4 kriittisyysluokittelun suurinta hyötyä teollisuuden kunnossapidon arjessa

4 kriittisyysluokittelun suurinta hyötyä teollisuuden kunnossapidon arjessa
Teollisuudessa voimme törmätä tilanteeseen, jossa laitteille on kyllä tehty A/B/C-kriittisyysluokittelu, mutta sen tuloksia ei hyödynnetä systemaattisesti käytännön kunnossapitotoiminnassa. Mitä hyötyä kriittisyysluokittelu tuo, ja kuinka se auttaa ohjaamaan päivittäistä kunnossapitoa tehokkaasti? 

1. Pystyt priorisoimaan huoltotyöt ja resursoinnin

Rajalliset resurssit + suuri työkuorma = kiire. Kiireessä kriittisyysluokittelusta on iso hyöty, sillä näet työkuormasta heti kriittisimmät laitteet ja kunnossapitotyöt ja voit kohdentaa resurssit ensin niihin. Tuotannon ja turvallisuuden kannalta kriittisimmät laitteet huolletaan ja korjataan mahdollisimman nopeasti, vähemmän kriittiset myöhemmin.

2. Määrität oikeat ennakoivat toimenpiteet

Kriittisyyksiä luokitellessa käydään läpi laitteiden vikaantumisen aiheuttajat ja seuraukset tuotannolle ja turvallisuudelle. Ennakkohuoltoa osataan siten kohdistaa kriittisimmille laitteille välttäen yli- tai alihuoltoa. Osaat valita oikeat huoltotoimenpiteet ja -välit vikojen ehkäisemiseksi. Tunnistat oikeat kunnonvalvontakohteet ja niiden kriittiset signaalit, joiden perusteella varaudut oikeilla tavoin ja vältät pitkät, odottamattomat seisakit.

3. Optimoit varaosavarastot

Kun tunnistat tärkeimmät vikaantuvat laitteet, tunnistat myös niiden komponentit ja varaosien toimitusajat. Kriittisimmät varaosat tunnistettuasi voit varmistaa niiden saatavuuden varaosavarastosta.

4. Tunnistat muut vaadittavat toimenpiteet

Kriittisyysluokittelu tunnistaa prosessin pullonkaulat ja turvallisuusriskit. Saat samalla arvokasta tietoa investointi- ja modernisointitarpeista ja tarvittavista uudelleensuunnittelukohteista. Tunnistat myös, onko kunnossapidon tai tuotannon toimintatavoissa kehitettävää, jotta laitteen luotettavuus ja käytettävyys saataisiin nousuun.

Tyypilliset kompastuskivet liittyvät toteutukseen ja käytäntöön vientiin

Suurimmat kriittisyysluokittelun kompastuskivet liittyvät sen toteutukseen ja käytäntöön vientiin. Esimerkiksi alkuperäinen RCM-metodi (Reliability-centered Maintenance) on useissa tapauksissa liian raskas ja aikaavievä prosessi, minkä takia myös käytäntöön vienti voi jäädä vaiheeseen. 

On myös tapauksia, joissa on tehty kattava vikavaikutusanalyysi, mutta tuloksena ei ole saatu konkreettisia laitteiden kriittisyysluokkia, vaan on vain pystytty esittämään kehityskohteita.

Tärkeintä kriittisyysluokittelussa on, että kriittisyysanalyysin tuloksena saadaan selkeä ja perusteltu laitteiden kriittisyyksien jaottelu, jonka tulokset viedään käytäntöön.
 

Itse teemme kriittisyysluokittelun näin

Käytämme kriittisyysluokittelun teossa kehittämäämme vikavaikutusanalyysiin (FMEA, Failure Mode and Effects Analysis) perustuvaa simulointityökalua. Keräämme lähtötiedot prosessiasiantuntijoita, vikahistoriasta ja prosessikaavioista, joiden perusteella tunnistamme laitteiden yleisimmät ja pahimmat viat vaikutuksineen.

Laitteiden kriittisyys muodostuu annetuilla lähtötiedoilla eri tekijöiden yhteisvaikutuksesta:

1. Laitteen käytettävyys (kuinka suuren osan ajasta laite on käytettävissä)
2. Laitteen luotettavuus (onko laite vikaherkkä, keskimääräinen vikaantumisväli)
3. Aiheuttaako laite tuotannonmenetyskustannuksia vikaantuessaan?
4. Korjauskustannukset (korjausaika + varaosan odotusaika)
5. Varaosan hinta
6. Aiheuttaako laite ympäristöriskin vikaantuessaan?
7. Aiheuttaako henkilöturvallisuusriskin vikaantuessaan?

Laskennan tuloksena määriteltävistä kriittisyyksistä noin viidennes on A-laitteita. Esitämme kriittisyydet ja kunkin kategorian tulokset taulukoina ja grafiikoina. Pystymme myös hienosäätämään kategorioiden painoarvoja asiakkaan haluamilla arvoilla.

Visualisointi järjestelmätason kriittisyyksistä

Tarjoamme myös nopeaa, täysin tehtaan vikahistoriaan perustuvaa kriittisyysluokittelua, jonka avulla kriittisyydet saadaan päivitettyä kunnossapitojärjestelmän dataan pohjautuen.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

 


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Blogiarkisto