31.10.2016 Sijoittajauutinen

Caverionin energiahallintapalvelun käyttö laajenee – palvelun piiriin 1,2 miljoonaa kiinteistöneliömetriä

Caverionin energiahallintapalvelun käyttö laajenee – palvelun piiriin 1,2 miljoonaa kiinteistöneliömetriä

Caverion ja Kevan suorien kiinteistösijoitusten yhtiöt ovat tehneet sopimuksen kiinteistöjen energianhallintapalvelusta. Palvelun piirissä on kaikkiaan 110 Suomessa sijaitsevaa kiinteistöyhtiötä, joiden kokonaispinta-ala on yli 1,2 miljoonaa neliömetriä.

Energianhallintapalvelu on kiinteistöalalla täysin uudentyyppinen palvelu Suomessa. Sen tavoitteena on johtaa kiinteistöjen tekniikan käyttöä ja uudistamista sekä kehittää järjestelmällisesti taloautomaation etäkäyttövalmiuksia. Etäkäyttö mahdollistaa tehokkaamman ylläpidon, kun kiinteistöjä voidaan tarkkailla Caverionin valvomosta ja arvioida analytiikan avulla ympäri vuorokauden.


– Kiinteistöillemme haluttiin hakea asiantunteva kumppani, jonka tuella pystymme kehittämään kiinteistöyhtiöidemme energianhallintaa ja joka pystyy tukemaan meitä ympäristöstrategiamme ja energiatehokkuustavoitteidemme saavuttamisessa, sanoo Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen.

Energianhallintapalvelua uudella mallilla

Caverionin energiamanagerit toimivat palvelussa isännöitsijöiden sekä Kevan kiinteistö- ja ympäristöpäälliköiden tukena.

–  Solmimamme sopimus keskittyy kiinteistöjen ympäristövaikutuksien vähentämiseen ja on laajuudeltaan erittäin merkittävä. Kehitämme samalla kiinteistöjen teknisiä valmiuksia, mikä tukee Kevan kiinteistöliiketoimintaa pitkäjänteisesti kiinteistöjen elinkaaren aikana, sanoo Jarno Hacklin, Caverion Suomen divisioonajohtaja.


Energiapalveluilla parannetaan energiatehokkuutta ja vähennetään ympäristövaikutuksia

Kevan sijoituskiinteistöt ovat sitoutuneet uuteen Energiatehokkuussopimukseen (ETS), joka asettaa tavoitteet energian käytön tehostamiselle vuoteen 2025 mennessä. Näiden tavoitteiden lisäksi vuonna 2015 voimaan tullut energialaki asettaa suurille yrityksille velvoitteita energiatehokkuuden jatkuvalle kehittämiselle. Energianhallintasopimuksen tavoitteena on varmistaa, että Kevan sijoituskiinteistöt saavuttavat kokonaisuutena energiatehokkuussopimuksen tavoitteet vuoteen 2025 mennessä.

Caverionin asiantuntijapalvelut tuottavat kiinteistöjen käyttäjille ja omistajille energiatehokkuuteen, kiinteistötalouteen ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä palveluita. Keskeisenä toiminta-alueena ovat kiinteistöjen energiatehokkuus ja etävalvonta. Energianhallinnassa keskitytään suurten kiinteistömassojen ympäristövaikutusten vähentämiseen ja kokonaistaloudelliseen kiinteistöjen ylläpitoon ohjaamalla kiinteistöjen teknistä kehittämistä ja käyttöä.

Kuvat: Keva

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com Jari Toikka, rakennuttajapäällikkö, Keva, puh. 020 614 2609, jari.toikka@keva.fi
Tilaa tiedotteet: