Vaajakosken uimahalli Wellamo.jpg
31.05.2016 Lehdistötiedote

Caverion kehittää Jyväskylän kaupungin energiatehokkuutta ESCO-hankkeilla

Caverion kehittää Jyväskylän kaupungin energiatehokkuutta ESCO-hankkeilla

Jyväskylän kaupunki on valinnut Caverionin kumppanikseen kehittämään kiinteistöjen energiatehokkuutta. Kaupungin kiinteistöjen taloteknisiä järjestelmiä modernisoidaan pääosin ESCO-hankkeina 4,5 vuotta kestävällä sopimuskaudella. Toimenpiteet rahoitetaan modernisoinnista syntyvillä säästöillä, joilla on alle 10 vuoden takaisinmaksuaika. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 4 miljoonaa euroa vuoteen 2020 mennessä.

”Jyväskylän kaupunki on sitoutunut Motivan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 9 % energiansäästöön vuoteen 2016 mennessä. Sopimusta ollaan uusimassa vuoteen 2025 asti. Nyt sovittu ESCO-hanke on tärkeä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin kannalta on myönteistä, että hanke voidaan rahoittaa energiankulutuksen vähenemisestä syntyvillä säästöillä. Lisäksi investoinneille haetaan ELY-keskukselta energia-avustusta”, sanoo Jyväskylän kaupungin energia-asiantuntija Tero Hirvelä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan kolmeen kiinteistöön energiatehokasta valaistusta, ilmanvaihtoa, aurinkosähköjärjestelmä, lämpöpumppuratkaisuja, uusitaan ikkunoita sekä parannetaan energiatehokkuuteen liittyviä talotekniikan ohjaustoimintoja. Näissä kiinteistöissä tavoitellaan yli 30 %:n vuotuista energiansäästöä nykytilanteeseen verrattuna, mikä merkitsee 15 vuoden elinkaaren aikana yli 1,5 miljoonan euron säästöä. Myös hiilidioksidipäästöjä vähennetään 655 tonnia vuosittain. Investointien ja muutosten jälkeen Caverion vastaa kiinteistöjen energiansäästöstä ja energiatehokkuuden optimoinnista ja antaa sopimukseen kuuluville kiinteistöille energiansäästötakuun

”ESCO-palvelulla varmistamme, että kiinteistöjen energiatehokkuus paranee ja säästöjä syntyy. Kiinteistöjen etävalvonta takaa, että kiinteistöt toimivat koko ajan energiatehokkaasti. Sopimukseemme sisältyy myös henkilöstölle järjestettävä kiinteistöjen energiansäästökoulutus”, kertoo energiahankkeista vastaava myyntipäällikkö Teppo Manninen Caverionista.

Caverion on toteuttanut kunnille useita ESCO-hankkeita 

Jyväskylä on ollut edelläkävijä uusissa rakentamis- ja energiahankemalleissa. Kaupunki on toteuttanut ESCO-hankkeiden lisäksi muun muassa Huhtasuon koulukeskuksen elinkaarimallilla. Nyt sovittu ESCO-puitesopimus on kaupungin suurin, ja sen arvioidaan olevan myös Suomen tähän asti suurin kunnallinen ESCO-hankekokonaisuus. Ensimmäisen hankevaiheen jälkeen tavoitteena on löytää lisää säästömahdollisuuksia muissa kaupungin kiinteistöissä, mikä moninkertaistaa Jyväskylän kokonaissäästömahdollisuudet.

Caverion on toteuttanut kunnille ESCO-hankkeita muun muassa Jyväskylässä, Siilinjärvellä, Kuopiossa, Turussa ja Akaalla.  Lisäksi Caverion on toteuttanut myös muissa Pohjoismaissa laajempia ESCO ja EPC -hankekokonaisuuksia.  ESCO -palvelu sopii kuntien hankkeisiin, joissa hanke voidaan kokonaan tai pääosin rahoittaa sen tuottamilla energian kustannussäästöillä.

ESCO-palvelu on liiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi. ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä.
 

Yksi ESCO-kohteista on Vaajakosken uimahalli Wellamo. Kuvalähde: Jyväskylän kaupunki

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Tilaa tiedotteet: