05.11.2020 Sijoittajauutinen

Caverion julkistaa vastuullisuustavoitteet ja -toimenpiteet

Ilmastonmuutos on edelleen suurin maapalloamme uhkaava tekijä. Caverion edistää hiilivapaata yhteiskuntaa energiatehokkailla ja kestävillä ratkaisuillaan. Caverion julkistaa tänään vastuullisuustavoitteet, KPI-mittarit ja toimenpiteet strategiansa ja liiketoimintansa tarkoituksen mukaisesti.

Caverion sitoutuu kestävään muutokseen yhdessä asiakkaidensa kanssa strategiansa ja liiketoimintansa tarkoituksen mukaisesti: mahdollistaen suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista. Caverion on erittäin hyvässä asemassa asiakkaidensa vastuullisuuspyrkimysten tukemisessa. Yhtiö kehittää ja laajentaa edelleen tarjoomaansa älykkäissä teknologioissa ja digitaalisissa ratkaisuissa lisätäkseen asiakasarvoa ja kädenjälkeään.

"Olemme tänä vuonna syventäneet ymmärrystämme siitä, miten vastuullisuutemme vaikuttaa yhteiskuntaan. Liiketoimintamme täyttää jo Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen tavoitteen rajoittaa ilmaston lämpenemistä 1,5 Celsius-asteeseen (lähde: Arabesque) ja liiketoiminnallamme on nettopositiivinen vaikutus (lähde: Upright-projekti). Caverion on nyt myös päättänyt hakea YK:n "UN Global Compact" -aloitteen signatory-jäsenyyttä ja sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Haluamme kuitenkin panostaa vielä tätäkin enemmän vastuullisuuteen, ja olemme siksi asettaneet omat vastuullisuustavoitteemme, jotka käsittävät selkeät toimenpiteet ja KPI-mittarit vuoteen 2025 asti", sanoo Caverionin toimitusjohtaja Ari Lehtoranta.

Rakennukset vastaavat noin 40 prosenttia EU:n loppuenergiankulutuksesta ja 36 prosenttia kasvihuonepäästöistä, eli rakennukset ovat suurin yksittäinen energiankuluttaja Euroopassa (lähde: EU). Sekä EU:n ajamat säännökset että kansallinen lainsäädäntö, jotka asettavat korkeampia tavoitteita ja toimenpiteitä energiatehokkuuteen ja hiilineutraaliuuteen liittyen, tukevat lisääntyvää tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Myös merkittävä määrä talouden koronaan liittyvistä tukipaketeista suunnataan kestävää kehitystä tukeviin investointeihin, jotka mahdollistavat älykkäät rakennukset ja kaupungit ja tukevat kestävää elpymistä.

 

Selkeät vastuullisuustavoitteet ja toimenpidesuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Caverion sitoutuu seuraaviin vastuullisuustavoitteisiin ja KPI-mittareihin vuoteen 2025 asti:

Ympäristötavoitteet (Environmental)

2019 taso Tavoite 2025
 • Hiilijalanjälkemme on määritetty ja mitattu
66 % 100 % (2022)
 • Tarjoomamme sisältää määritetyn hiilikädenjäljen
- 100 %
 • Hiilikädenjälki/hiilijalanjälki (Scope 1-2)
>1x 5x
Sosiaaliset tavoitteet (Social)
 • Tapaturmataajuus (LTIFR)
5,3 <2>
 • Naisten osuus työntekijöistä (%)
11 % 15 %
Hallinnolliset tavoitteet (Governance)
 • Toimittajien eettisten liiketoimintaperiaatteiden kattavuus (%)
55 % >90 %
 • % työntekijöistä saanut vastuullisuuskoulutusta
50 % 100 %
 • % tarjouksista sisältää vastuullisuuskriteereitä
0 % 100 %

Vuoteen 2025 mennessä Caverion sitoutuu siihen, että sen positiivinen hiilikädenjälki on 5 kertaa suurempi kuin sen oma hiilijalanjälki (Scope 1-2). Tämä on tällä hetkellä ennustettavissa, mutta Caverion ajattelee myös tästä pidemmälle. Pidemmällä aikavälillä vuoteen 2030 mennessä Caverionin tavoitteena on luoda ratkaisuillaan kestävää vaikutusta siten, että sen positiivinen hiilikädenjälki on 10 kertaa suurempi kuin sen oma hiilijalanjälki (Scope 1-2).

Vastuullisuustavoitteet saavutetaan muun muassa parantamalla omaa ja asiakkaiden energiatehokkuutta, lisäämällä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä rakennetussa ympäristössä sekä johtamalla palvelu- ja toimitusketjuja vastuullisesti. Caverion on määritellyt vuoteen 2025 asti kolme painopistealuetta, jotka tukevat vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa:

 1. Liiketoimintamme luo kestävää vaikutusta

 2. Välitämme työntekijöistämme ja mahdollistamme heidän jatkuvaa menestystään

 3. Varmistamme tehokkaan ja laadukkaan vastuullisuuden toteutuksen

Osa KPI-mittareista on raportoitu osana Caverionin selvitystä muista kuin taloudellisista tiedoista ja vastuullisuusraportoinnissa. Caverion raportoi esimerkiksi päästöistään vuosittain Carbon Disclosure Project (CDP) -projektille ja vastuullisuusvaikutuksistaan Global Reporting Initiative (GRI) -raportoinnin mukaisesti. Muita KPI-mittareita, kuten asiakkaiden kädenjälkeä, kehitetään parhaillaan ja tarkempia laskentaperiaatteita esitellään vuonna 2021. Yhtiö on myös huomioinut EU:n listayhtiöille asettamat taksonomiavaatimukset vuoden 2022 alusta lähtien. Seuraavana tavoitteena on sopeuttaa raportointia ja tavoitteita EU:n taksonomian ja TCFD:n (The Financial Stability Board Task Force on Climate-related Financial Disclosures) suositusten mukaisiksi.

Vastuullisuusaamun ohjelma

Lisätietoa Caverionin vastuullisuustyöstä esitetään tänään vastuullisuusaamussa Q3-tiedotustilaisuuden yhteydessä klo 10.00 alkaen. Vastuullisuusaamu alkaa arviolta klo 10.45, välittömästi Q3-tiedotustilaisuuden jälkeen. Vastuullisuusaamun esitys on kestoltaan noin 30 minuuttia, jonka jälkeen on mahdollista esittää kysymyksiä. Tapahtuma pidetään englanniksi. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Ari Lehtoranta ja talousjohtaja Martti Ala-Härkönen.

Tiedotustilaisuutta voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Caverionin kotisivuilla osoitteessa www.caverion.fi/sijoittajat. Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua (klo 9.55) numeroon +358 (0)9 7479 0361. Osallistujia pyydetään antamaan tunnus "9790402 / Caverion". Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi.Lisätietoja vastuullisuusaamusta on esitetty kutsutiedotteessa 5.10.2020.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: