Mikko Tapojärvi,
11.04.2024
Kiinteistöt

Piileekö teollisuuskiinteistösi rakenteissa kallis riski?

Jos teollisuuskiinteistön rakenteita ei tarkisteta säännöllisesti, mahdolliset rakennevauriot jäävät huomaamatta. Helposti korjattavat vauriot voivat pitkittyessään aiheuttaa suuria kustannuksia, yllättäviä tuotantokatkoksia sekä vakavia turvallisuusriskejä. Listasimme kolme kohtaa, joiden avulla varmistat kiinteistösi rakenteiden turvallisuuden.

1. Ota rakenteet mukaan turvallisuusjohtamiseen 

Teollisuuskiinteistöjen turvallisuuteen listataan muun muassa työturvallisuus, paloturvallisuus ja kemikaaliturvallisuus. Mutta kuinka usein olet kuullut puhuttavan rakenteiden turvallisuudesta?

Rakenteiden turvallisuuden merkitys kasvaa kiinteistön iän myötä. Vaurioiden riskiä nostavat teollisuusrakennusten iän lisäksi niiden usein massiivinen koko sekä toiminnassa käytettävä raskas kalusto ja kemikaalit, jotka haurastuttavat betonirakenteita.

Myös maamme ilmasto on poikkeuksellisen haastava: on vuorotellen kylmää, lämmintä, kuivaa ja kosteaa. Vaihtelevat olosuhteet lyhentävät nekin rakenteiden elinkaarta.

2. Tee säännöllinen tarkastus – se maksaa itsensä takaisin

Kiinteistön rakenteet kannattaa tarkastaa säännöllisesti, jotta mahdolliset vauriot eivät jää huomaamatta. Ei kannata tuudittautua ajatukseen, että kiinteistö pysyy turvallisena niin kauan, kun näkyviä ongelmia ei havaita.

Säännöllinen tarkastus on erityisen tärkeää kiinteistön ikääntyessä. Helposti korjattavat ongelmat voivat pitkittyessään aiheuttaa tuotannon seisauksia ja vaarantaa pahimmillaan henkilöstön ja koko ydinliiketoiminnan.

Valitettavan usein saa lukea lehdistä, miten vaikkapa teollisuuskiinteistön katto on romahtanut. Yleensä katastrofaaliset seuraukset ovat lähtöisin pienistä ongelmista. Mitä aikaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä kustannustehokkaammin ne voidaan korjata.

3. Hyödynnä ulkopuolista silmäparia ennakoinnissa

Monesti kiinteistöjen rakennevauriot löytyvät paikoista, jotka eivät sijaitse päivittäisten kulkureittien varrella. Lisäksi silmä saattaa tottua: ympäristössä päivittäin työskentelevät eivät välttämättä havaitse kunnostustarpeita.

Siksi kannattaakin ottaa avuksi ulkopuolinen silmäpari. Puolueettoman ammattilaisen arviot ja toimenpide-ehdotukset auttavat tekemään kustannustehokkaimmat ratkaisut kaikissa kiinteistön elinkaaren vaiheissa.

Havaitut poikkeamat eivät aina vaadi välittömiä toimenpiteitä, vaan riittää, että niiden laajuus arvioidaan ja tilannetta seurataan. Toimivaa ei kannata korjata, mutta ennakointi maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.

Ennakoivan huollon ja kunnossapidon ansiosta voidaan välttää suuremmat korjaushankkeet ja keskittyä oikeisiin toimenpiteisiin oikeaan aikaan – ei silloin, kun kalenteri määrää.

Mikko Tapojärvi
Mikko Tapojärvi
Myynti, Caverion Suomi