14.04.2020 Pörssitiedote

Caverion peruuttaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 koronaviruspandemian vuoksi

Caverion peruuttaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020 koronaviruspandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi. Caverionin ensimmäisen vuosineljänneksen suoritus on ollut pitkälti yhtiön odotusten mukaista, ja kassavirta oli vuosineljänneksen kohokohta.

Suuri osa Caverionin palveluista on erittäin tärkeitä kriittisten palveluiden ja infrastruktuurin toiminnan kannalta. Tämä käsittää toimitilakiinteistöjen, energia- ja liikenneinfrastruktuurin, sairaaloiden, lääketehtaiden, ruokateollisuuden, ruokakaupan ja -logistiikan sekä julkisen sektorin käyttämien toimitilojen ja palveluiden jatkuvan toimivuuden varmistamisen. Merkittävä osa näistä palveluista on edelleen suoritettava jopa koronaviruspandemian vastaiseen taisteluun määrättyjen sulkutoimenpiteiden aikana.

Koronaviruksen leviämisellä oli vain rajallisia vaikutuksia ja Caverionin liiketoiminta jatkui lähes normaalitasolla vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Caverionin tilauskanta on korkealla tasolla ja sen likviditeetti on vahva. Alustavien lukujen mukaan Caverionin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 541,6 (514,4) milj. euroa, kasvua 5,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ja operatiivinen rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli vahva, noin 56 (30) milj. euroa. Tulos oli myös yhtiön odotusten mukainen. Caverion ei ole myöskään kokenut merkittäviä rajoitteita hankintaketjuissaan.

Koronaviruspandemian seurauksena lisääntyneen markkinatilanteen epävarmuuden vuoksi Caverion kuitenkin peruuttaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020. Caverion odottaa sekä Projektien että Palveluiden kysyntäympäristön heikkenevän jatkossa. Caverionin liiketoimintaan saattavat myös vaikuttaa rajoitustoimenpiteet, joilla leikataan teollista tuotantoa tai suljetaan väliaikaisesti toimitiloja tai työmaita.

Minimoidakseen pandemian negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa Caverion on jo käynnistänyt kulusäästötoimenpiteitä ja sopeuttanut resurssejaan. Useimmissa toimintamaissa tärkeinä joustokeinoina ovat lomautusten käyttö sekä alihankinnan vähentäminen.

“Palvelut-liiketoimintamme on luonteeltaan vakaampaa ja suhdanteista riippumattomampaa kuin Projektit-liiketoiminta. Toistaiseksi vain rajallinen määrä työmaita on ollut suljettuna Projektit-liiketoiminnassa. Kuten ensimmäisen vuosineljänneksen vahva kassavirta osoittaa, vähän pääomia sitova kassavirtaa tuottava liiketoimintamallimme toimii ja likviditeettiasemamme on vahva”, toteaa Ari Lehtoranta, Caverion Oyj:n toimitusjohtaja.

“Caverion suhtautuu erittäin vakavasti pandemian etenemiseen. Prioriteettinamme on pitää huolta työntekijöidemme terveydestä ja hyvinvoinnista sekä minimoida vaikutukset asiakkaille, yhteistyökumppaneillemme ja muille sidosryhmille. Johdamme tilannetta aktiivisesti, ja noudatamme paikallishallintojen ja terveysviranomaisten ohjeita”, Lehtoranta jatkaa.

Caverion suunnittelee antavansa lisätietoa markkinanäkymistä tammi-maaliskuun osavuosikatsauksensa yhteydessä, joka julkaistaan 30.4.2020. Caverion saattaa antaa päivitetyn tulosohjeistuksen vuodelle 2020, kun näkyvyys on parantunut ja luotettavampia ennusteita voidaan tehdä.

Aiemman 7.2.2020 julkistetun tulosohjeistuksen mukaan konsernin liikevaihdon (2019: 2 123,2 milj. euroa) ja oikaistun EBITA:n (2019: 67,2 milj. euroa) odotettiin kasvavan vuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Ari Lehtoranta, toimitusjohtaja, Caverion Oyj; yhteydenotot: Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328 tai Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: