16.07.2013 Sijoittajauutinen

Caverion on mukana laajentamassa Wachaun ostoskeskusta Itävallassa

Caverion on mukana laajentamassa Wachaun ostoskeskusta Itävallassa

Caverion Österreich GmbH on tehnyt sopimuksen kauppakeskusrakennuttaja Spar European Shopping Centersin (SES) kanssa Itävallan Kremsiin rakennettavan Wachau-ostoskeskuksen laajennusprojektiin liittyen. Caverion vastaa rakennuksen lämmityksen, ilmastoinnin, ilmanvaihdon, saniteettitilojen ja sprinklerijärjestelmän rakentamisesta. Työt alkavat elokuussa 2013, ja niiden arvioidaan jatkuvan syyskuuhun 2014 asti. Tilauksen arvo on yli seitsemän miljoonaa euroa.

Ostoskeskuksen liiketilojen pinta-ala on 15 000 m². Keskuksen liiketoiminta jatkuu remontin aikana. Rakennukseen asennettava laitteisto tuottaa noin 1,2 megawatin lämmityskapasiteetin sekä 1,5 megawatin jäähdytyskapasiteetin. Asennettavan ilmanvaihtolaitteiston teho on yhteensä 220 000 m³/h. Energiatehokkuutta lisätään asentamalla ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä.

Lisätiedot:

Caverion Österreich GmbH, Patricia Sam, puh. +43 50606 4267, patricia.sam@caverion.at

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: