Caverion Blogi

Caverion Blogi

Kaikki julkaisut

  

Uusin julkaisu

  

 • Mitä tekninen kiinteistöhuolto on tänä päivänä?

  Etävalvonnalla kiinteistön olosuhteita voidaan seurata jatkuvastiKiinteistön tekninen huoltaminen on käynyt läpi suuria muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Digitalisaatio on ajanut alaa eteenpäin ja uusia innovaatioita on syntynyt muun muassa kiinteistöistä kerättävän datan ympärille. Lisääntyneen talotekniikan myötä huollosta on tullut entistä teknisempää ja monimutkaisempaa, mutta samalla myös tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja ekologisempaa. Moni kiinteistöpäällikkö kysyykin nyt, mihin suuntaan ala on kehittymässä ja miten uudet tekniset innovaatiot hyödyttävät heitä.

  Nykyaikainen kiinteistöhuolto auttaa säilyttämään kiinteistön arvon

  Kiinteistö on iso ja pitkäaikainen sijoitus, joka edellyttää ammattimaista ylläpitoa säilyttääkseen arvonsa. Jos viet 40 000 € autosi kerran vuodessa merkkihuoltoon, niin kenen huollettavaksi uskot 40 000 000 € liikekiinteistösi?

  Kiinteistöissä on tänä päivänä enemmän tekniikkaa, kuin moni arvaakaan. Kaikki kiinteistön tekniikka vesi-, sähkö- ja av-tekniikasta, lämmitys-, ilmanvaihto- ja turvajärjestelmiin kuuluu teknisen huollon piiriin. Kun nämä järjestelmät huolletaan asianmukaisesti ja säädetään toimimaan optimaalisella tavalla, kiinteistön arvo säilyy hyvänä pitkään, käyttäjät ovat tyytyväisiä ja energiaa kuluu vain tarpeellinen määrä.

  Korvaako ennakoiva kunnossapito määräaikaishuollot?

  Ennakoiva kunnossapito perustuu kiinteistöstä ja sen teknisistä järjestelmistä saatavaan dataan, jonka avulla kiinteistön olosuhteita voidaan tarkkailla reaaliaikaisesti ja huoltotarpeisiin pystytään reagoimaan ennakoivasti. Tämä tuo mukanaan monia kiistattomia etuja; ennakoitu huolto on kustannustehokasta ja mahdolliset käyttökatkokset ja haitat kiinteistön käyttäjille minimaalisia. Esimerkiksi huonosti toimiva lämmöntalteenottojärjestelmä voi aiheuttaa helposti tuhansien eurojen ylimääräiset lämmityskulut, jotka voitaisiin oikeanlaisen tekniikan ja etäseurannan avulla estää.

  Ennakoiva huolto ei silti täysin korvaa määräaikaishuoltoja, sillä esimerkiksi Suomessa lämmityskauden lopussa ja jäähdytyskauden alussa kiinteistössä on hyvä suorittaa tietyt toimenpiteet. Määräaikaishuollot ja ennakoivan huollon tarpeet voidaan kuitenkin yhdistää ja hoitaa saman käynnin aikana, jolloin vältytään useilta erillistä huoltokäynneiltä ja säästetään kuluissa.

  Ennakoiva kunnossapito auttaa säilyttämään kiinteistön arvonEtävalvonta tehostaa kiinteistöhuoltoa

  Perinteisessä kiinteistöhuollossa on havaittu olevan paljon tehostamisen varaa: hälytystilastot osoittavat, että jopa 90 % huoltohälytyksistä on joko turhia tai ne olisi voitu korjata etävalvonnalla tilapäisesti. Caverionin 24/7 etävalvomon vastaanottamista kiireellisiksi luokitelluista hälytyksistä vain 6-10 % on todellisia vikoja, jotka johtavat toimenpiteisiin paikan päällä. Useimmat hälytyksistä aiheutuvat käyttäjien toimenpiteistä, hetkellisistä raja-arvojen poikkeamista, tai muista hetkellisistä häiriöistä, jotka ovat jo poistuneet päivystäjä saapuessa paikalle. Ilman kiinteistön etävalvontaa jokainen hälytys vaatii erillisen huoltokäynnin ja on sanomattakin selvää, että se aiheuttaa kiinteistön omistajalla turhia kuluja.

  Kun kiinteistöä seurataan etävalvomosta käsin, asentaja voidaan lähettää matkaan aina tarvittavien työvälineiden ja varaosien kanssa, jolloin työ tehostuu ja huoltokustannukset pysyvät kurissa. Monet tekniset käyttötoimenpiteet ja säädöt voidaan hoitaa nykyään myös täysin etäyhteyden avulla, jopa automatisoidusti. Etävalvomosta käsin tehdyt käyttötoimenpiteet ovat kustannustehokkuutta parhaimmillaan.

  Kaikkea ei tarvitse tehdä itse

  Moni kiinteistöpäällikkö saattaa kokea kiinteistötekniikan nopean kehittymisen haastavana, sillä mitä teknisemmäksi kiinteistöhuolto käy, sitä suuremmaksi kasvaa tarve osaaville ja ammattitaitoisille tekijöille, eli ulkoistamiselle. On kuitenkin hyvä muistaa, että kaikkea ei tarvitse, eikä kannatakaan tehdä itse, vaan luotettavan kumppanin kanssa kiinteistö ja sen olosuhteet säilyvät hyvinä pidempään.

  Nykytekniikan hyödyntäminen kiinteistöhuollossa on enemmän kuin suositeltavaa, mikäli halutaan varmistaa, että kiinteistö säilyttää arvonsa ja toimivuutensa myös tulevaisuudessa. Paluuta vanhaan ei enää ole, vaan nyt on aika alkaa hyödyntää uutta teknologiaa kiinteistöhuollossa.

  Minna Leismala, avainasiakkuuspäällikkö CaverionillaMinna Leismala
  Avainasiakaspäällikkö
  Caverion Suomi
  puh. 0408619957
  Lue lisää
  Tutustu kiinteistöjen ennakoivaan kunnossapitoon