14.05.2019 Pörssitiedote

Caverion Oyj:n ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään liittyvä omien osakkeiden luovutus suunnatulla osakeannilla

Caverion Oyj:n ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään liittyvä omien osakkeiden luovutus suunnatulla osakeannilla

Caverion Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista yhtiön ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2018–2022 ensimmäisen palkkioerän maksamiseksi.

Suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on 14.5.2019 luovutettu 293 540 yhtiön hallussa olevaa Caverion Oyj:n osaketta ehdolliseen osakepalkkiojärjestelmään 2018–2022 kuuluville avainhenkilöille. Osakkeet annetaan palkkiona sitouttamisjaksolta 1.3.2018 – 28.2.2019. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista on kerrottu 7.2.2018 julkaistussa pörssitiedotteessa.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2019 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Ennen suunnattua osakeantia Caverionilla oli hallussaan yhteensä 3 240 829 omaa osaketta, joista suunnatun osakeannin jälkeen jää yhtiön haltuun 2 947 289 omaa osaketta. 

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Anne Viitala, lakiasiainjohtaja, puh. 040 5116 151, anne.viitala@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: