29.11.2019 Pörssitiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Fennogens Investments S.A.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta Caverion Oyj:ssä: Fennogens Investments S.A. 

Caverion Oyj on vastaanottanut 28.11.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Luxemburgissa toimivan Fennogens Investments S.A.:n omistus Caverion Oyj:ssä on ylittänyt 5 ja 10 prosentin rajat 28.11.2019.

Ilmoituksen mukaan Fennogens Investments S.A. on ostanut kokonaan omistamaltaan tytäryhtiöltään Structor S.A.:lta 14 169 850 Caverion Oyj:n osaketta, mikä vastaa 10,2 prosenttia Caverion Oyj:n osake- ja äänimäärästä.

Ilmoitus on seurausta Ehrnroothin perheen Caverionin osakkeenomistuksen uudelleenjärjestelystä, jossa Structor S.A. on myynyt koko osakkeenomistuksensa Caverionissa emoyhtiölleen Fennogens Investments S.A.:lle ja muille perheen omistamille sijoitusyhtiöille. Structor S.A.:n omistuksessa ollut osakkeenomistus Caverionissa säilyy kokonaan samojen lopullisten edunsaajien omistuksessa.

Caverionilla on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty Caverionin rekisteröityä kokonaisosakemäärää 138 920 092.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä  % osakkeista ja äänistä rahoitus-välineiden kautta  Yhteenlaskettu %-osuus 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  10,2 % 0 % 10,2 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  N/A N/A N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: 

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/
osakelaji 
Osakkeiden ja äänten
lukumäärä, kpl 
Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
Suora
(AML 9:5)  
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)  
FI4000062781  14 169 850 10,2 % 0%
A YHTEENSÄ  14 169 850 10,2 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne  Eräpäivä  Toteutusaika  Toimitustapa (osakeomistus/ nettoarvon tilitys)  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten
%-osuus 
N/A  N/A  N/A  N/A N/A N/A
B YHTEENSÄ  N/A N/A

Tietoja liputusvelvollisesta

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

CAVERION OYJ

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.caverion.fi 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Milena Hæggström, sijoittajasuhteiden ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@caverion.com
Tilaa tiedotteet: