18.12.2013 Sijoittajauutinen

Kemijoki Oy ulkoistaa tuotantolaitostensa käytön ja kunnossapidon Caverionille

Kemijoki Oy ulkoistaa tuotantolaitostensa käytön ja kunnossapidon Caverionille

Caverion ja Kemijoki Oy ovat allekirjoittaneet sopimuksen käytön ja kunnossapidon ulkoistuksesta. Sopimus koskee 16 vesivoimalaitosta. Sopimuksen myötä noin 80 Kemijoki Oy:n nykyistä työntekijää siirtyy Caverion Industria Oy:n palvelukseen 1.3.2014 alkaen vanhoina työntekijöinä.

Kemijoki Oy:ssä on käynnissä muutos vesivoimatuotannon tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatioksi, joka ostaa jatkossa merkittävän määrän nykyisistä toiminnoistaan palvelutoimittajilta.

”Uuden toimintamallin myötä pystymme paremmin uusiutumaan ja sopeutumaan muuttuviin tarpeisiin. Yhtiön investoinnit keskittyvät tulevaisuudessa rakentamisen sijasta toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen esimerkiksi ympäristöasioissa. Caverionin kanssa syntyi yhteinen näkemys palveluiden kattavuudesta ja laadullisesta sisällöstä. Valintakriteereissä korostuivat kokemus ja resurssit, palvelujen toteutustapa ja vastuullisuuden huomiointi”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen kertoo.

Caverion Industria Oy on Suomen johtavia teollisuuden palveluiden tarjoajia ja yhtiöllä on pitkä kokemus eri teollisuuden aloilta käytön ja kunnossapidon ulkoistuksista.

”Löysimme Kemijoki Oy:n kanssa yhteisen näkemyksen hankkeen toteutuksesta. Caverion Industrian ratkaisut nojaavat vahvasti vastuullisuuteen sekä henkilöstön että ympäristön kannalta, johon olemme sitoutuneet. Alan markkinajohtajana pääsemme hyödyntämään hankkeessa hyvin myös resurssejamme Pohjois-Suomessa”, Caverion Industria Oy:n toimitusjohtaja Erkki Huusko kertoo.

Samassa yhteydessä Kemijoki Oy allekirjoitti sopimuksen talous- ja palkkahallinnon ulkoistamisesta Administer Oy:lle.

Lisätietoja:

Caverion Industria Oy: toimitusjohtaja Erkki Huusko, puh. 0400 681 196, erkki.huusko@caverion.fi

Kemijoki Oy: toimitusjohtaja Tuomas Timonen, puh. 050 386 0448, tuomas.timonen@kemijoki.fi

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesivoiman tuottaja. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joista 16 sijaitsee Kemijoen vesistöalueella, kaksi Lieksanjoessa ja kaksi Kymijoessa. Lisäksi se säännöstelee Lokan ja Porttipahdan tekojärviä sekä Kemijärveä ja Olkkajärveä. Voimalaitosten kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Vuonna 2012 yhtiön vesivoimalaitokset tuottivat sähköenergiaa yhteensä 5 037 gigawattituntia, mikä oli noin kolmannes kotimaisesta vesivoimalla tuotetusta sähköstä.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: