VTT-vihreä kemia.jpg © VTT | Bioruukki Espoossa
05.05.2020 Lehdistötiedote

Caverion-omisteinen Maintpartner sopimukseen VTT:n Bioruukin Prosessikemian pilotointialustan laitteistoasennuksista

Maintpartner ja VTT ovat allekirjoittaneet sopimuksen VTT Bioruukki -pilotointikeskuksen Prosessikemian pilotointialustan laitteistojen asennusten projektitoimituksesta Espoossa. VTT:n Prosessikemian pilotointialustan päätavoitteena on kehittää koetehdasmittakaavassa erityisesti biomassa- ja kierrätysraaka-aineista tehtyjen materiaalien ja kemikaalien uusia valmistusprosesseja.

Toimeksiantoon sisältyvät reaktorien ja muiden laitteiden siirrot ja asennukset, teräsrakenteiden toimitus ja putkistojen valmistus sekä sähkö-, automaatio- ja instrumentointiasennukset. Koetehtaan laitteet sijoitetaan laajuudeltaan noin 1 500 m2:n uudisrakennukseen, josta prosessihallien osuus on noin 600 m2. Puolet prosessitiloista on Ex-luokiteltuja, räjähdysvaarallisia tiloja.

”Prosessikemian pilotointialustan valmistuttua VTT Bioruukki -pilotointikeskus tarjoaa maailman mitassakin ainutlaatuiset puitteet asiakkaillemme ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle kehittää ja kaupallistaa uusia biomassasta tai kierrätysraaka-aineista valmistettuja tuotteita. Maintpartnerin kokemuksesta ja osaamisesta tämän kokoluokan prosessilaitteiden asennuksista on ollut merkittävästi hyötyä Bioruukin eri vaiheiden toteutuksessa”, sanoo Mika Härkönen, Manager Operations Support VTT:ltä.

”Olemme iloisia päästessämme jälleen työskentelemään VTT:n edistyksellisten tutkimushankkeiden parissa. Tämänlaajuinen projektitoimitus on hienoa jatkumoa pitkäaikaiselle yhteistyöllemme”, sanoo palvelupäällikkö Lauri Kousa Maintpartnerilta.

Työhön osallistuu enimmillään yli kolmekymmentä työntekijää Maintpartnerista ja Caverionista. Sopimuksen arvo on 1,6 miljoonaa euroa.VTT on suomalainen, visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani, joka tarttuu globaaleihin haasteisiin ja luo niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. VTT:n yli 2 000 huippuammattilaista kehittävät ratkaisuja maailman kiperimpiin haasteisiin soveltavan tutkimuksen ja innovaatioiden avulla. VTT Bioruukki -pilotointikeskuksessa toimii ennestään muun muassa sen Termokemian ja Biomassan prosessoinnin pilotointialustat.

Kuva: VTT

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot: Lauri Kousa, palvelupäällikkö, Etelä-Suomen projektipalvelut, Maintpartner (osa Caverionia) puh. 050 597 6931, lauri.kousa@maintpartner.com Lotta Kinnunen, viestintäpäällikkö, Maintpartner (osa Caverionia) puh. 050 408 0583, lotta.kinnunen@maintpartner.com
Tilaa tiedotteet: