Tietoa Caverionin varautumisesta koronavirukseen
(COVID-19)

Caverion on laatinut varautumissuunnitelmat taatakseen palveluiden häiriöttömyyden ja kriittisten toimintojen jatkuvuuden.

Caverion ottaa koronaviruspandemian erittäin vakavasti. Teemme omalta osaltamme parhaamme hidastaaksemme koronaviruksen leviämistä ja vähentääksemme tartuntojen määrää. Turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille ensisijaisia joka tilanteessa.

Olemme laatineet varautumissuunnitelmat taataksemme palveluidemme häiriöttömyyden ja kriittisten toimintojen jatkuvuuden. Kiinteistötekniikan asiakkaidemme käytössä oleva HelpDesk-palvelumme toimii normaaliin tapaan 24/7. Olemme laatineet myös yksikkökohtaiset varautumissuunnitelmat, joihin liittyy resurssisuunnittelu ja mahdollisesti tarvittavat sijaisjärjestelyt. Pidämme yhteyttä asiakkaidemme kanssa palvellaksemme heitä tavalliseen tapaan. Lisäksi meillä on omat työryhmät, joiden tehtävänä on kerätä ajantasaista tietoa viranomaisilta, päättää toimenpiteistä sekä jakaa tietoa ja ohjeistuksia yrityksemme sisällä työntekijöillemme.

Turvallisuus ennen kaikkea

Meillä turvallisuus menee aina kaiken edelle, niin myös tässä tilanteessa. Tämän vuoksi olemme päättäneet useista toimenpiteistä, joiden tarkoitus on turvata työntekijöitämme, asiakkaitamme ja ympäröivää yhteiskuntaamme.

Nämä toimenpiteet sisältävät muun muassa:

  • Ohje työntekijöillemme seurata ja noudattaa viranomaisten ohjeistuksia ja asiakkaidemme asettamia erillisvaatimuksia.
  • Muistutukset hyvästä käsihygieniasta sekä muista tarkoituksenmukaisista suojaustoimenpiteistä.
  • Suosimme henkilöstömme etätyöskentelyä, mikäli se on tehtävän kannalta mahdollista.
  • Yksikkökohtaiset varautumissuunnitelmat, joihin liittyy resurssisuunnittelu ja mahdollisesti tarvittavat sijaisjärjestelyt.
  • Ohjeistus, että asiakas- ja yhteistyökumppanitapaamiset ja -kokoukset tulee järjestää etäyhteyksillä.
  • Vaatimus, että työntekijämme eivät matkusta ulkomaille tai kotimaassa kuin ainoastaan liiketoiminnan kannalta kriittisten syiden vuoksi ja mikäli viranomaiset sen sallivat. Vapaa-ajan matkustuksen osalta olemme ohjeistaneet seuraamaan viranomaisten antamia ohjeistuksia ja pyytäneet välttämään ulkomaan ja kotimaan matkustusta.
  • Vaatimus jäädä kotiin, mikäli työntekijällämme on flunssan oireita tai hän on mahdollisesti altistunut koronavirukselle. Tässä tilanteessa on myös ohjeistettu noudattamaan terveysviranomaisten ohjeistuksia ja olemaan puhelimitse yhteydessä esimieheen välittömästi.
  • Tiukat vaatimukset hygieniatasosta huoltoautoissamme ja työvaatteidemme osalta.
  • Ohjeistukset tartunnalta suojautumiseksi. Näitä ohjeita olemme jakaneet toimipaikkoihimme ja työmaillemme.
Caverionin asentaja työssään kiinteistössä - työntekijöitämme on ohjeistettu etätöihin, mikäli työnkuva sen sallii
Teollisuuden kunnossapidon työntekijöitämme asiakaskohteessa, jossa he noudattavat myös asiakkaan asettamia määräyksiä ja vaatimuksia

Palvelemme asiakkaitamme

Digitaalisista ratkaisuista on nyt entistä suurempi hyöty. Kaikki etähallintapalvelumme toimivat normaalisti sekä kiinteistötekniikan asiakkaidemme käytössä oleva HelpDesk-palvelumme toimii tavalliseen tapaan 24/7.

Palvelemme asiakkaitamme monissa viranomaisten määrittelemissä yhteiskunnan kannalta kriittisissä toiminnoissa. Näiden toimintojen turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää tilanteessa kuin tilanteessa, ja erityisesti nyt.

Esimerkiksi vedenjakelu, energiantuotanto, paloturvallisuus ja sähköinen viestintäverkosto sekä näiden ylläpito, huolto ja toiminnanvarmistaminen ovat meille nyt ensiarvoisen tärkeitä. Näihin toimintoihin kuuluvat myös kriittisten kiinteistöjen, kuten sairaaloiden, hoitokotien, ruokakauppojen, sekä infran ylläpito ja huolto.

Yllämainittujen kriittisten toimintojen turvaamisen lisäksi teemme parhaamme, jotta voimme jatkaa myös muiden asiakkaidemme palveluiden tuottamista tavalliseen tapaan, kuitenkin huomioiden viranomaismääräykset, asiakkaidemme antamat erityisvaatimukset sekä työntekijöidemme ja meidän kaikkien turvallisuus.

Me Caverionilla seuraamme tilannetta jatkuvasti ja teemme omalta osaltamme tarvittavat toimenpiteet hidastaaksemme koronaviruksen leviämistä sekä päivitämme toimintasuunnitelmaamme tilanteen mukaan. Teemme nyt tiivistä yhteistyötä sekä meidän caverionilaisten kesken että asiakkaidemme kanssa, sillä nyt jos koskaan on aika toimia yhdessä.

Lisätietoja saat omalta Caverion-yhteyshenkilöltäsi sekä

Ville Tamminen
Divisioonajohtaja
Caverion Suomi Oy

Elina Engman
Divisioonajohtaja
Caverion Industria Oy