03.04.2019 Lehdistötiedote

Kainuun uuden sairaalan logistiikkaterminaali on valmis

Kainuun keskussairaalan uusi logistiikkaterminaali on luovutettu tilaajalle. Aikataulun mukaisesti maaliskuun lopussa valmistunut rakennus on ensimmäinen käyttöönotettava uuden sairaalan osa. Terminaalin käyttäjänä toimii Kainuun soten materiaalipalvelut, joka vastaa sairaalan ja koko kuntayhtymän logistiikasta.

Logistiikkaterminaalissa käsitellään sairaalan saapuvat ja lähtevät materiaalit. Esimerkiksi tavaratoimitukset kuljetetaan käyttäjille huoltotunnelia pitkin sairaalan yksiköihin tai varastoautomaatteihin. Jätteet ja pyykit liikkuvat imukuiluissa terminaaliin jatkokäsittelyä varten. Materiaalien lisäksi rakennuksessa on sekä teknisiä että henkilöstötiloja. Turvallisuuden vuoksi terminaali on sijoitettu sairaala-alueen reunalle sivuun muista liikennevirroista.

”Logistiikkaterminaalin ja uusien järjestelmien käyttöönotto tehostaa sairaalan tukipalveluita. Tähän liittyen myös uusi tuotantokeittiö on suunniteltu sijoittuvan rakennuksen yhteyteen”, kertoo kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

”Rakennus on varustettu energiatehokkaalla talotekniikalla kuten muukin uusi sairaala. Rakentamisessa on varauduttu myös muutos- ja laajennustarpeisiin”, toteaa Kainua-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen. ”Osa koko sairaalaa palvelevista järjestelmistä otetaan käyttöön vasta päärakennuksen valmistuttua”, jatkaa Ahonen.

Sairaalan päärakennuksen työt etenevät suunnitellusti kohti lokakuun luovutusajankohtaa. Sisätyövaiheet ja kalustaminen jatkuvat eri kerroksissa ja ensimmäiset tilat ovat jo valmiina toimintakokeita varten.

Uusi sairaala on Kainuun suurin julkinen rakennuskohde, joka työllistää keskimäärin 200 rakentajaa vuoteen 2021 saakka. Eri tehtäviin on löytynyt hyvin paikallisia ammattilaisia. ”Rakentajista kaksi kolmasosaa on ollut kainuulaisia ja erityisesti kainuulaiset talotekniikkayritykset ovat olleet hyvin edustettuina hankkeessa”, sanoo Caverionin projektijohtaja Veikko Laitila.

Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot uudistuvat vuoteen 2021 mennessä. Uusi sairaala palvelee koko Kainuun väestöä ja siinä toimivat maakunnan ympärivuorokautinen päivystys sekä keskeiset erikoissairaanhoidon toiminnot, synnytys- leikkaus- ja osastohoidon, mielenterveys- ja päihdetyön sekä Kajaanin perusterveydenhuollon palvelut. Sairaalahankkeen laajuus on 46 000 brm2 ja kokonaiskustannusarvio 159 MEUR. Hanke toteutetaan yhteisvastuullisella allianssimallilla, jonka osapuolina ovat Kainuun sote-kuntayhtymä, Sweco, Caverion ja Skanska.

Kuvat ja muut media-aineistot: http://www.kainua-allianssi.fi/media


Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja, puh. 044 777 3033, maire.ahopelto[at]kainuu.fi Kimmo Ahonen, Kainua-allianssin projektijohtaja puh. 0400 179 022, kimmo.ahonen[at]skanska.fi Veikko Laitila, projektinjohtaja, Caverion Suomi Oy, puh. 040 0660938, veikko.laitila[at]caverion.com
Tilaa tiedotteet: