28.02.2019 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukainen omien osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä suunnattu osakeanti

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Caverionin ehdollisen osakepalkkio-ohjelman (Restricted Share Plan) 2016–2018 mukaisen osakepalkkion maksamista varten. Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Caverionin varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2018 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 28.2.2019 luovutettu 23 622 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan kuuluvalle avainhenkilölle ohjelman ehtojen mukaisesti. Ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä ohjelmalla siten ole laimentavaa vaikutusta. Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 3 264 451 omaa osaketta, joista luovutuksen jälkeen jää jäljelle 3 240 829 omaa osaketta.

Caverion Oyj:n hallitus päätti joulukuussa 2015 ehdollisesta osakepalkkio-ohjelmasta erikseen valituille yksittäisille avainhenkilöille erityistilanteissa. Yksityiskohtaisempia tietoja ohjelmasta on esitetty 18.12.2015 julkistetussa pörssitiedotteessa. Ohjelman tavoitteena on muun muassa yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön omistaja-arvon edistämiseksi, sitouttaa avainjohto yhtiöön ja sen strategisiin tavoitteisiin sekä tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkio-ohjelma.

CAVERION OYJ 

Jakelu: NASDAQ Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com 
Tilaa tiedotteet: