01.07.2013 Sijoittajauutinen

Caverion ja Neste Oil allekirjoittivat lämmönvaihtimien huoltosopimuksen

Caverion ja Neste Oil allekirjoittivat lämmönvaihtimien huoltosopimuksen

Caverion Industria Oy ja Neste Oil Oyj ovat allekirjoittaneet lämmönvaihtimien huoltosopimuksen mahdollistaen lämmönvaihtimien huoltopalvelut Neste Oilin Porvoon ja Naantalin jalostamoille. Sopimus on kolmivuotinen ja sen arvo on merkittävä niin liikevaihdon kuin henkilöstötyövaikutusten kannalta.

Neste Oil on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtavia öljy-yhtiöitä. Caverion Industrian (entinen YIT Teollisuuden palvelut) ja Neste Oilin yhteistyö on jatkunut jo pitkään. Nyt allekirjoitettu huoltosopimus on jatkoa edelliselle vuonna 1999 solmitulle sopimukselle, mutta se on sisällöltään laajempi. Uusittu sopimus kattaa lämmönvaihtimien huoltopalvelut käynninaikana ja yksikköseisokeissa. Caverionin vankka kokemus petrokemian laitosten kunnossapidosta sekä osaavat ja riittävät resurssit parantavat ja varmistavat tuotannon käytettävyyden. Lisäksi huoltosopimuksella pyritään lisäämään tuottavuutta ja saavuttamaan alempia kustannuksia Neste Oilille.

Caverion Industrian liiketoimintayksikön johtaja Tapio Waris on tyytyväinen sopimuksen jatkumisesta: ”Saatu sopimus osoittaa Neste Oilin luottamuksen meihin laadukkaana ja turvallisena toimittajana sekä mahdollistaa toiminnan edelleen kehittämisen pitkäjänteisesti”.

Lisätiedot:
Tapio Waris, Caverion Industria Oy, liiketoimintayksikön johtaja, Kunnossapitopalvelut Etelä, puh. 0400 920 374, tapio.waris@caverion.fi  

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja on maailman johtava uusiutuvista raaka-aineista valmistetun dieselin toimittaja. Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 17,9 miljardia euroa, ja sen palveluksessa työskentelee noin 5 000 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

HUOMAUTUS
Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia
riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: