Kuinka voit raportoida väärinkäytöksestä Caverionille?

Caverion on sitoutunut toimimaan ja harjoittamaan liiketoimintaa eettisesti. Sidosryhmillämme on tärkeä rooli eettisten standardiemme ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Siksi kannustamme kaikkia ilmaisemaan huolensa havaitessaan menettelyä, joka ei ole lain tai Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden tai toimittajan eettisten liiketoimintaperiaatteiden mukaista.

Caverionilla on ulkopuolisen kumppanin tarjoama ilmoituskanava caverion.ethicspoint.com, jonka kautta sekä työntekijämme että sidosryhmämme voivat ilmoittaa huolenaiheistaan joko omissa nimissään tai nimettömänä.

Tämän kanavan kautta huolenaiheet, jotka liittyvät lain tai Caverionin eettisten liiketoimintaperiaatteiden tai toimittajan eettisten liiketoimintaperiaatteiden noudattamiseen välittyvät Caverionin Compliancesta vastaavalle johtajalle. Jos yhteydenotto koskee Caverionin liiketoimintaa yleisesti, asiakasreklaamiota tai muuta yleistä asiaa, pyydämme ottamaan yhteyttä yleisten yhteydenottokanaviemme kautta.

Caverionin työntekijöille on tarjolla lisätietoa huolenaiheiden raportoimisesta intranetissä.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät tietosuojailmoituksestamme.