brand image_caverion_lauttasaari-201 (ID 835).jpg
31.05.2017 Sijoittajauutinen

Caverionilta talotekniikan kokonaistoimitus palvelutaloon Turussa

Caverion ja Jatke Länsi-Suomi Oy ovat tehneet sopimuksen talotekniikan suunnittelusta ja kokonaistoimituksesta palvelutalo Kulkurin Valssiin Turussa. Kuralassa sijaitseva entinen Hilan liikekiinteistö peruskorjataan vanhusten hoitoyksiköksi kokonaisvastuullisena urakkana.

Sopimuksen arvo Caverionille on noin 4,6 miljoonaa euroa. Jatke toimii kohteen pääurakoitsijana ja rakennuttaja on Turun Palvelutilat Oy.

Caverion suunnittelee ja toteuttaa palvelutalon kaikki talotekniset järjestelmät: lämmitys, vesi ja viemäröinti, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio ja viestintäteknologia, turvallisuus, automaatio sekä sprinklerisammutus.

”Meillä on hyviä kokemuksia yhteistyöstä Caverionin kanssa ja yhteinen tavoitteemme on tehdä tästä kohteesta hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus. Olemme suunnitteluvaiheessa löytäneet hyviä ratkaisuja, jotka edistävät töiden etenemistä. Koemme, että rakennusurakoitsijan kannalta on etu olla mukana talotekniikan suunnittelussa, koska silloin myös rakennustekniset asiat tulevat paremmin huomioon otetuiksi”, sanoo tuotantojohtaja Petri Mäkitalo Jatke Länsi-Suomi Oy:stä.

”Taloteknisillä järjestelmillä ja ratkaisuilla luodaan kiinteistön käyttäjille toivotut olosuhteet ja vaikutetaan rakennuksen energiatehokkuuteen. Palvelutalo asettaa erityisvaatimuksia kiinteistön olosuhteille ja olemmekin kiinnittäneet järjestelmä- ja laitevalinnoissa erityisesti huomiota niiden elinkaareen, huollettavuuteen ja käytettävyyteen. Rakennuksen kunnostuksen yhteydessä myös sen energiatehokkuutta parannetaan uusittavilla järjestelmillä”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Kulkurin Valssi on Turun vanhuspalvelun ympärivuorokautisen hoidon yksikkö.  Viisikerroksiseen, kooltaan 10 442 bruttoneliömetrin rakennukseen tulee palvelutalon 8 ryhmäasuntoa, kaikkiaan 118 asuntopaikkaa ja lisäksi liiketiloja. Suunnittelu on aloitettu tammikuussa ja työt ovat käynnistyneet purkutöillä toukokuun alussa. Palvelutalon on määrä valmistua keväällä 2019.

Jatke kuuluu Caverionin pääurakoitsijat -asiakassegmenttiin. Lue lisää palveluistamme pääurakoitsijoille 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com (kirsi.hemmila@caverion.fi)
Tilaa tiedotteet: