05.11.2020 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2020

Koronaan liittyvä taantuma vaikutti liikevaihtoon ja EBITA:an, tammi-syyskuussa edelleen parannusta

1.7.–30.9.2020

 • Liikevaihto: 515,5 (507,5) milj. euroa, kasvua 1,6 prosenttia, 2,3 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -6,0 prosenttia, mihin vaikuttivat koronakriisi ja taantuma. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia, 9,6 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 34,8 (36,2) milj. euroa, eli 6,8 (7,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA: 21,2 (23,0) milj. euroa, eli 4,1 (4,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 17,7 (22,1) milj. euroa, eli 3,4 (4,4) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: -28,0 (3,8) milj. euroa, mihin vaikutti koronan takia lykättyjen, yhteensä 22,4 milj. euron viranomaismaksujen maksu.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,06 (0,08) euroa osakkeelta.
 • Vahva likviditeettiasema

1.1.–30.9.2020

 • Tilauskanta: 1 627,7 (1 676,9) milj. euroa, laskua 2,9 prosenttia. Palveluiden tilauskanta kasvoi 7,3 prosenttia.
 • Liikevaihto: 1 575,6 (1 534,2) milj. euroa, kasvua 2,7 prosenttia, 4,2 prosenttia paikallisvaluutoissa. Orgaaninen kasvu oli -3,5 prosenttia. Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia, 10,1 prosenttia paikallisvaluutoissa.
 • Oikaistu käyttökate: 79,6 (73,3) milj. euroa, eli 5,0 (4,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistu EBITA 38,1 (33,5) milj. euroa, eli 2,4 (2,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • EBITA: 36,1 (27,3) milj. euroa, eli 2,3 (1,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja: 76,3 (63,0) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos, laimentamaton: 0,08 (0,04) euroa osakkeelta.
 • Nettovelat/Käyttökate*: 0,8 (1,1x).
 • Uusi 35,0 milj. euron hybridilaina toukokuussa ja vanhan 66,1 milj. euron hybridilainan lunastus kesäkuussa

Suluissa esitetyt luvut ovat edellisvuoden vastaavan kauden lukuja, ellei toisin ole mainittu.
* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

AVAINLUVUT

Milj. e 7–9/20 7–9/19 Muutos 1–9/20 1–9/19 Muutos 1–12/19
Tilauskanta 1 627,71 1 676,9 -2,9 % 1 627,7 1 676,9 -2,9 % 1 670,5
Liikevaihto 515, 5 507,5 1,6 % 1 575,6 1 534,2 2,7 % 2 123,2
Oikaistu käyttö-
kate
34,8 36,2 -3,8 % 79,6 73,3 8,5 % 120,4
Oikaistu käyttö-
kateprosentti, %
6,8 7,1 5,0 4,8 5,7
Käyttökate 31,4 35,3 -11,1 % 77,7 67,1 15,8 % 103,0
Käyttökate-
prosentti, %
6,1 7,0 4,9 4,4 4,8
Oikaistu EBITA 21,2 23,0 -7,8 % 38,1 33,5 13,7 % 67,2
Oikaistu EBITA-
prosentti, %
4,1 4,5 2,4 2,2 3,2
EBITA 17,7 22,1 -19,6 % 36,1 27,3 32,4 % 49,8
EBITA-prosentti, % 3,4 4,4 2,3 1,8 2,3
Liikevoitto 13,9 18,9 -26,5 % 25,3 16,4 54,3 % 35,3
Liikevoitto-
prosentti, %
2,7 3,7 1,6 1,1 1,7
Tilikauden tulos 8,5 11,6 -26,7 % 12,2 7,5 61,4 % 22,6
Osakekohtainen
tulos,
laimentamaton, e
0,06 0,08 -27,1 % 0,08 0,04 105,1 % 0,14
Operatiivinen
rahavirta ennen
rahoituseriä ja
veroja
-28,0 3,8 76,3 63,0 21,1 % 143,7
Kassakonversio
(rullaava 12 kk), %
138,2 177,5 139,5
Käyttöpääoma -94,5 -46,8 -101,9 % -100,9
Korollinen netto-
velka
187,5 172,9 8,4 % 168,4
Nettovelat/Käyttö-
kate*
0,8 1,1 1,4
Velkaantumisaste, % 93,8 79,5 73,6
Omavaraisuusaste, % 19,8 22,6 21,5
Henkilöstö kauden
lopussa
15 649 14 606 7,1 % 16 273

*Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja:

"Caverionin kannattavuus parani kolmannella vuosineljänneksellä haastavaan toiseen vuosineljännekseen verrattuna. Koronapandemian jatkumisesta huolimatta hallitusten asettamat rajoitukset olivat paljon rajallisempia kolmannella vuosineljänneksellä toiseen vuosineljännekseen verrattuna, mikä mahdollisti toimintamme ilman suurempia keskeytyksiä. Liiketoimintaamme vaikutti kuitenkin enemmän tästä seurannut taloudellinen taantuma. Koronaviruksen toinen aalto alkoi Caverionin toimintamaissa kolmannen vuosineljänneksen lopulla, mikä jälleen lisää riskitasoa. Samalla hallitusten tai EU:n antamilla tukipaketeilla ei vielä ollut näkyvää vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä. Odotamme saavamme niistä tukea vuonna 2021.

Tilauskantamme laski 2,9 prosenttia 1 627,7 (1 676,9) milj. euroon kolmannella vuosineljänneksellä. Uusien tilausten määrä kehittyi myönteisesti erityisesti Palveluissa, kun taas Projekteihin taantuma vaikutti heikentävästi. Taloudellinen ympäristö vaikutti sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli 515,5 (507,5) milj. euroa, kasvua 1,6 prosenttia tai 2,3 prosenttia paikallisvaluutoissa. Paikallisissa valuutoissa mitattuna Palvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia, kun taas Projektit-liiketoiminnan liikevaihto laski 8,1 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä. Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 62,5 (58,5) prosenttia. Oikaistu EBITA oli 21,2 (23,0) milj. euroa, eli 4,1 (4,5) prosenttiin liikevaihdosta. Palveluissa lisätyötilaukset palasivat lähes normaalitasolle vuosineljänneksellä, kun taas viiveet teollisissa seisokeissa vaikuttivat edelleen Teollisuuden divisioonaan. Projekteissa koronapandemia vaikutti edelleen jossain määrin tuottavuuteemme sosiaalisen etäisyyden ottamisen ja työmaasuunnittelun lisääntyneen tarpeen vuoksi sekä ulkomaisen alihankinnan käyttöön liittyvien haasteiden seurauksena. Pääosin koronan myötä laskeneen tuottavuuden vuoksi teimme ylimääräisen 2 milj. euron alaskirjauksen jäljellä olevaan suureen riskiprojektiimme Saksassa. Tammi-syyskuussa oikaistu EBITA:mme parani 38,1 (33,5) milj. euroon eli 2,4 (2,2) prosenttiin liikevaihdosta. Tämä on vähemmän kuin mitä odotimme ennen koronaa, mutta silti parannusta.

Julkistimme tänään, että suunnittelemme toimintojemme ennakoivaa tehostamista ja sopeuttamista nykyisen taantuman vuoksi ja huomioiden sen vaikutukset liikevaihtoomme. Suunniteltujen toimenpiteiden seurauksena arvioimme, että henkilömäärämme vähenee noin 500:lla vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä, ja suuri osa vähennyksistä on suunniteltu toteutettavan vuoden 2020 loppuun mennessä. Suunnitellut toimenpiteet käsittävät henkilöstövähennyksiä, uudelleenorganisoitumista ja toimintamallien kehittämistä. Henkilöstömme on osoittanut vahvaa suoriutumista koronakriisin aikana, ja siksi vähennykset ovat erittäin valitettavia mutta silti välttämättömiä tulevaisuuden kilpailukykymme varmistamiseksi. Toimenpiteet vaikuttavat kaikkiin Caverionin maihin ja vähemmän parhaiten suoriutuviin maihin eli Suomeen ja Itävaltaan. Tästä syntyvien säästöjen yhdessä muiden kuluja leikkaavien toimenpiteiden kanssa arvioidaan olevan vähintään 25 milj. euroa vuonna 2021. Osa säästöistä investoidaan erityisesti digitaalisten ja älykkäiden teknologioiden liiketoimintojemme kasvattamiseen kaikissa divisioonissamme. Alustavasti arvioidut uudelleenjärjestelykulut ovat noin 10 milj. euroa vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Operatiivinen rahavirtamme ennen rahoituseriä ja veroja oli -28,0 (3,8) milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä. Kuten totesimme puolivuosikatsauksessamme, rahavirtaan vaikutti lykättyjen, yhteensä 22,4 milj. euron viranomaismaksujen maksu kolmannella vuosineljänneksellä. Loput lykätyistä viranomaismaksuista (yhteensä 10,2 milj. euroa) maksetaan tämän vuoden neljännellä vuosineljänneksellä ja ensi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Likviditeettiasemamme on säilynyt vahvana ja velkaantuneisuutemme on matalalla tasolla. Korollinen nettovelkamme oli 187,5 (172,9) milj. euroa tai 55,3 (41,7) milj. euroa ilman vuokrasopimusvelkoja kolmannen vuosineljänneksen lopussa. Nettovelat/Käyttökate-suhdeluku oli 0,8x (1,1x). Rahavaramme olivat 84,8 (83,4) milj. euroa. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa saimme päätökseen Teollisuuden liiketoimintojemme tiettyjen osien divestoinnin Suomessa Kilpailu- ja kuluttajaviraston ehtojen mukaisesti.

Caverionin liiketoiminnan tarkoituksen mukaisesti mahdollistamme suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Caverion on erittäin hyvässä asemassa asiakkaidensa vastuullisuuspyrkimysten tukemisessa. Olemme tänään esitelleet omat vastuullisuustavoitteemme. Caverionin tavoitteena on luoda ratkaisuillaan kestävää vaikutusta siten, että sen positiivinen hiilikädenjälki on 10 kertaa suurempi kuin sen oma hiilijalanjälki (Scope 1-2) vuoteen 2030 mennessä. Lisätietoa Caverionin vastuullisuustyöstä esitetään vastuullisuusaamussa Q3-tiedotustilaisuutemme yhteydessä.

Tällä hetkellä on vaikeaa ennustaa, että kuinka syvä ja pitkä tämänhetkinen taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Neljännellä vuosineljänneksellä koronan toinen aalto merkitsee lisäriskiä liikevaihtomme tasoa ajatellen. Toteutamme yllä mainitut Kuntoon-toimenpiteemme, samalla jatkaen tärkeimpiä kehityshankkeitamme digitalisaation, vastuullisuuden ja energiatehokkuuden alueilla. Olemme tyytyväisiä, että merkittävä määrä talouden tukipaketeista, joista on keskusteltu eurooppalaisella tasolla, suunnataan todennäköisesti kestävää kehitystä tukeviin investointeihin, jotka mahdollistavat älykkäät rakennukset ja kaupungit. Tämä alue on strategiamme keskipisteessä. Tavoitteenamme on edelleen nousta vahvempana yhtiönä tästä kriisistä kuin sen alkaessa."

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Caverionin palvelujen ja ratkaisujen markkinanäkymät

Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on suoritettava koronapandemiasta huolimatta. Jatkossa hallitusten ja EU:n antamien talouden tukipakettien odotetaan lisäävän investointeja infrastruktuuriin, terveydenhuoltoon ja erilaisiin vastuullisiin hankkeisiin Caverionin toiminta-alueella. Tällaisilla uusilla, hallitusten tai EU:n antamilla tukipaketeilla ei ollut vielä näkyvää vaikutusta kolmannella vuosineljänneksellä.

Kolmannen vuosineljänneksen alussa koronapandemia oli hyvin hallinnassa useimmissa Caverionin toimintamaissa, kun taas koronan toinen aalto alkoi näkyä kolmannen vuosineljänneksen lopulla, mikä jälleen lisää riskitasoa. Koronan toinen aalto on tällä hetkellä johtamassa uusiin sulkutoimenpiteisiin myös Caverionin toimintamaissa ja lisäämässä negatiivisia vaikutuksia liiketoimintaan neljännellä vuosineljänneksellä. Caverionin liikevaihdon tasoon ja myös kannattavuuteen vaikuttaisivat edelleen kaikki tällaiset lisärajoitukset, joilla rajoitetaan teollista tuotantoa tai seisokkeja tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita.

Koronakriisi on johtanut maailmanlaajuiseen taantumaan, mutta on edelleen epäselvää, kuinka syvä ja pitkä taantuma tulee olemaan ja kuinka nopeasti talous elpyy. Liiketoiminnan volyymi ja uusien tilausten määrä ovat tärkeitä tekijöitä Caverionin suorituksen kannalta jatkossa. Vaikka digitalisaation ja kestävän kehityksen megatrendit ovat monella tapaa suotuisia Caverionille, maailmanlaajuinen taantuma vaikuttaa mitä todennäköisimmin heikentävästi myös Caverionin tarjooman yleiseen kysyntätasoon ja hinnoitteluympäristöön. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta vaikutus voi kohdistua myös pienempiin lisätöihin palveluissa ja projekteissa.

Koronakriisi ja sitä seuraava taantuma saattavat luoda lisäkysyntää ja uusia mahdollisuuksia joillekin Caverionin ratkaisuille. Esimerkiksi etäohjatut rakennukset auttavat asiakkaita säästämään rahaa ja aikaa, mutta mahdollistavat myös rakennusten turvallisemman ohjauksen. Ilmanvaihto- ja ilmastointiratkaisuille voi myös olla erityisvaatimuksia, mikä nostaa ilmastointiuudistusten kysyntää uusien ohjeistusten ja vaatimusten mukaisiksi.

Koronasta ja sen taloudellisista vaikutuksista huolimatta toimialan yleiset megatrendit, kuten lisääntynyt teknologian käyttö rakennetuissa ympäristöissä, energiatehokkuutta koskevat vaatimukset, lisääntyvä digitalisoituminen ja automaatio sekä kaupungistuminen, säilyvät vahvoina ja luovat edelleen kysyntää Caverionin palveluille ja ratkaisuille tulevina vuosina. Erityisesti kestävän kehityksen trendin odotetaan jatkuvan vahvana. Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä.

Palvelut

Koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan yleisesti vaikuttavan heikentävästi Palveluiden kysyntäympäristöön, erityisesti lisäpalveluissa ja palveluiden miniprojekteissa. Caverionin Palvelut-liiketoiminta on kuitenkin luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Rakennuksissa olevan teknologian lisääntyessä uusien palveluiden ja digitaalisten ratkaisuiden tarpeen odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia ylläpidon, kunnossapidon sekä teknisen kiinteistöhuollon ulkoistuksissa. Joissain tapauksissa myös tyhjissä rakennuksissa tehtävien lisätöiden määrä voi kasvaa. Kiinnostus kestävää kehitystä tukeviin palveluihin on kasvussa, esimerkkinä energianhallinta. Jäähdytysliiketoiminnassa on meneillään tekninen muutos F-kaasujen käyttämisestä kohti CO2-pohjaisia kylmäteknisiä järjestelmiä, mikä lisää päivitysten ja modernisointien tarvetta. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan vähitellen yleiseen kysyntään Palvelut-liiketoiminnassa.

 

Projektit

Koronakriisin ja taloudellisen taantuman odotetaan yleisesti vaikuttavan heikentävästi Projektien kysyntäympäristöön. Mitä todennäköisimmin uusien rakennusprojektien kysyntä laskee, mutta toisaalta korjausrakentamisen odotetaan edelleen kasvavan. Nykyolosuhteissa on myös mahdollista tehdä korjauksia ja erilaisia asennusprojekteja tyhjillään oleviin kiinteistöihin ja työmaille. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö ohjaavat edelleen trendeinä talotekniikkaan kohdistuvaa kysyntää tulevina vuosina. Tukipakettien odotetaan myös vaikuttavan vähitellen yleiseen kysyntään Projektit-liiketoiminnassa.

Tulosohjeistus vuodelle 2020

Caverion tiedotti 14.4.2020 peruuttavansa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 koronapandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi. Kolmannen vuosineljänneksen lopulla edelleen jatkuneen koronapandemian ja taloudellisen epävarmuuden myötä Caverion on päättänyt olla antamatta tulosohjeistusta loppuvuodelle 2020. Caverionin tavoitteena on antaa tulosohjeistus vuodelle 2021 vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä.

TIEDOTUSTILAISUUS, WEBCAST JA PUHELINKONFERENSSI

Caverion järjestää Q3-osavuosikatsauksesta ja vastuullisuusaamusta yhdistetyn englanninkielisen tiedotustilaisuuden torstaina 5.11.2020 klo 10.00. Vastuullisuusaamu alkaa arviolta klo 10.45, välittömästi Q3-tiedotustilaisuuden jälkeen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelimitse soittamalla numeroon +358 (0)9 7479 0361 viimeistään klo 9.55 Suomen aikaa. Osallistumiskoodi puhelinkonferenssiin on "9790402/ Caverion". Tilaisuudesta on lisätietoa osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat.

Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2020

Tammi–joulukuun 2020 tilinpäätöstiedote julkaistaan 11.2.2021 klo 8.00 Suomen aikaa. Taloudelliset katsaukset ja muuta sijoittajatietoa on saatavilla Caverionin verkkosivuilta osoitteesta www.caverion.fi/sijoittajat ja IR App -sovelluksesta. Materiaalit voi myös tilata sähköpostitse osoitteesta IR@caverion.com.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: