03.07.2013 Sijoittajauutinen

Caverion ja BillerudKorsnäs allekirjoittivat sopimuksen toimitilajohtamisesta Ruotsissa

Caverion ja BillerudKorsnäs allekirjoittivat sopimuksen toimitilajohtamisesta Ruotsissa

Caverion Sverige AB on solminut niin kutsutun integroidun palvelusopimuksen, joka koskee BillerudKorsnäsin toimitiloja Kalixin kunnassa Ruotsissa. Sopimuksen myötä Caverion ottaa vastuulleen BillerudKorsnäsin sisäiset palvelut. Sopimus sisältää 13 erilaista palvelua kuten kiinteistönhuollon, asiakaspalvelun, vastaanoton, turvallisuuden, ulkoalueiden hoidon sekä siivouksen.

Caverion perustaa palvelukeskuksen, joka huolehtii sopimukseen liittyvistä asioista. Caverion ottaa vastuulleen myös BillerudKorsnäsin vastaavissa tehtävissä työskentelevät työntekijät. Sopimus on viisivuotinen ja astuu voimaan 1. lokakuuta 2013.

BillerudKorsnäs toimii Karlsborgin taajamassa Kalixin kunnassa, ja se on Norrbottenin maakunnan itäisten osien suurin yksityinen työnantaja. Noin 400 työntekijää työllistävä yritys tuottaa vuodessa noin 300 000 tonnia paperia ja massaa. Yritys valmistaa yhtä maailman vahvimmista valkoisista säkkipapereista, jota käytetään muun muassa sementin, elintarvikkeiden ja rehun pakkaamiseen.

– Olemme erittäin tyytyväisiä ja iloisia siitä, että BillerudKorsnäs halusi solmia integroidun palvelusopimuksen kanssamme, sanoo Caverion Sverige AB:n aluejohtaja Klas Tocklin.

Lisätietoja:

Jan Ström, myyntipäällikkö, Caverion Sverige AB, tel.: +46 72 736 39 65, jan.strom@caverion.se

HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista tulevaisuutta koskevista lausumista.

Liitteet

Lisätietoja ja tiedotteiden tilaus

Tilaa tiedotteet: