14.06.2016 Lehdistötiedote

Caverion asentaa aurinkosähköjärjestelmät Varman kahteen kiinteistöön Helsingissä

Caverion asentaa aurinkosähköjärjestelmät Varman kahteen kiinteistöön Helsingissä

Caverion toteuttaa aurinkosähköjärjestelmät kahteen Varman omistamaan kiinteistöön Helsingissä. Lauttasaaren Itälahdenkatu 22 A:n sekä Ruoholahden Itämerenkatu 11–13:n kiinteistöjen katoille asennettavat aurinkopaneelit alkavat tuottaa aurinkoenergiaa kiinteistöjen käyttöön kesällä 2016.

Varma aikoo pienentää kiinteistöjensä hiilijalanjälkeä 15 % vuoteen 2020 mennessä.

– Tavoitteemme keventää kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä on kunnianhimoinen ja tulee vaatimaan investointeja uusiutuviin energialähteisiin, kertoo Varman kiinteistöistä vastaava sijoitusjohtaja Ilkka Tomperi.

Itälahdenkatu 22 A:n toimistokiinteistön katolle on asennettu 197 aurinkopaneelia käsittävä järjestelmä, jonka nimellisteho on 63,5 kW. Aurinkosähköjärjestelmä on jatkoa BREEAM-ympäristösertifioidussa kiinteistössä toteutetuille energiansäästötoimenpiteille. Kiinteistö on Caverionin energiahallinnassa, ja energiankäyttöä on optimoitu lukuisilla nopean takaisinmaksuajan säätö- ja huoltoteknisillä toimenpiteillä.

Itämerenkatu 11–13 kiinteistön katolle asennetavan 128 aurinkopaneelin järjestelmän nimellisteho on 41 kW. Molempien kiinteistöjen aurinkosähköjärjestelmien yhteenlaskettu vuotuinen tuottoarvio on 90–98 MWh/a, mikä vastaa noin viiden sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Koko elinkaaren aikainen tuottoarvio on yhteensä noin 2 450 MWh. Molempien kiinteistöjen yhteenlaskettu vuosittainen päästövähenemä on noin 20,5 CO2 tonnia.

Aurinkoenergian käyttö kasvaa

– Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen ja paikallisesti tuotettu energia lisääntyvät jatkuvasti. Ne ovat myös tehokas keino energiatehokkuuden parantamiseen ja hiilidioksidipäästöjen hillitsemiseen. Kiinnostus aurinkosähköä kohtaan on lisääntynyt erityisen paljon viime aikoina ja Caverion on toimittanut useita aurinkoenergiaa hyödyntäviä teknisiä ratkaisuja asiakkailleen. Huipputehot kehittyvät samalla kun järjestelmien toteutuskustannukset laskevat, jolloin myös investoinnin kannattavuus paranee jatkuvasti. Olemme iloisia, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme keinoja, joilla he voivat pienentää toimintansa hiilijalanjälkeä, sanoo Caverionin Suomen divisioonan kaupallinen johtaja Ville Tamminen.

Itämerenkatu 11–13:n kiinteistössä toimivat muun muassa Sitra ja SuperCell. Sitran tavoitteena on saavuttaa toiminnassaan hiilineutraalius tämän vuoden aikana.

– Olemme todella tyytyväisiä, että Sitra on vuokralaisena päässyt vaikuttamaan kiinteistömme energiantuotantoon, koska se vaikuttaa meidänkin hiilijalanjälkeemme. Samalla se viestii yhteistyökumppaneillemme siitä, että kaikki voivat tehdä jotain yhteisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, toteaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Lisätietoja: Kirsi Hemmilä, viestintäpäällikkö, Caverion Suomi, puh. 050 390 0941, kirsi.hemmila@caverion.com
Tilaa tiedotteet: