoo Caverionin toimitusjohtaja Ari Lehtoranta.

Caverion raportoi vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa 5.11.2020 klo 8.00.

 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi


Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: