Kunnossapitojärjestelmän laitehierarkian 3 hyötyä - ja kuinka ne saavutat

Kunnossapitojärjestelmän laitehierarkian 3 hyötyä - ja kuinka ne saavutat

Mikä on teollisuuslaitoksen laitehierarkian merkitys kunnossapidossa? Onko laitteita vaikea löytää hierarkiasta? Vai puuttuuko hierarkia kokonaan? Ohessa hyvän laitehierarkian kolme suurinta hyötyä ja vinkit sen rakentamiseen.

1. Helpottaa kunnossapitojärjestelmän käyttöä ja töiden kohdistamista
Oikein rakennettu laitehierarkia on jokapäiväisen tekemisen tuki: löydät kaikki tarvittavat laitteet nopeasti ja helposti hierarkiasta loogisen polun alta. Voit kohdistaa kunnossapitotyöt ja töiden kirjaukset laitteille. Vikahistoria kertyy oikeaan paikkaan laitetasolle. Sitä voit hyödyntää myös oikeiden huoltotoimenpiteiden määrittelyssä.

2. Saat tarkkaa tietoa laitteiden kunnossapidon kustannuksista
Voit seurata ja analysoida laitekohtaisia kustannuksia. Niistä saat käsityksen ennakkohuoltojen vaikuttavuudesta ja korvausinvestointien tarpeellisuudesta. Laitteen isotkaan ennakkohuoltokustannukset eivät aina näy korkeana luotettavuutena.

Alla olevassa kuvassa näkyy, kuinka erään laitteen kuukausittainen luotettavuus on vain noin 30 prosenttia, vaikka laitteen ennakkohuoltokustannukset ovat vuodessa n. 9000 euroa.


 

On huollettu väärää kohdetta, tai käytössä on ollut tehoton tai väärin mitoitettu menetelmä. Laitteen ennakkohuolto-ohjelma tulisi päivittää vikavaikutus- tai juurisyyanalyysin tuloksiin pohjautuen. Laite voi myös olla elinikänsä päässä, jolloin vaadittaisiin investointi laitteen uusimiseksi.

3. Laitteiden kriittisyydet, tekniset- ja varaosatiedot ovat saatavilla
Laitehierarkian ollessa kunnossa laitekortille kertyy tärkeää tietoa, joka helpottaa jokapäiväistä kunnossapitotoimintaa:

• Laitekohtainen kriittisyysluokka: auttaa mm. kunnossapitotöiden priorisoinnissa ja huoltojen kohdistuksissa.
• Laitteiden tekniset tiedot ja laitepiirustukset: helpottavat varaosatilauksia.
• Varaosalinkitys: laitteen varastossa olevat varaosat ja niiden lukumäärän.

Hyvä laitehierarkia vastaa tehtaan laitekantaa

Hyvän kunnossapitojärjestelmän laitehierarkian käyttäminen on vaivatonta ja se sisältää kaiken kunnossapidolle tärkeän informaation.

Laitehierarkia muodostuu toimintopaikoista (kuvassa alla: tunnuksen lopussa –P) ja laitepaikoista (–L) joilla on yksilölliset tunnukset. Usein tunnus on hierarkkinen, jolloin alemman tason tunnus periytyy ylemmältä tasolta jollakin lisäyksellä. Toimintopaikat ovat kiinteitä prosessisijaintiin sidottuja objekteja ja laitepaikat ovat yksittäisiä, ns. fyysisiä laitteita. Alla oleva kuva osoittaa, kuinka looginen hierarkiapolku kulkee laitetasolle voimalaitoksissa usein käytössä olevan KKS-koodauksen (Kraftwerk-Kennzeichensystem) mukaan. Riittää, kun tiedät laitetunnuksen, niin löydät laitteen hierarkiasta.


 
Vinkit kattavan laitehierarkian rakentamiseen

1. Useimmiten on paras rakentaa laitehierarkia tuotantoprosessin mukaan. Tällöin näet tuotantoketjun riippuvuuden kustakin laitteesta.

2. Käytä riittävästi välitasoja selventämään laitehierarkiaa.

3. Sopivan tarkkuuden voit löytää esimerkiksi kunnossapitotöiden kohdistustarpeiden mukaan.

• Liian karkea ylätason jaottelu ei mahdollista työtilausten kohdistamista laitteelle. Sinun on vaikea tunnistaa missä vika on ollut.
• Liian tarkka laitehierarkia voi johtaa tiedon vanhentumiseen, jos et säännöllisesti päivitä esim. usein vaihtuvan laitteen teknisiä tietoja.

4. Käytä kattavan laitehierarkian määrittelyssä ja rakentamisessa apuna erilaisia prosessi- ja PI-kaavioita sekä prosessiasiantuntijoita.

Kattavan laitehierarkian avulla ohjaat päivittäistä toimintaa tehokkaasti, saat luotettavaa tietoa kunnossapitotoiminnan vaikuttavuudesta ja kerätyn tiedon avulla tunnistat kehityskohteet.

Olemme mielellämme apunasi laitehierarkian kehityksessä!

 
Juho Tuomisalo, kehitysinsinööri, Tuottavuus- ja digitaaliset ratkaisut, Maintpartner (osa Caverionia), puh. 040 124 2899, etunimi.sukunimi@maintpartner.com

Pyydä tarjous tai lisätietoja

Blogiarkisto