Ville-Ilmonen-Caverion-voitti-eurooppalaisen-diplomityökilpailun.jpg
01.06.2016 Artikkeli

Caverionin Ville Ilmonen voitti eurooppalaisen diplomityökilpailun

Caverionin Ville Ilmonen voitti eurooppalaisen diplomityökilpailun

Ville Ilmosen Caverionille tekemä tutkimus on palkittu Euroopan parhaana tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon keskittyvänä diplomityönä. Valinnan teki eurooppalainen teknisen huollon ja kunnossapidon järjestö, European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS). Palkinnot jaettiin EFNMS:n konferenssin yhteydessä Ateenassa 31.5.

Diplomityön aiheena oli kenttähuollon aikatauluttaminen. Ilmonen keräsi tutkimuksen aineiston haastattelemalla ja havainnoimalla Caverionin tuotannonohjaajia, huoltopäälliköitä sekä huoltoasentajia Helsingissä, Turussa, Tukholmassa ja Oslossa.

”Diplomityön tekeminen Caverionille oli haastava, mutta palkitseva prosessi. Sain monelta taholta apua sekä tukea, ja diplomityöni otettiin Caverionilla tosissaan alusta lähtien. Valmistumiseni jälkeen olen päässyt pilotoimaan diplomityön löydöksiä tuotannonohjauksessa Suomessa, ja tällä hetkellä toimin palvelukeskuksen yksikönpäällikkönä. Kontaktipintani tuotannonohjauksen ja aikatauluttamisen kehittämiseen Caverionilla on siis edelleen vahva”, sanoo informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmassa Aalto Yliopiston teknillisessä korkeakoulussa opiskellut Ilmonen.

Caverion on aktiivisesti mukana tukemassa alan koulutusta ja tekee yhteistyötä koulujen ja korkeamman asteen oppilaitosten kanssa monin eri tavoin. Ilmosen työtä ohjasi Jussi Lehtonen.

Kuvassa Ville Ilmonen (vas.) ja Marco Macchi, palkintokomitean sihteeri.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:  Ville Ilmonen, puh. 050 4395 381, ville.ilmonen@caverion.com
Tilaa tiedotteet: