21.04.2017 Lehdistötiedote

Äänimaailman suunnittelu alkaa jo rakennusvaiheessa

Äänimaailman suunnittelu alkaa jo rakennusvaiheessa

Miten ääni kulkee julkisissa tiloissa? Miten ääniä hyödynnetään tunnelmaan luonnissa tai hätätilanteiden hallinnassa? Nämä ja muut ajankohtaiset ääni- ja kuvamaailman kysymykset puhuttivat Caverionin 21.4.2017 järjestämässä tilaisuudessa.

”Nykyisin voidaan jo rakentamisvaiheessa miettiä, millainen tunnelma äänimaailmalla halutaan luoda kyseiseen tilaan. Esimerkiksi kauppakeskuksessa ei yleensä haluta hiljaisuutta ja toisaalta metron suunnitelluksi äänimaailmaksi riittävät kuulutukset,” kertoo Juhana Kari, myyntipäällikkö, Caverion Suomi.

Äänimaailman suunnitellut osatekijät voidaan jakaa taustamusiikkiin, kuulutuksiin, sali- ja esitysäänentoistoon sekä turvaviestintään. Äänellä vaikutetaan yhä enemmän kauppakeskuksissa ja paikoissa, joissa ihmiset liikkuvat. Äänen vaikutus viihtyvyyteen on merkittävä: Jos tila koetaan liian hiljaiseksi, se ei välttämättä ole sopiva kaupankäyntiin. Toisaalta väärin valittu musiikki saattaa jopa karkottaa asiakkaita.

Julkisissa tiloissa av-järjestelmien suunnittelussa varmistetaan erityisesti, että kokonaisuus toimii sekä äänentoiston laadukkuuden, loppukäyttäjien viihtyvyyden ja informatiivisten kuulutusten kuten esimerkiksi viranomaiskuulutusten osalta.

Caverion on erikoistunut luomaan esitystekniikan kokonaisratkaisuja neuvotteluhuoneisiin, luokkatiloihin, juhlasaleihin, monitoimitiloihin ja valvomoihin. Kokonaisuuksiin kuuluvat äänentoiston lisäksi myös eri tilojen vaatimat erikoisjärjestelmät ja ne liittyvät saumattomasti muuhun kiinteistötekniikkaan. Esitystekniikka muuttuu jatkuvasti monipuolisemmaksi ja IT integroituu täysin erilaisiin kuvan- ja äänensiirtojärjestelmiin sekä ohjausjärjestelmiin.

Caverion vahvisti osaamistaan AV-ratkaisuissa ostamalla Sähkötaso Esitystekniikka Oy:n vuonna 2016. Digitalisaation kasvu edellyttää entistä laajempaa eri teknologioiden hallintaa. Kauppa täydensi Caverionin palveluvalikoimaa informaatio- ja viestintäteknologisissa järjestelmissä. AV-ratkaisut ovat tärkeä ja kasvava osa taloteknistä kokonaistoimitusta esimerkiksi kouluissa ja toimistorakennuksissa.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Toni Sarjala, myyntijohtaja, Caverion Suomi, puh. 040 6752175 toni.sarjala@caverion.com Juhana Kari, myyntipäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 3279163 juhana.kari@caverion.com Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Tilaa tiedotteet: