05.02.2019 Pörssitiedote

Caverion muuntaa taloudelliset tavoitteensa IFRS 16:n käyttöönoton seurauksena

Caverion muuntaa taloudelliset tavoitteensa IFRS 16:n käyttöönoton seurauksena

Uuden, 1.1.2019 voimaan tulleen IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin yksinkertaistetun takautuvan noudattamisen seurauksena Caverion muuntaa strategiset taloudelliset tavoitteensa IFRS 16 -laskentaperiaatteiden mukaisiksi. Caverion-konserni ei oikaise taloudellisia lukujaan voimaantulopäivää edeltäviltä kausilta.

Merkittävimmät muutokset taloudellisiin tavoitteisiin ovat seuraavat:

Aikaisemmat tavoitteet (vuoden 2020 loppuun asti)  Päivitetyt tavoitteet (vuoden 2020 loppuun asti) 
Kassakonversio = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %  Kassakonversio (muuttumaton) = Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja / Käyttökate > 100 %
Kannattavuus: Käyttökate (EBITDA) yli 6 % liikevaihdosta  Kannattavuus: Oikaistu käyttökate (EBITDA) yli 8 % liikevaihdosta
Velkaantuneisuus: Nettovelat/Käyttökate < 2,5x  Velkaantuneisuus (muuttumaton): Nettovelat / Käyttökate* < 2,5x 
Kasvu: -     Liikevaihdon kasvutavoite annetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.-     Palveluiden kasvu > markkinakasvu.Pitkän aikavälin tavoite yli vuoden 2020: Palvelut tuottavat yli 2/3 konsernin liikevaihdosta.  Kasvu (muuttumaton):-     Liikevaihdon kasvutavoite annetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.-     Palveluiden kasvu > markkinakasvu.-     Pitkän aikavälin tavoite yli vuoden 2020: Palvelut tuottavat yli 2/3 konsernin liikevaihdosta.
Osinkopolitiikka: tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen kuitenkin huomioiden kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.   Osinkopolitiikka (muuttumaton): tavoitteena on jakaa vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta verojen jälkeen kuitenkin huomioiden kannattavuuden ja velkaantuneisuuden tason.

* Lainapankkien kanssa vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti. Vahvistetuissa laskentaperiaatteissa ei huomioida IFRS 16 -standardin vaikutuksia ja ne sisältävät tiettyjä oikaisuja. Jos IFRS 16 -standardin aiheuttamia muutoksia noudatettaisiin laskennassa, tavoitetasoa muutettaisiin vastaavasti.

“IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönotto vaikuttaa taloudellisiin lukuihimme vuoden 2019 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta lähtien. Vastaavasti, olemme muuntaneet nykyiset taloudelliset tavoitteemme vastaamaan IFRS 16:n vaikutuksia. Taloudellisten tavoitteiden vaatimustaso säilyy ennallaan”, sanoo Martti Ala-Härkönen, Caverionin talousjohtaja.

Caverion julkistaa IFRS 16 -laskentaperiaatteiden mukaisen tulosohjeistuksensa vuodelle 2019 ja lisätietoja IFRS 16 -standardin vaikutuksista erillisessä tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2018, joka julkistetaan 5.2.2019 klo 8.00.

Caverion raportoi tuloksensa IFRS 16:n mukaisesti alkaen tammi-maaliskuun 2019 osavuosikatsauksesta, joka julkistetaan 26.4.2019.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja antavat: Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 737 6633, martti.ala-harkonen@caverion.com Milena Hæggström, sijoittajasuhdejohtaja, Caverion Oyj, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: