31.10.2019 Lehdistötiedote

Kainuun uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen on valmis

Kainuun uuden sairaalan ensimmäisen vaiheen rakentaminen on valmis 

Kainuun keskussairaalan uudistamisen ensimmäinen vaihe on valmistunut aikataulun mukaisesti lokakuun loppuun mennessä. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaava Kainua-allianssi luovutti tilat tilaajalle tänään uudessa sairaalassa pidetyssä tilaisuudessa.

”Rakennusvalvonta on antanut käyttöönottoluvan sairaalalle ja olemme nyt vastaanottaneet yli kaksi kolmasosaa uudesta sairaalasta. Potilastyö voi alkaa tammikuun lopulla, kun ensimmäisten yksiköiden muutto on suoritettu”, iloitsee kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

Nyt valmistuneet tilat sisältävät ns. kuuman sairaalan eli päivystyksen, kuvantamisen ja laboratorion näytteenoton sekä synnytys-, leikkaus- ja teho-osastot. Myös pääosa vuodeosastoista sekä päiväsairaala, toimenpideyksikkö ja välinehuolto siirtyvät uusiin tiloihin. Yhteensä uuden sairaalan hankelaajuus on 46 000 brm2, josta ensimmäisessä vaiheessa valmistuu n. 30 000 brm2.

Marras- ja joulukuun aikana tehdään edelleen pieniä viimeistelytöitä sekä kalustetaan ja varustellaan tilat toimintaa varten. Hoitotoiminnoista ensimmäisenä käynnistyvät magneettikuvaukset uuden sairaalan puolella jo marraskuun lopulla. Muut yksiköt muuttavat vaiheittain tammikuun kahden viimeisen viikon aikana.

Toinen vaihe alkaa 2020

Toisen vaiheen työt käynnistyvät välittömästi yksiköiden muuton jälkeen, jolloin ensimmäinen vanhan sairaalan siipi puretaan uuden rakennusosan kohdalta. Rakennustyöt jatkuvat vuoden 2021 kesään saakka, jonka jälkeen alue viimeistellään purku- ja pihatöiden osalta.

Toinen vaihe jakautuu eri osiin, joista ensimmäisessä lasten ja nuorten poliklinikka sekä Kajaanin terveyskeskuksen vastaanotot ja kuntoutusosasto siirtyvät syksyllä 2020 uuden sairaalan tiloihin. Keväällä 2021 aukeavat kehitysvammaosasto, lasten ja nuorten psykiatrian yksiköt ja ensihoidon tilat. Viimeiseksi muuttavat loput poliklinikat ja osastot alkusyksystä 2021.

Allianssi onnistunut tehtävässään

”Saimme tehtäväksi toteuttaa tehokkuutta tukevan, turvallisen ja älykkään sairaalan tilaajan tarpeisiin. Ja kun vielä lisätään puurakentamisen merkittävä toteutus, niin olemme kaikin puolin yhdessä onnistuneet. Tästä on hyvä jatkaa hankkeen loppuosaan”, kertoo Kainua-allianssin projektijohtaja Kimmo Ahonen.

”Uudessa sairaalassa otetaan käyttöön erityisen paljon älykästä teknologiaa ja valmistumista on tahdittanut teknisten järjestelmien mittava testaus ja käyttöönotto. Niidenkin osalta olemme onnistuneet tehtävässämme”, sanoo Caverionin projektijohtaja Veikko Laitila.

Uu­den sai­raa­lan ti­lat on suun­ni­tel­tu hoi­top­ro­ses­sien mu­kaan. Kai­kes­sa toi­min­nas­sa tue­taan kun­tou­tus­ta ja po­ti­lai­den su­ju­vaa hoi­toa. Ra­ken­nuk­ses­sa käy­te­tään uut­ta tek­no­lo­giaa mm. lo­gis­tii­kas­sa, tur­val­li­suu­des­sa ja vies­tin­näs­sä. Po­ti­las­ti­lois­sa on ko­ros­tet­tu sel­keyt­tä ja help­po­käyt­töi­syyt­tä se­kä viih­tyi­syyt­tä. Luon­non­va­lo, si­sus­tus­vä­rit se­kä tai­de kuu­lu­vat olen­nai­se­na osa­na hoi­toym­pä­ris­töön. 

Kai­nuun uu­den sai­raa­lan ko­ko­nais­bud­jet­ti on 159 M€. Han­ke to­teu­te­taan ns. al­lians­si­mal­lil­la, jos­sa ti­laa­ja, ura­koit­si­jat ja suun­nit­te­li­jat vas­taa­vat yh­tei­ses­ti on­nis­tu­mi­ses­ta. Ta­voi­te­kus­tan­nuk­sen yli­tyk­ses­tä vas­taa­vat al­lians­siy­ri­tyk­set ja ti­laa­ja 50 %:n osuuk­sil­la. 

Kuva-aineistot medialle: www.kainua-allianssi.fi/media

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätiedot:  Veikko Laitila, projektijohtaja, Caverion Suomi Oy, puh. 040 066 0938, veikko.laitila(at)caverion.com Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi Oy, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila(at)caverion.com Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, Kainuun sote, puh. 044 777 3033, maire.ahopelto(at)kainuu.fi
Tilaa tiedotteet: