04.08.2016 Artikkeli

Uusi rautatie on tehty kestämään sata vuotta

Uusi rautatie on tehty kestämään sata vuotta 

Tarkasti dokumentoitavalla, kahdeksan viikon mittaisella pilottihankkeella Norjassa varmistetaan, että uuden Farriseidet–Porsgrunn-radan käyttöikä on sata vuotta. Ensimmäisten 30 vuoden aikana ei tarvita juuri lainkaan huoltoa. Pilotin tavoitteena on saada 14 päivän välein valmiiksi yksi kilometri rautatietä sähköistyksineen. Se takaa Caverionin sähkötöiden valmistumisen ennätysajassa Norjan rautatievirasto Jernbaneverketin tilaamassa valtavassa projektissa.

Caverionin projektipäällikkö Per Morten Rostille korostaa pilottihankkeen merkitystä.”Pilotin hyvä dokumentointi on ratkaisevan tärkeää, jotta pystymme viemään projektin päätökseen vaaditussa aikataulussa”, hän sanoo.Jernbaneverketin osaprojektin projektipäällikkö Georg Kalland on samaa mieltä.”Jernbaneverket ei ole koskaan aiemmin asettanut näin tiukkoja vaatimuksia dokumentaatiolle. Uskon kuitenkin, että Caverionilla on tarvittava osaaminen ja avainhenkilöitä, joilla on oikeanlaista kokemusta monimutkaisista suunnitteluprojekteista”, hän toteaa.

Luotettava ja turvallinen infrastruktuuri modernin yhteiskunnan tarpeisiin

Caverionin projektisuunnittelija Erik Askheim selittää, miten 22,5 kilometriä rautatietä saadaan valmiiksi ennätysajassa.”Pilotin tuottaman hyvän dokumentaation pohjalta voimme laatia ohjeet myöhempiä asennustöitä varten. Lisäksi dokumentaatio muodostaa jatkossa perustan hyvälle johtamiselle, käytölle ja ylläpidolle, joiden avulla voimme varmistaa luotettavan ja turvallisen infrastruktuurin, joka vastaa modernin yhteiskunnan tarpeisiin.”Georg Kalland painottaa, että Jernbaneverket rakentaa tulevaisuutta varten.”Jos onnistumme heti ensi yrittämällä, rataa ei tarvitse huoltaa juuri ollenkaan 30 vuoteen, lukuun ottamatta joitakin osia, joiden käyttöikä on lyhyempi ja jotka täytyy uusia.”

Käytössä Caverionin paras osaaminen

Projektia johtavat Caverionin Jan Nybo ja Stig Jarle Østgaarde sanovat, että vaikka urakka on nimellisesti Oslon-toimipisteen projekti, siihen osallistuu työntekijöiden parhaimmisto Caverionin eri toimipisteistä.”Oslo ja Telemark & Vestfold hoitavat asennuksia, Trondheim tarjoaa toiminnan ohjauksen, työsuojelun ja laadunvarmistuksen asiantuntemusta, Bergen auttaa suurjänniteasioissa ja Caverion Ruotsi kytkintaulujen kanssa.”Are Klausen konsultointi- ja insinööritoimisto Swecosta, joka on projektissa Caverionin alihankkija, uskoo, että Caverionilla on käytössään oikeat ihmiset.”Caverionilla on alan paras rautateiden suunnittelun osaaminen. Olen varma, että projektista tulee erittäin onnistunut”, hän vakuuttaa.

Tietoja projektista

Larvikin ja Porsgrunnin kaupunkien välille rakennetaan 22,5 kilometrin pituinen kaksiraiteinen rautatie. Reitille tarvitaan seitsemän tunnelia ja kymmenen siltaa. Radan hinnaksi tulee 757 miljoonaa euroa. Uusi rata valmistuu loppuvuodesta 2018.Jernbaneverketin valtava projekti koostuu seitsemästä osaprojektista. Caverionin sähköistysprojekti on projekteista suurin.Uuden radan ansiosta matkustusajat lyhenevät ja sekä matkustajien että radanvarren asukkaiden turvallisuus paranee. Tasoristeyksiä, vanhentuneita tunneleita ja maanvyörymäalueilla sijaitsevia rataosuuksia poistetaan. Muita hyötyjä ovat esimerkiksi lisääntynyt kapasiteetti, matkustusmukavuus ja täsmällisyys.

Tietoja projektista:

  • Kokonaispituus 22,5 km
  • Seitsemän tunnelin yhteispituus 15,3 km
  • 10 siltaa (yhteensä 1,5 km)
  • Pintarataa 5,8 km
  • Maksiminopeus 250 km/h
  • Rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa 2012
  • Projektin kokonaiskustannukset 757 miljoonaa euroa
  • Suunniteltu käyttöönotto 2018 

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Tilaa tiedotteet: