25.03.2019 Pörssitiedote

Caverion Oyj julkistaa hybridilainansa takaisinostotarjouksen tulokset

Caverion Oyj (”Caverion” tai ”Yhtiö”) julkistaa tulokset tekemästään vapaaehtoisesta käteistarjouksesta, jossa Yhtiö tarjoutui ostamaan takaisin 50 miljoonaan euroon asti 16.6.2017 liikkeeseen laskemaansa 100 miljoonan euron hybridilainaa (”Hybridilaina”) (ISIN: FI4000266614). Caverion on asettanut lopullisen hyväksyttävän määrän nimellisarvoltaan yhteensä 33,94 miljoonaan euroon.

Takaisinostotarjouksessa Yhtiölle tarjottiin takaisin ostettavaksi nimellisarvoltaan yhteensä 33,94 miljoonaa euroa Hybridilainaa. Kaikki takaisinostotarjouksen mukaiset tarjousilmoitukset hyväksytään täysmääräisesti.

Pörssitiedotteessa 14.3.2019 kuvattu uusemission toteuttamisehto on täyttynyt. Hybridilainan takaisinostohinta on 20 240 euroa kutakin nimellisarvoltaan 20 000 euron suuruista osuutta kohti (tai 101,20 %). Kaikille ostettavaksi hyväksytyille Hybridilainoille maksetaan kertyneet ja maksamattomat korot. Takaisinostotarjouksen selvityspäivä on 28.3.2019.

Kaikki Yhtiön ostamat Hybridilainat tullaan mitätöimään.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) toimivat takaisinostotarjouksen järjestäjäpankkeina. Nordea Bank Oyj toimii tarjouksentekijän asiamiehenä takaisinostotarjouksessa.

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii oikeudellisena neuvonantajana Caverionille, takaisinostotarjouksen järjestäjäpankeille ja tarjouksentekijän asiamiehelle.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, JAPANISSA, TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA ARVOPAPEREIDEN TARJOAMINEN, TAKAISINOSTOTARJOUS TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tärkeitä tietoja

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa arvopapereita, eikä arvopapereita myydä maissa, joissa arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Arvopapereihin liittyvää listalleottoesitettä ei ole eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla, (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) ja (iv) muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka ovat "kokeneita sijoittajia" esitedirektiivin (2003/71/EC, muutoksineen) tarkoittamalla tavalla. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat:  Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: