28.11.2016 Sijoittajauutinen

Caverionille kumppanuussopimus Lunawoodin teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

Caverionille kumppanuussopimus Lunawoodin teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta

Caverion ja Oy Lunawood Ltd ovat tehneet sopimuksen lämpöpuuta tuottavan Lunawoodin Iisalmen tuotantolaitoksen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta sekä palveluiden johtamisesta 1.1.2017 alkaen. Sopimuskausi on viisi vuotta. Sopimuksen arvoa ei julkisteta.

Sopimukseen liittyen kuusi henkilöä Lunawoodin Iisalmen tehtaan kunnossapidosta siirtyy liikkeenluovutuksen yhteydessä Caverion Suomi Oy:n palvelukseen 1.1.2017 lähtien vanhoina työntekijöinä.

Palvelusopimuksen piiriin kuuluvat Lunawoodin Iisalmessa sijaitsevat tuotanto- ja muut kiinteistöt, yhteensä noin 10 060 m2.

”Lunawoodilla otetaan Caverion-kumppanuus vastaan innostuneesti. Saamme joukkoomme alan ammattilaisia toteuttamaan ja kehittämään kunnossapitoamme. Huollon, ylläpidon ja käynnissäpidon merkitys tulee korostumaan yhtiön vahvan kasvustrategian toteuttamisessa tulevina vuosina ja tähän uskomme saavamme Caverionilta alan parasta osaamista”, vahvistaa toimitusjohtaja Arto Halonen Lunawoodilta.

”Olemme iloisia alkavasta yhteistyöstämme Lunawoodin kanssa. Uskomme, että voimme tarjota uusia toimintatapoja kunnossapidon kehittämiseen ja tehostamiseen sekä häiriöttömän tuotannon turvaamiseen. Olemme myös asettaneet yhteiseksi tavoitteeksi energiatehokkuuden parantamisen energiankulutusta pienentävien toimenpiteiden sekä energiajohtamispalveluiden avulla. Toivotamme Lunawoodista meille siirtyvät ammattilaiset tervetulleiksi joukkoomme”, sanoo Caverionin Suomen divisioonajohtaja Jarno Hacklin.

Oy Lunawood Ltd kuuluu Caverionin Teollisuus-asiakassegmenttiin.

Lue lisää Caverionin palveluista metsä-, sellu- ja paperiteollisuudelle

Kuvat: Lunawood

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja:   Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com Arto Halonen, toimitusjohtaja, Oy Lunawood Ltd, puh.040 8232877, arto.halonen@lunawood.fi  (arto.halonen@lunawood.fi)
Tilaa tiedotteet: