Oletko varautunut tulipaloihin, vai luuletko vain niin? Oikeanlainen sammutusjärjestelmä minimoi liiketoiminnan katkot.

Oletko varautunut tulipaloihin, vai luuletko vain niin? Oikeanlainen sammutusjärjestelmä minimoi liiketoiminnan katkot.
Jokaisesta tulipalosta aiheutuu väistämättä kustannuksia. Useimmin ne aiheuttavat aineellista vahinkoa, pahimmassa tapauksessa tuhoavat elinkeinon tai maksavat jopa ihmishenkiä. Yllättävän moni yritys jättää silti riskit ennakoimatta eikä suojaa tärkeitä tiloja, teknologioita ja tietoja. Tietoturvariskien ehkäisyyn ollaan kyllä muuten valmiita investoimaan, joten miksei sitten myös datan suojaamiseen fyysisiltä riskeiltä paloturvallisuutta parantamalla?

Minimoimalla nämä riskit jo ennakkoon on mahdollista varmistaa häiriötön toiminta. Nopea reagointi ja lyhyt sammutusaika tulipalotilanteessa näkyvät suoraan viivan alla: yrityksille se tarkoittaa esimerkiksi vähemmän aineellisia vahinkoja ja lyhyempiä tuotannon seisanta-aikoja sekä alhaisempia siivous- ja korjauskustannuksia. 

 

Suojaa kriittiset tilat ja teknologiat

Paloturvallisuuteen kannattaa panostaa tilasta ja tilanteesta riippumatta, mutta monesta tilasta puuttuu silti käyttötarkoitukseen sopiva sammutusjärjestelmä. Yrityksen kannattaa ensisijaisesti suojata kaikki yrityksen toiminnan kannalta kriittinen teknologia, tilat ja laitteet, jotka tuhoutuessaan aiheuttaisivat merkittävää haittaa liiketoiminnalle. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkötilat ja datakeskukset. Vastaavia tiloja ja teknologiaa löytyy myös muun muassa voimalaitoksista, sairaaloista ja puolustusvoimista, joiden tekniikka sekä sähkö- ja puhelinverkkojen infra ovat kriittisiä yhteiskunnan häiriöttömän toiminnan kannalta.

 

Keskiössä paloturvallisuus ja toimintavarmuus

Perinteisten sammutusjärjestelmien sprinklerit kytkeytyvät päälle vasta lämpötilan kohotessa. Monissa tilanteissa olisi kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa pystyä sammuttamaan tulipalo jo ennen varsinaista palovaihetta. Tällöin sammutusjärjestelmän palonilmaisun tulisi olla tarpeeksi herkkä, jolloin alkavaan tulipaloon päästään käsiksi jo heti sen alkuvaiheessa. 

Valitse sammutusjärjestelmä oikeaan tarpeeseen 

Monissa tiloissa, kuten historiallisissa kohteissa tai sähkötiloissa on reagointinopeuden lisäksi tärkeää, ettei sammutuslaitteistosta synny lisävahinkoja. 

Toisinaan vesi-, jauhe- tai vaahtosammutusta ei kannata mahdollisten lisävahinkojen tai sammutusjärjestelmän hitauden vuoksi käyttää, ja silloin oikea valinta voi olla nopeampi kaasusammutus. Esimerkiksi datakeskuksissa sammutusjärjestelmän tulee suojata paitsi fyysisiä tiloja ja teknologiaa, myös dataa, eikä sammutusaine saa myöskään johtaa sähköä. 

Sammutuslaitteistoa valitessa pitää ottaa huomioon myös se, oleskeleeko tiloissa ihmisiä. Esimerkiksi moderneissa kaasusammutusjärjestelmissä käytettävät kemialliset kaasut ovat paitsi ympäristöystävällisiä ja toimintavarmoja, myös ihmiselle turvallisia. Kemialliset kaasut poistavat tulipalossa hapen sijaan lämmön, jolloin palaminen ei ole mahdollista, mutta tilassa oleskelu on silti turvallista ihmisille. 


Sammutusjärjestelmän valinta, Lappalainen
Ossi Lappalainen
Kaasusammutusjärjestelmät
Caverion Suomi Oy
+358 40 865 6299

Lue myös:

Minisammutin tuo alkusammutukseen uudenlaisen ennakoivan ajattelutavan

3 syytä miksi keittiösammutusjärjestelmä on järkevä investointi

Lue lisää kaasusammutusjärjestelmästä »


Pyydä tarjous tai lisätietoja

Blogiarkisto