Caverion-3958.jpg
20.03.2017 Sijoittajauutinen

Caverion toteuttaa Espoon koulu-, lukio- ja päiväkotien elinkaarihankkeet yhteistyössä YIT:n kanssa

Caverion toteuttaa Espoon koulu-, lukio- ja päiväkotien elinkaarihankkeet yhteistyössä YIT:n kanssa

Caverion on allekirjoittanut noin 40 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Espoon kaupungin kanssa Kirstin koulun ja päiväkodin peruskorjauksen sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta elinkaarimallilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä YIT:n kanssa. Caverionin vastuulla on rakennusten talotekniikan kokonaistoimitukset, kiinteistöjen tekninen huolto ja kunnossapito sekä palveluiden johtaminen 20 vuoden sopimuskauden ajan. YIT vastaa hankkeen rakennustöistä.

”Espoo toteuttaa hankkeen kuten aiemmatkin elinkaarikohteensa KOY Espoo Toimitilat Oy:n taseeseen. Aiemmat elinkaarihankkeet ovat olleet tilaajalle positiivinen kokemus”, toteaa Toimitilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo.

”Uusi elinkaarihanke vahvistaa yhteistyötämme Espoon kaupungin kanssa ja laajentaa palvelutoimintaamme aiemmin elinkaarimallilla toteutettujen Lintuvaaran ja Päivänkehrän koulujen ohella. Elinkaarimalli on jo osoittanut toimivuutensa kuntien palvelurakentamisessa ja Caverion on yksi johtavista elinkaarihankkeiden toteuttajista maassamme”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Ville Tamminen.

Caverionin talotekniikan kokonaistoimitus kattaa kaikkien taloteknisten järjestelmien suunnittelun, toteutuksen sekä projektin johtamisen. 

Peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuttua Caverion vastaa kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta, johon sisältyvät teknisten palveluiden ohella myös muun muassa kiinteistön siivoukseen ja ulkoalueiden hoitoon liittyvien palveluiden johtaminen. Caverion on siten vastuussa kiinteistön käytettävyydestä, olosuhteista, turvallisuudesta, kunnosta ja energian käytöstä koko sen elinkaaren ajan. Kohde on liitetty Caverionin HelpDesk-palveluun sekä ympärivuorokautiseen etävalvontaan ja -hallintaan, mikä takaa kiinteistön käytölle sovittujen tavoitteiden saavuttamisen.

”Hankkeet jatkavat elinkaarihankkeidemme ketjua, joka perustuu yhteistyöhön osaavien kumppaneiden kanssa. Tämä onkin samalla jo kolmas elinkaarihankkeemme Espoon kaupungin kanssa”, kertoo hankekehitysjohtaja Hannu Soikkeli YIT:ltä.”

Tilaajan rakennuttajana toimii Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos. Rakennusten pinta-ala on yhteensä yli 20 000 bruttoneliömeträ. Hankkeen suunnittelu käynnistyy välittömästi, ja rakennukset valmistuvat vaiheittain vuosina 2018–2020. Valmistuessaan kouluissa ja päiväkodissa on tilat noin 1 500 opiskelijalle ja lapselle.

Espoon kaupunki kuuluu Caverionin julkinen sektori -asiakassegmenttiin.

Lue lisää palveluistamme koulukiinteistöihin 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com (kirsi.hemmila@caverion.fi)
Tilaa tiedotteet: