18.07.2016 Artikkeli

Ennakointi on turvallisuutta

”Kaikki mukana, ennakointi ja puheeksi ottaminen.” Nämä ovat avaimet hyvään työ- ja ympäristöturvallisuuteen.

”Turvallisuustyö Caverionilla tarkoittaa ennakoivaa tekemistä, jossa jokainen työntekijä on mukana: tiedetään mitä tehdään ja toimitaan suunnitelman mukaan. Kun homma on hallussa, asiakkaat voivat olla levollisin mielin”, Petri Lundahl kertoo. Hän vastaa Caverionin Teollisuuden ratkaisuissa kumppanuuskohteiden kehittämisestä Suomessa.

Turvallisuustoiminnasta palkitaan 

Yksi hyvä turvallisuutta lisäävä toimintatapa on Caverionin vesivoima-asiakas Kemijoki Oy:n aloitejärjestelmä, joka kannustaa kumppaneiden – eli myös Caverionin – työntekijöitä ideoimaan, miten asioita voimalaitoksilla voisi tehdä fiksummin, helpommin ja turvallisemmin. Turvallisuusideat liittyvät useimmiten esimerkiksi öljynkäsittelyyn, kulkureittien turvallisuuteen sekä toistuvien häiriötilanteiden välttämiseen. Jokaisesta tehdystä aloitteesta maksetaan tuntuva palkkio. Tämä kannustaa työntekijöitä aktiivisuuteen.

Caverionin koneasentaja Jari Jarkko Rovaniemeltä on ollut erityisen aktiivinen aloitteentekijä. ”Ideat aloitteisiin ovat tulleet, kun olen miettinyt, miten työn voisi tehdä helpommin ja turvallisemmin”, Pirttikosken tunnelivoimalaitokselta tavoitettu Jari kertoo. ”Marraskuussa laitoin sisään vuoden neljännen aloitteeni. Se liittyi voimalaitoksen portaiden turvallisuuden parantamiseen. Kannustan kaikkia työkavereita aloitteentekoon. Rahabonus on pieni ja mukava lisä, mutta tärkein juttu on oman ja työkavereiden työn helpottuminen ja työturvallisuuden parantuminen.”

1000 turvallisuushavaintoa, 0 tapaturmaa

Toinen hyvä esimerkki turvallisuushavaintojen tekemisestä on Borealis Polymersin ja Neste Oilin suurseisokki Porvoon Kilpilahden jalostamolla 2015. Sen aikana 500 Caverionin työntekijää työskenteli erittäin vaativissa olosuhteissa erinomaisin tuloksin. Suurseisokin aikana tehtiin nolla tapaturmaa ja lähes 1 000 turvallisuushavaintoa.

Caverion pärjää turvallisuudessa suhteessa toimialaan

Ennakoivat menettelyt helpottavat ja täydentävät turvallisuuden onnistumisen arviointia. Tapaturmat ovat perinteisin ja yleisimmin käytetty mittari, mutta luonteeltaan liian satunnainen ja yksittäinen. Lisäksi täytyy mitata prosessia ja sitoutumista siihen. ”Olemme saaneet asiakkailta kiitosta aktiivisuudestamme turvallisuustyössä. Asiakkaille on tärkeää, että turvallisuudesta saadaan tuloksia. Turvallisuusasioissa ei ole Caverionin tapauksessa kyse mistään tempauksesta, vaan teemme pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä”, Petri kertoo. Oman haasteensa turvallisuusasioihin tuo se, että ollaan aina tekemisissä ihmisten kanssa ja ihmiset tekevät virheitä. ”Tarvitaan yhdessä tekemisen kykyä jokapäiväisessä työssä. Myös alihankkijat ja muut kumppanit on saatava mukaan yhteisiin toimintamalleihin”, toteaa Petri lopuksi.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Ingrid Peura, viestintäpäällikkö, Caverion Teollisuuden ratkaisut, puh. 050 571 5553, ingrid.peura@caverion.com
Tilaa tiedotteet: